Oude Noorden Rotterdam

Stadsbewoners wonen liefst in rustige buurt

20 november 2017

4 minuten

Nieuws Stadsbewoners wonen het liefst in een rustige buurt waar ze wel de levendigheid van de stad kunnen voelen. Rustige wijken midden in de stad zijn daarom het meest in trek. Dit blijkt uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD naar de woonbeleving van inwoners van Rotterdam en Den Haag. Ruim de helft van de ondervraagden komt makkelijk tot rust in de stad, bijvoorbeeld door de natuur op te zoeken of thuis rust te nemen. Andere aspecten die de aantrekkelijkheid van de stad bepalen, zijn het gevoel van vrijheid en de aanwezigheid van familie en vrienden. Onveiligheid is het belangrijkste minpunt aan wonen in de stad.

BPD-onderzoek naar wonen in Rotterdam en Den Haag: ‘Contact met de buren is prima, maar niet te veel'

BPD vroeg ruim 2.800 stadsbewoners naar hun beleving en voorkeuren. Alle respondenten waarderen het wonen in een rustige buurt. Hoog opgeleiden komen het makkelijkst tot rust en gaan relatief vaak uit om tot rust te komen. Ze waarderen ook meer dan gemiddeld de hectiek en levendigheid van de stad. Laag opgeleiden geven iets vaker de voorkeur aan het genieten van de eigen balkon of tuin om tot rust te komen. Ze vinden het fijn dat veel familie en vrienden in de stad wonen.

Diversiteit is belangrijk

De diversiteit is een belangrijke reden om in de stad te willen wonen: verschillende mensen en culturen, smaken en geuren, bouwstijlen, activiteiten en voorzieningen, zoals winkels, horeca, theater, film, kunst, parken en het strand. "Dat een stad 24/7 leeft en bruist vorm een belangrijker trekker", aldus Patrick Joosen, Directeur regio Zuid-West bij BPD. "De stad is nooit ingedut, er is altijd iets te doen. De diversiteit en dynamiek van de stad draagt ook bij aan de trots van stadsbewoners op hun stad. Maar te veel levendigheid kan de basale behoefte aan rust, ontspanning en ook veiligheid in de weg staan." 

Rotterdammers geven hun stad een 7,8, Hagenaren een 7,7

Er zijn kleine verschillen tussen de woonbeleving in Rotterdam en Den Haag. Rotterdammers beoordelen hun stad gemiddeld met een 7,8, Hagenaren een 7,7. Rotterdammers hechten erg veel waarde aan vrijheid: de meerderheid wil alles kunnen doen wat ze willen, ongeacht wat iedereen denkt. Ook in Den Haag speelt vrijheid een rol, maar net iets minder vaak dan in Rotterdam. In Den Haag vindt men het belangrijker dat er veel vrienden en familie in de stad wonen. Rotterdammers ervaren de drukte - het feit dat er te veel mensen in de stad zijn – als vervelend. Hagenaars ergeren zich vaker aan de onvriendelijkheid van mensen in hun stad.

Veiligheid is een issue

Stadsbewoners zijn gemiddeld positief over het goede openbaar vervoer, over het winkelaanbod en, zeker in Den Haag, over het strand, de parken en andere groenvoorzieningen. Slechte autobereikbaarheid, hoeveelheid verkeer en lawaai maken het wonen in de stad minder aantrekkelijk. Toch zijn dit niet echt redenen voor ontevredenheid. Meer veiligheid en minder criminaliteit wordt wel als belangrijk verbeterpunt genoemd voor het wonen in de stad.

Hillegersberg

‘Hillegersberg’


Zicht op Hillegersberg, Rotterdam

Optimale balans

Tevreden bewoners hebben de optimale mix gevonden tussen levendigheid en rust; en tussen sociale interactie en anonimiteit. Zij vinden goed contact met de buren belangrijk, maar niet te veel. Deze bewoners hechten meer waarde aan individualiteit. Ontevreden bewoners neigen naar één van de extremen; ze ervaren te veel drukte of juist een saaie omgeving; veel bemoeienis of juist geen aansluiting en voelen zich geïsoleerd. 

 Bewoners in balans wonen vooral in:

  • Feijenoord (R)
  • Noord (R)
  • Hillegersberg-Schiebroek (R)
  • Prins Alexander (R)
  • Haagse Hout (DH)
  • Segbroek (DH)
  • Loosduinen (DH)

Ze wonen iets vaker in buurten waar de bewoners elkaar goed kennen.

 Bewoners niet in balans wonen vooral in:

  • Charlois (R)
  • Centrum (DH)
  • Laak (DH)

Ze wonen iets vaker in buurten waar de bewoners elkaar amper kennen. 

Laakhaven Den Haag

‘Laakhaven Den Haag’


Laakhaven, Den Haag

Lessen voor de stad

Dit onderzoek bevat een belangrijk aandachtspunt voor alle partijen betrokken bij het maken van een stad. Bij het ‘stadsmaken' is het van belang om diversiteit en meer ‘zachte' waarden als rust, levendigheid en sociale contacten te bewaken. 

Joosen: "Juist nu de druk om meer woningen te realiseren hoog is, zoals in steden als Rotterdam en Den Haag, is het belangrijk om met elkaar, en vooral met de bewoners per gebied, ‘zachte' kwaliteiten en de balans in een gebied te bewaken. Dat kan door het realiseren van parken en pleinen met bankjes, maar evengoed met koffiezaakjes waar mensen kunnen ontspannen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende aandacht te blijven besteden aan de diversiteit in een wijk – om een mix van inkomensgroepen, culturen, bedrijvigheid, wonen en recreëren te blijven hanteren. Dat is met name sterk bepalend voor hoe mensen hun omgeving beoordelen. Tenslotte blijft veiligheid een issue: stadsbewoners moeten het gevoel hebben dat ze veilig over straat kunnen, ook ‘s avonds."

Dit woononderzoek, naar de woonbeleving van stadsmensen in Den Haag en Rotterdam, is uitgevoerd in samenwerking met wooncorporaties Vestia, Staedion, Havensteder en Woonstad en met onderzoeksbureaus Bureau Stedelijk Planning, Ferro Explore en The Choice. 


Dit item is een persbericht van BPD.


Cover: ‘Oude Noorden Rotterdam’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024