Stadsoevers Roosendaal

19 augustus 2011

2 minuten

Casus Het verouderde bedrijventerrein aan de westzijde van het centrum van Roosendaal wordt in de komende jaren getransformeerd tot een nieuw stadsdeel. Stadsoevers gaat een mix van wonen, werken, recreatie en onderwijs huisvesten, in een groene en waterrijke omgeving. De gebiedsontwikkeling vormt een proeftuin voor de provincie Noord-Brabant door de inzet van innovatieve projecten. Eén van de sleutelprojecten is het, voor het eerst in Nederland toegepaste, Smart Climate Grid, dat verschillende energiesystemen aan elkaar koppelt. Dit kan een forse energiebesparing opleveren.

Proeftuin voor innovatieve duurzaamheid

Het netwerk maakt gebruik van de restwarmte van een naburige afvalverbrandingsinstallatie. Deze lage temperatuur stadsverwarming wordt gecombineerd met warmte- en koude opslag (WKO) van bedrijven . De ondergrondse koudeopslag voorziet in de koeling van zowel de utiliteitsgebouwen als de woningen in het gebied. De piekketels van kantoren en scholen dienen als buffer voor het systeem en maken een hulpcentrale op aardgas overbodig . Tezamen kan dit een vermindering van de CO2-uitstoot van ruim 50% betekenen ten opzichte van afspraken vastgelegd in het Lenteakkoord. Een door de provincie Noord-Brabant toegekend impulsbudget wordt ingezet voor de voorfinanciering van het hoofdnet. Vervolgens groeit het netwerk mee met ontwikkeling van de wijk.

Stadsoevers Roosendaal - Afbeelding 1

Stadsoevers.nl, 19 augustus 2011

‘Stadsoevers Roosendaal - Afbeelding 1’


Het project ‘Groene Ader’ versterkt de biodiversiteit en de belevingswaarde van het gebied. Hiermee wordt een fysieke verbinding tussen alle groenstructuren gecreëerd. De door het gebied meanderende Molenbeek vormt hiervan de drager. Het plan is om deze groene verbindingen in de toekomst te ontwikkelen tot een ecologische verbindingszone. Ook in andere projecten worden slimme combinaties van functies voorzien, zoals de Zorg- en Welzijnboulevard. Daarin werken een ROC en een woningcorporatie samen, om onderwijs op het gebied van zorg te combineren met leerwerkbedrijven.

De gebiedsontwikkeling is gestart in 2008. Aan de basis van deze start lag het masterplan van Palmboom & Van den Bout Stedenbouwkundigen waar al in 2003 aan was begonnen. West 8 Urban Design & Landscape architecture is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Om de herontwikkeling mogelijk te maken, worden bestaande bedrijven uitgeplaatst en elders gehuisvest. Ter voorkoming van leegstand, blijven de meeste bedrijfspanden tot de sloop in gebruik, of worden ze tijdelijk verhuurd.Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023