platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Stadsontwikkeling in transitie

Stadsontwikkeling in transitie

Tijden veranderen

12 jun 2013 - De naoorlogse methode van stadsontwikkeling liep afgelopen jaren steeds vaker vast op veranderende rollen en financiële verhoudingen tussen de overheid en de markt. Dat noopt ons daarom tot bezinning op de toekomst van bouwen en vernieuwen in deze stad.

Het boekje van Project Management Bureau is een momentopname van een handvol fysiek-ruimtelijke projecten. Het bestrijkt misschien niet alle nieuwe ontwikkelingen, maar geeft wel een goed beeld van de grote dynamiek in ruimtelijke projecten.

Centraal staat de veranderende rol van de gemeente Amsterdam. Waar het precies naartoe gaat is nog niet helder, maar de tendens is duidelijk. Ruimtelijke ontwikkelingen worden kleinschaliger en meer vanuit markt en maatschappij vormgegeven. Hierbij horen nieuwe gesprekspartners en een nieuwe rol voor de gemeentelijke overheid.

Zie voor de volledige publicatie (pdf):