Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

‘Stedelijke herverkaveling in Omgevingswet’

26 april 2013

2 minuten

Nieuws De nieuwe Omgevingswet is een mooie gelegenheid om mogelijkheden te verkennen voor wettelijke stedelijke herverkaveling. Dat vertelde Edward Stigter, directeur van het interdepartementale programma Eenvoudig Beter, op vakevenement Stad en Ruimte in Ede. Dat deed Stigter tijdens een debat over de nieuwe Omgevingswet.

De andere debaters waren RO-wethouder van Haarlem Ewout Cassee, vergunningenspecialist Rick Rodrigues de Miranda (Oranjewoud) en Daniella Nijman, advocaat omgevingsrecht bij Holla Advocaten. Zij gingen in op bestaande knelpunten in het huidige omgevingsrecht en de mogelijke oplossingen hiervoor in de wet die eraan komt. Nijman schetste vooral het beeld dat de huidige wetgeving te sectoraal is, wat volgens haar kan worden opgelost met één totaalomvattende Omgevingswet. Volgens Rodrigues de Miranda worden ondernemers momenteel ernstig belemmert, omdat zij tegen te veel mitsen en maren aanlopen, met name in de bestemmingsplannen. De dynamiek van vandaag past niet bij het huidige, stroperige omgevingsrecht zoals het er nu ligt. Hij juicht de vereenvoudiging dan ook toe.

Raad van State gevreesd

Wethouder Cassee kaatste de klacht over de bestemmingsplannen door naar het Rijk en deed zijn beklag over het kader waaraan gemeenten gebonden zijn. ‘Jullie nota ruimtelijke kwaliteit telt 60 regelingen, het is zó ingewikkeld.’ Volgens hem vrezen gemeenten vooral de Raad van State, die de letter van de wet vaak laat prevaleren boven het ‘redelijkheidsbegrip’. Tevens opperde Cassee dat het veelbesproken maar nooit ingevoerde instrument van de stedelijke herverkaveling in de nieuwe Omgevingswet wordt vastgelegd. Die suggestie spreekt Stigter zeker aan. ‘Interessant, daar gaan we mee aan de slag.’


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Verslag

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024