Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

‘Stedelijke herverkaveling in Omgevingswet’

26 april 2013

2 minuten

Nieuws De nieuwe Omgevingswet is een mooie gelegenheid om mogelijkheden te verkennen voor wettelijke stedelijke herverkaveling. Dat vertelde Edward Stigter, directeur van het interdepartementale programma Eenvoudig Beter, op vakevenement Stad en Ruimte in Ede. Dat deed Stigter tijdens een debat over de nieuwe Omgevingswet.

De andere debaters waren RO-wethouder van Haarlem Ewout Cassee, vergunningenspecialist Rick Rodrigues de Miranda (Oranjewoud) en Daniella Nijman, advocaat omgevingsrecht bij Holla Advocaten. Zij gingen in op bestaande knelpunten in het huidige omgevingsrecht en de mogelijke oplossingen hiervoor in de wet die eraan komt. Nijman schetste vooral het beeld dat de huidige wetgeving te sectoraal is, wat volgens haar kan worden opgelost met één totaalomvattende Omgevingswet. Volgens Rodrigues de Miranda worden ondernemers momenteel ernstig belemmert, omdat zij tegen te veel mitsen en maren aanlopen, met name in de bestemmingsplannen. De dynamiek van vandaag past niet bij het huidige, stroperige omgevingsrecht zoals het er nu ligt. Hij juicht de vereenvoudiging dan ook toe.

Raad van State gevreesd

Wethouder Cassee kaatste de klacht over de bestemmingsplannen door naar het Rijk en deed zijn beklag over het kader waaraan gemeenten gebonden zijn. ‘Jullie nota ruimtelijke kwaliteit telt 60 regelingen, het is zó ingewikkeld.’ Volgens hem vrezen gemeenten vooral de Raad van State, die de letter van de wet vaak laat prevaleren boven het ‘redelijkheidsbegrip’. Tevens opperde Cassee dat het veelbesproken maar nooit ingevoerde instrument van de stedelijke herverkaveling in de nieuwe Omgevingswet wordt vastgelegd. Die suggestie spreekt Stigter zeker aan. ‘Interessant, daar gaan we mee aan de slag.’


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024