Stedenbouw: a very public affair

24 januari 2013

2 minuten

Nieuws Larry Beasley herinnert stedenbouwers aan hun unieke bijdrage in het maatschappelijk debat. Een perspectief waar het plezier weer van af spat: het vakmanschap van collectief ontwerpen.

Beasley stelt dat, teneinde stedenbouw weer terug te brengen als leidende kracht in de voortdurende verandering van steden, drie essentiele voorwaarden vervuld moeten:
-gebruik stedenbouw als middel om ook het politieke gesprek aan te gaan. Dialoog via de tekening, via ontwerp, is een beter vehikel om het met elkaar eens te worden dan het eindeloos spreken. Stedenbouwers moeten dat gesprek actief naar zich toe trekken;
-het wettelijk en institutioneel raamwerk waarin stedenbouw is ingebed als stedelijke prioriteit
-de noodzaak, in een democratie, van ‘urban conoisseurship’. Voed je burgers op, zodat met de kennis en waardering ook de vraag naar goed stadsontwerp toeneemt.

Beasley roept stedenbouwers op om uit hun studio te komen. Het werk wat je daar doet is goed, maar niet goed genoeg. Wil je werkelijk aanzetten tot transformatie, dan moet de stedenbouwer actief een leiderschapsrol in de stedelijke gemeenschap zoeken. Urban design is a very public affair.

Larry Beasley over stedenbouw: a very public affair
Lees ook de lezing van Beasley: 'ways and means'

Zie ook:Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024