mcd usa

Strategie en concept & Publiek-privaat in een internationale context

27 maart 2016

2 minuten

Hoe kom je tot een effectieve ontwikkelstrategie voor stedelijke gebieden? Hoe blijf je overeind te midden van veranderingen in markt en politiek? Hoe ga je om met de grote diversiteit aan partijen? Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buitenlandse steden? Wat kunnen we leren van gebieds ontwikkeling in de metropool New York? Hoe zijn principes en instrumenten ook in Nederland toepasbaar te maken? Deze vragen komen aan bod in de vijfde en zesde module van MCD over het sturen in gebiedsontwikkeling en het samen werken aan een internationale stad.

Strategische aanpak

Hoe maak je een strategische analyse van een gebiedsopgave? En hoe stel je vervolgens een krachtige ontwikkel strategie samen met een breed gedragen gebiedsconcept? Begrippen als organiserend vermogen, ontwikkelstrategie en gebiedsconcept vormen de kern van de vijfde module.

Zowel visie als actie

In de module Strategie en concept krijg je handvatten aangereikt om zelf een visie op de toekomst van een stedelijk gebied in woord en beeld uit te drukken. Je leert tevens strategische acties te formuleren en gemotiveerde keuzes te maken voor de positionering en programmering van een (deel)gebied.

Variatie

Het programma kent een grote variatie in zowel vorm als inhoud. Colleges (soms op locatie) worden afgewisseld met workshops en discussies met experts uit wetenschap en praktijk. We besteden aandacht aan integrale ontwikkelstrategieën, zoals in het Stationsgebied Utrecht, maar ook aan organische ontwikkeling, zoals in De Binckhorst (Den Haag). Schakelend tussen theorie en praktijk krijg je inzicht in hoe om te gaan met actuele én toekomstige gebiedsopgaven.

Tijdens mijn MCD studie bleken tegengesteld lijkende belangen regelmatig eenvoudig verenigbaar, of evident geachte oplossingen schier onmogelijk wanneer ze werden uitgetekend.

Jeroen de Willigen MSc. mcd, Directeur De Zwarte Hond & Stadsbouwmeester Groningen

Leren van buitenlandse steden

De verhouding tussen publiek en privaat is in de Nederlandse stedelijke ontwikkelingspraktijk aan het veranderen. Om deze veranderingen beter te leren begrijpen gaat de internationale module van de MCD naar New York. In deze metropool gebeurt het: van organisch en kleinschalig tot groots en meeslepend.

Glocal development

Gebiedsontwikkeling in metropolen vraagt om glocal development: globaliserende kapitaalstromen kunnen verbinden met lokale belangen. Ga met ontwikkelaars in gesprek en vergelijk de Amerikaanse praktijk met de Nederlandse. Hoe maakt men gebruik van investeringskracht als overheidsmiddelen beperkt zijn? Hoe wordt gewerkt aan places waar ook de lokale gemeenschap zich thuis voelt?

Unieke samenwerking

Master City Developer werkt in deze zesde module samen met het prestigieuze Columbia University. Met deze New Yorkse partner is een mix van academische colleges en projectbezoeken samengesteld. Ontdek privaat ontwikkeld publiek domein in Bryant Park en leer over community-led development op de Highline.

Ondergedompeld worden in Amerikaanse gebiedsontwikkeling verrijkt je begrip van de veranderingen in onze eigen Nederlandse praktijk.

Prof.ir. Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoed TU Delft


Aanmelden kan hierof bekijk de brochures:


Cover: ‘mcd usa’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022