Thumb_NEPROM_180px

Strategisch Forum: Hoe en waarom regionaal afstemmen bij kantoor- en winkelontwikkelingen

12 januari 2013

3 minuten

Nieuws
Oplopende leegstand op de kantorenmarkt en discussies over nieuwe winkelontwikkelingen dwingen tot nadenken en afstemmen op regionaal niveau: waar zijn ontwikkelingen nog mogelijk en wenselijk en waar moet worden afgeremd en gesaneerd? Door de decentralisatie van het ruimtelijk beleid ligt deze opgave op het bordje van provincies en gemeenten. De Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (SVIR) en recentelijk het convenant aanpak Kantorenleegstand hebben regionale afstemming prominent op de agenda gezet. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat mogen we hiervan verwachten? Hoe organiseer je dit afstemmingsproces het beste? Welke rol kunnen marktpartijen hierbij spelen? Kom naar het Strategisch Forum om antwoorden te horen en om in gesprek te gaan met bestuurders en ondernemers die hier in de praktijk ervaring mee opdoen.

Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, 30 januari 2013, 13.30–17.30 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor direct betrokkenen aan publieke en private zijde: wethouders, gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren, ontwikkelaars, beleggers en adviseurs.

We bespreken met elkaar de problematiek van gedane voorinvesteringen, verwachte grondopbrengsten, gemaakte afspraken, ‘eigen grond eerst’ in het licht van veranderende markt perspectieven. Met de bijeenkomst willen we bereiken dat de kennis over regionale afstemming van kantoor- en winkelontwikkelingen wordt vergroot zodat op regionaal niveau effectief en (her)ontwikkelingsgericht beleid gevoerd kan worden.

Voor vertegenwoordigers van publieke zijde hanteren we een aangepaste toegangsprijs.
Wij hopen u op 30 januari te mogen verwelkomen.

Jan Fokkema

Directeur NEPROM

Wanneer:

Donderdag 30 januari, 13.30–17.30 uur Waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Arthur van Dijk

, wethouder Haarlemmermeer en voorzitter van het Platform Kantoren Bedrijventerreinen (Plabeka) geeft een presentatie over Plabeka, bij wijze van voorbeeld hoe regionale afstemming kan plaatsvinden over kantorenlocaties. Welke informatie heb je nodig, wie betrek je, hoe overbrug je belangen­tegenstellingen tussen gemeenten onderling en tussen (gemeenten en) marktpartijen, tussen bestaande vastgoed­investeringen en vernieuwing en innovatie en tussen het gebruik van de open ruimte tegenover binnenstedelijk bouwen?

Pieter Tordoir

, Hoogleraar Economische geografie en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Amsterdam en docent aan de Amsterdam school of Real Estate levert vanuit de wetenschap een meer algemene bijdrage aan de discussie. Hoe wenselijk is regionale afstemming, in hoeverre wordt het gewenste effect bereikt, hoe haalbaar is regionale afstemming?

Henk Ovink

, Plaatsvervangend Directeur Generaal Ministerie van Infrastructuur & Milieu presenteert de handreiking ladder voor duurzame verstede­lijking. Hoe kunnen gemeenten, provincies en marktpartijen de handreiking gebruiken bij de ontwikkeling van regionale visies?

Theo Rietkerk

, Gedeputeerde voor economie, energie en innovatie bij de Provincie Overijssel geeft een inkijk hoe er in Overijssel beleids­matig met de winkelmarkt om gegaan wordt. Hoe voert de provincie zijn regietaak uit?

Nicole Maarsen

, Directeur Maarsen Groep, bestuurslid NEPROM en deelnemer aan Kantorentop reflecteert vanuit de eerste ervaringen met de uitwerking van het getekende convenant hoe de markt kan bijdragen aan de regionale afstemming.

Isaac Kalisvaart

, Directeur MAB Development heeft als duurzame gebiedsontwikkelaar een helder beeld hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen zou kunnen lopen. Vanuit deze ervaring levert hij een bijdrage aan de discussie.

Heino Vink

, Directeur Multi Corporation is als grote winkelontwikkelaar iemand die met visie kan deelnemen in dit gesprek. Regionale afstemming bij winkelcentra is niet nieuw maar het zal nu meer op structurele basis moeten plaatsvinden.Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022