Groene straat in het centrum van Eindhoven door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Eindhoven wil verdichten én de hittestress verminderen

12 oktober 2021

3 minuten

Casus Als meervoudig winnaar van de titel ‘warmste stad van Nederland’ wist Eindhoven dat het roer om moest. Een tochtplan, strenge vergroeningsverplichtingen voor projectontwikkelaars en groene gevels zijn nodig om de hittestress te bestrijden én meer woningen te bouwen.

Vergroening van de openbare ruimte wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Ook wetenschappers merken dat gebiedsontwikkelaars meer en meer met dit onderwerp bezig zijn. Onderzoekers van Wageningen University merkten vorig jaar al dat de vraag naar wetenschappelijke informatie over verkoeling door groen toeneemt. Zij stelden destijds dat extreme hitte in gebouwd gebied veel ongewenste gevolgen kan hebben, variërend van toegenomen sterfte, via afnemende arbeidsproductiviteit tot verslechterende waterkwaliteit en problemen met de infrastructuur.

Groene longen

Reden genoeg voor Eindhoven aan de slag te gaan en de stenige binnenstad te vergroenen. In een artikel van Binnenlands Bestuur vertelt wethouder Rik Thijs (openbare ruimte, GroenLinks) over de plannen die zijn stad heeft om de hitte te verjagen. Want dat is hard nodig, als stad die tijdens de hete zomers de afgelopen jaren al vaak de warmste stad van Nederland was. “De rottijd van corona heeft veel bewoners bewust gemaakt dat de aandacht voor groen in de directe leefomgeving belangrijk is.”

Centraal in de plannen staan drie groene gebieden die de stad grotendeels omsluiten: Brainport Park in het noorden, de Karpen en het Dommelpark in het oosten en de Genneper Parken in het zuiden. “Zij vormen samen Eindhovens groene longen”, aldus de wethouder. “We werken eraan om de drie wiggen in het centrum te laten samenkomen, zodat er tijdens hittegolven luchtstromen zijn die de stad ‘doortochten’ en er als het ware flinke ventilatiekanalen ontstaan.’’

Nog niet iedereen is overtuigd van de groene revolutie

Het opleggen van een vergroeningsmaatregel aan projectontwikkelaars en bouwers die aan de slag gaan in het centrum van de stad is een van de andere maatregelen uit het pakket. Bij elke nieuwe woning moet verplicht acht vierkante meter groen aan worden gebracht. De ongeveer 21.000 nieuwe woningen in het Eindhovense centrum moeten op die manier dertig voetbalvelden aan nieuw groen opleveren. Daarnaast wil de wethouder de bestaande woonplannen, zoals de bouw van diverse (woon)torens rond Eindhoven Centraal, ‘koeler’ maken met groene daken, groene balkons, groene plinten en groene gevels.

Gelijk speelveld

Hittestresskaarten bevestigen dat er op het terrein van vergroening veel te winnen valt voor de gemeente. De kaarten laten zien dat 41 van de 109 buurten en wijken van de stad over minder dan 75 vierkante meter publiek groen oppervlak (per woning en binnen 500 meter van een woning) beschikken. Toch geeft Thijs in het artikel aan dat hij, ondanks die enorme inhaalslag die gemaakt moet worden, niet bang is voor de eventuele kosten die zijn plannen met zich meebrengen. “Veel ontwikkelaars en woningcorporaties hebben het licht gezien en maken een combinatieslag met de energietransitie. Als we de dwingende regelgeving gewoon overal en aan iedereen opleggen, krijg je een gelijk speelveld. Ze bouwen graag in Eindhoven.”

De nieuwe plannen en ambities passen in de woonplannen die Eindhoven vorig jaar presenteerde. De Brabantse stad heeft in de Woondeal, die twee jaar geleden met het Rijk werd gesloten, afgesproken tot 2040 40 duizend woningen toe te voegen. Ruim de helft van die woningen moet in het centrum van de stad komen. Om de lichtstad leefbaar te houden, is het nodig autoverkeer binnen de ring terug te dringen en meer groen en water toe te voegen, aldus de gemeente.


Lees het volledige bericht op de website van Binnenlands Bestuur.


Cover: ‘Groene straat in het centrum van Eindhoven’ door Lea Rae (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024