2014.06.06_Sustainable community development_1_660

Sustainable Community Development; een andere manier van ontwikkelen

6 juni 2014

3 minuten

Verslag Duurzaamheid kent tientallen definities. Volgens Mark Roseland betekent duurzame ontwikkeling NIET simpelweg milieubescherming en economische groei. Maar wat dan wel? In een lunchlezing laat Mark Roseland, directeur van het Centre for Sustainable Community Development van Simon Fraser University (SFU) en professor bij de School of Resource and Environmental Management ons kennismaken met Sustainable Community Development (SCD) ofwel het ontwikkelen van een duurzame gemeenschap

Ongeacht wat je verstaat onder duurzaamheid, je ontkomt er niet aan om het begrip in een breder perspectief te plaatsen wanneer je kijkt naar gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid is daarbij niet alleen gericht op de ecologische factoren die impact hebben op de aarde en onze leefomgeving, zoals onze ecologische voetafdruk of extreme weersomstandigheden (overstromingen, droogte etc.), maar is juist ook gericht op het integreren van sociale en economische doelen. Dit alles met de achterliggende gedachte dat steden groeien, maar grondstoffen schaarser worden en we dus op een andere manier gebieden en leefomgevingen moeten gaan ontwikkelen en realiseren, aldus Mark Roseland. Volgens hem betekent duurzame ontwikkeling dat:
- Milieuoverwegingen gekoppeld moeten worden aan onze financiële beslissingen en beleidsvorming;
- Inzet voor sociale rechtvaardigheid onvermijdelijk is, en
- Ontwikkeling niet gelijk staat aan groei.

Sustainable Community Development; een andere manier van ontwikkelen - Afbeelding 1

-

‘Sustainable Community Development; een andere manier van ontwikkelen - Afbeelding 1’


Het ontwikkelen van duurzame gemeenschapen heeft tot doel de economische, sociale en ecologische doelstellingen te integreren, aldus Mark Roseland. Hij vertelt dat SCD is gebaseerd op de relatie tussen economische factoren en andere gemeenschapselementen, zoals huisvesting, onderwijs, milieu, gezondheid, cultuur en kunsten. Een duurzame gemeenschap gebruikt daarbij haar middelen om aan de huidige behoeften te voldoen, terwijl ze er ook voor zorgt dat er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige generaties. Het is een samenspel tussen het verbeteren van de kwaliteit van het leven en het minimaliseren van bijvoorbeeld afval, het voorkomen van vervuiling, het revitaliseren van de lokale economie, het creëren van werkgelegenheid etc.. Een duurzame gemeenschap lijkt wel op een levend systeem waarin de menselijke, natuurlijke en economische elementen onderling afhankelijk zijn, maar ook kracht uit elkaar putten. Ter illustratie spreekt hij over het grootste levende organisme dat ter wereld bestaat, Pando. Om een beter beeld te krijgen van SCD noemt hij daarna in het kort een aantal lokale praktijkvoorbeelden van SCD, zoals de doelstelling van de gemeente Vancouver om in 2020 de groenste stad te zijn, het delen van auto’s om de noodzaak van autobezit te verminderen (Vancouver, Canada), een ov-kaart voor bewoners in de stad om autoverkeer te verminderen (Oslo, Noorwegen) en urban mining waarbij middelbare scholieren zelf e-goed zoals hun eigen mobieltjes demonteren om te ontdekken welke waardevolle grondstoffen deze bevatten (Zutphen, Nederland).

In Mark Roselands nieuwste boek ‘Toward Sustainable Communities: Solutions for Citizens and Their Governments’ beschrijft hij hoe “gemeenschapskapitaal” kan worden ingezet om aan de behoeften van steden en dorpen te voldoen op het gebied van recycling, afvalvermindering, energie-efficiëntie, water, riolering, transport, huisvesting, klimaatsverandering, landgebruik en stedenbouw. Volgens Mark Roseland bestaat dit uit het minimaliseren van de consumptie van natuurlijk kapitaal, het verbeteren van fysiek en economisch kapitaal, het vergroten van het menselijk kapitaal, het vermenigvuldigen van sociaal kapitaal en het versterken van het cultureel kapitaal. In het boek worden case studies getoond en praktische tips gegeven.

Sustainable Community Development; een andere manier van ontwikkelen - Afbeelding 2

-

‘Sustainable Community Development; een andere manier van ontwikkelen - Afbeelding 2’


In het tijdsbestek van de lezing kon Marc Roseland maar een tipje van de sluier oplichten over SCD, maar nu al werd duidelijk dat er verrassend veel parallellen tussen Canada en Nederland te ontdekken zijn als het gaat om innovatie, duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling. Het zijn allen vraagstukken waar beiden landen mee stoeien. In het samenwerkingsverband Parallel 52°wisselen Canada en Nederland kennis en ervaringen uit om grote stappen te zetten in de duurzaamheidsagenda.

Zie ook:


Cover: ‘2014.06.06_Sustainable community development_1_660’


Portret - Wendy de Hoog

Door Wendy de Hoog

Stadsruim | onderzoeker en adviseur gebiedsontwikkeling


Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023