2015.04.09_honig_660

Symposium Area 024 – Honigcomplex Nijmegen

9 april 2015

3 minuten

Nieuws Op 22 april is in het Honigcomplex in Nijmegen een symposium over de kracht van ondernemerschap en bottum-up initiatieven bij gebiedstransformatie. Tijdens het symposium dient het Honigcomplex zelf als case: hoe betrek je ondernemers en stakeholders uit de tijdelijke situatie bij de definitieve inrichting van een gebied? Hoe is het ondernemerschap en de levendigheid voor het gebied vast te houden? Initiatiefnemer Arie-Willem Bijl licht het programma toe.

Strategisch inzetten van ondernemerschap en bottum-up initiatieven bij gebiedstransformatie

“Het nieuw te ontwikkelen gebied Waalfront in Nijmegen biedt kansen voor een aanpak waarbij de tijdelijke- en eindgebruikers, oftewel bewoners, ondernemers en maatschappelijke initiatieven de hoofdrolspelers zijn,” vertelt initiatiefnemer van het symposium en voormalig kwartiermaker van het Honigcomplex Arie-Willem Bijl. “Het strategisch stimuleren en benutten van initiatieven en ondernemerschap om gezamenlijk invulling te geven aan een gebied kun je ‘maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ noemen. In Nijmegen is een begin gemaakt met een dergelijke aanpak in het Waalfront. De transformatie van een industriegebied, op een mooie locatie aan de Waal en nabij het centrum, komt in beweging door tijdelijk ruimte te bieden aan ondernemerschap in een groot fabriekscomplex: het Honigcomplex. Dat is de eerste stap van een vernieuwende ontwikkelingsstrategie.”

Het Honigcomplex is één van de projecten die gebiedsontwikkeling.nu volgt in de serie praktijkberichten. Eerder gedeelde lessen:

- Tijdelijke invulling van grote gebouwencomplexen: kleine flexibele stuurteams met de juiste disciplines aan boord dragen bij aan een efficiënte werkwijze, korte lijnen en zijn ondernemersvriendelijk

- Een schouwgroep die naar de ondernemers toegaat en ter plaatse overlegt en adviseert over veiligheidszaken draagt bij aan een soepel vestigingsproces

- Gerichte of spontane clustering van bedrijven uit dezelfde branche kan een grote spin-off genereren. Deze kunnen elkaar onderling versterken door samen te creëren, produceren, ondernemen en activiteiten te organiseren. Ze kunnen uitgroeien tot innovatieve centra met landelijke aantrekkingskracht

- Gemeente: maatwerk rondom toepassing van regelgeving bespaart veel kosten. Blijf in gesprek met alle betrokkenen en durf indien nodig op te schalen naar een hoger niveau om problemen aan te pakken en verantwoordelijkheden duidelijk te maken

- Corporatie: geen grondpositie en toch bijdragen aan gebiedsontwikkeling? Ga uit van de eigen kracht: aantrekkingskracht op huurders/kopers, kennis van goedkoop bouwen en leggen van verbindingen

Meer dan placemaking: ondernemerschap en synergie behouden voor het Waalfront

Bijl: “Met het Honigcomplex als katalysator blijkt er in Nijmegen veel initiatief en opkomend ondernemerschap te zijn. Veel jonge ondernemers met vernieuwende ideeën starten een bedrijf. Ze hebben een plek nodig waar publiek naar toe komt en een community van ondernemerschap kan groeien. Nijmegen heeft nu de kans om op dit succes voort te bouwen. Het is voor de stad van belang om te bekijken hoe dit succes is vast te houden, ook voor de ontwikkeling van het Waalfront. Dit succes vraagt om een vervolgstrategie. Het is meer dan ‘placemaking'. Het gaat over de kans om het ondernemerschap en de synergie te behouden voor het Waalfront en de ondernemers nu al te betrekken bij de gebiedsontwikkeling. Daarmee kan Nijmegen een landelijk voorbeeld zijn.”

Hotspot Honigcomplex

Het Honigcomplex ligt in het hart van de Waalfrontontwikkeling in Nijmegen. Het fabriekscomplex van 33.000m2 groot wordt voor 8 jaar gevuld met jong, innovatief, creatief en sportief ondernemerschap. In het Honigcomplex zijn momenteel (begin 2015) meer dan 100 ondernemers actief. De Hogeschool Arnhem Nijmegen vestigt er de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming en studenten van de Radboud Universiteit doen onderzoek naar de ontwikkelingen in en rondom het complex. Het Honigcomplex trekt per jaar meer dan 50.000 bezoekers. Deze strategie van waardecreatie is kostenneutraal voor het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Alle kosten voor het tijdelijk gebruik van het Honigcomplex (investeringen in aanpassing gebouwen & de exploitatie- en organisatiekosten) worden gefinancierd uit de huuropbrengsten.

Symposium Area 024 – Werken aan waardecreatiestrategieën

”Volgens de huidige plannen gaat het fabriekscomplex plat in 2021 en zullen ontwikkelaars de woningbouw oppakken," aldus Bijl. "Tijdens het symposium Area 024 onderzoeken deelnemers de mogelijkheden om met de bedrijven en initiatieven die tijdelijk gevestigd zijn, invulling te geven aan een deel van het Waalfront. Dit alles vanuit de overtuiging dat de sociaal- economische effecten (maatschappelijke betrokkenheid en werkgelegenheid) van deze aanpak van belang zijn voor de stad Nijmegen. Deelnemers werken aan strategieën waarbij een aanpak van maatschappelijke gebiedsontwikkeling een blijvende impuls levert aan en naast het uitgeven van bouwvelden aan ontwikkelaars. Daarnaast markeert deze dag de start van het onderzoek door de Radboud Universiteit naar de waardecreatie van het Honigcomplex. Er is aandacht voor de onderbouwing (kosten-batenanalyse) van zowel de sociaal economische meerwaarde als de waardeontwikkeling van de grondexploitatie van het gebied.”

Zie voor meer informatie en aanmelden: area-024.nl.

Zie ook:


Cover: ‘2015.04.09_honig_660’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024