2013.01.14_Symposium het 'bloemendalerpoldermodel'_180px

Symposium: het “Bloemendalerpoldermodel”

28 januari 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kan het dat een omvangrijke gebiedsontwikkeling in de metropoolregio Amsterdam die voorziet in circa 2.750 woningen en een geïntegreerde omvangrijke groenopgave in deze huidige economische tijd door gaat?

Wat is het recept van een van de meest complexe gebiedsontwikkelingen in Nederland?

Geurt van Randeraat

Op 13 februari a.s. krijgt u antwoord op de vraag hoe de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder tot stand is gekomen en deze gebiedsontwikkeling tussen Weesp en Muiden kan starten. (programmadirecteur Master City Developer) zal optreden als dagvoorzitter.

Zef Hemel

Betrokken publieke en private partijen* beogen de gebiedsontwikkeling in 2025 af te ronden. In het eerste deel van het symposium zal (bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek, Wibautleerstoel) een blik op de toekomst werpen: Wat moeten we nu doen om in 2025 terug te kijken op een succesvol project? Daarnaast komen de succesfactoren van de samenwerking aan bod en wordt ingegaan op de uitdagingen van het project; rol- en risicoverdeling, kostenreductie, structurele flexibiliteit en de kaders die ervoor zorgen dat dit gebied toekomst- en crisisbestendig ontwikkeld kan worden. Projectleiders uit de publieke en private sector en betrokken bestuurders vertellen hoe ze zijn omgegaan met de uitdagingen en dilemma’s van de Bloemendalerpolder.

U kunt het symposium aangrijpen om antwoord te krijgen op uw vragen rond dit project en te kijken hoe de aanpak van Bloemendalerpolder handvatten biedt voor uw eigen project.

Datum:

Woensdag 13 februari 2013 Tijdstip: van 14:00 – 18:30 uur
Locatie: Weesp (Locatie Hogewey, Heemraadweg 1)

Het aantal plekken is beperkt, meld u daarom snel aan via: gebiedsontwikkeling@tudelft.nl

Na aanmelding volgt nadere informatie en het programma.

Organisatie:

De betrokken partijen bij het project Bloemendalerpolder* i.s.m. de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

De Bloemendalerpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Muiden en Weesp in de provincie Noord-Holland. Het gebied bestaat uit cultuurlandschap met langgerekte kavels veenweidegrond. In de toekomst wordt hier een gebied ontwikkeld waarin natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar zijn afgestemd. Zie voor meer informatie: www.bloemendalerpolder.com of 'Grootschalig, zeker en flexibel'

* Betrokken publieke partijen: provincie Noord-Holland, gemeenten Weesp en Muiden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijk, vertegenwoordigd door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) | Betrokken Private partijen: AM, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen Groep, Bouwfonds Property Development en Blauwhoed Eurowoningen

Zie ook:


Cover: ‘2013.01.14_Symposium het 'bloemendalerpoldermodel'_180px’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023