2013.01.14_Symposium het 'bloemendalerpoldermodel'_180px

Symposium: het “Bloemendalerpoldermodel”

28 januari 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kan het dat een omvangrijke gebiedsontwikkeling in de metropoolregio Amsterdam die voorziet in circa 2.750 woningen en een geïntegreerde omvangrijke groenopgave in deze huidige economische tijd door gaat?

Wat is het recept van een van de meest complexe gebiedsontwikkelingen in Nederland?

Geurt van Randeraat

Op 13 februari a.s. krijgt u antwoord op de vraag hoe de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder tot stand is gekomen en deze gebiedsontwikkeling tussen Weesp en Muiden kan starten. (programmadirecteur Master City Developer) zal optreden als dagvoorzitter.

Zef Hemel

Betrokken publieke en private partijen* beogen de gebiedsontwikkeling in 2025 af te ronden. In het eerste deel van het symposium zal (bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek, Wibautleerstoel) een blik op de toekomst werpen: Wat moeten we nu doen om in 2025 terug te kijken op een succesvol project? Daarnaast komen de succesfactoren van de samenwerking aan bod en wordt ingegaan op de uitdagingen van het project; rol- en risicoverdeling, kostenreductie, structurele flexibiliteit en de kaders die ervoor zorgen dat dit gebied toekomst- en crisisbestendig ontwikkeld kan worden. Projectleiders uit de publieke en private sector en betrokken bestuurders vertellen hoe ze zijn omgegaan met de uitdagingen en dilemma’s van de Bloemendalerpolder.

U kunt het symposium aangrijpen om antwoord te krijgen op uw vragen rond dit project en te kijken hoe de aanpak van Bloemendalerpolder handvatten biedt voor uw eigen project.

Datum:

Woensdag 13 februari 2013 Tijdstip: van 14:00 – 18:30 uur
Locatie: Weesp (Locatie Hogewey, Heemraadweg 1)

Het aantal plekken is beperkt, meld u daarom snel aan via: gebiedsontwikkeling@tudelft.nl

Na aanmelding volgt nadere informatie en het programma.

Organisatie:

De betrokken partijen bij het project Bloemendalerpolder* i.s.m. de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

De Bloemendalerpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Muiden en Weesp in de provincie Noord-Holland. Het gebied bestaat uit cultuurlandschap met langgerekte kavels veenweidegrond. In de toekomst wordt hier een gebied ontwikkeld waarin natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar zijn afgestemd. Zie voor meer informatie: www.bloemendalerpolder.com of 'Grootschalig, zeker en flexibel'

* Betrokken publieke partijen: provincie Noord-Holland, gemeenten Weesp en Muiden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijk, vertegenwoordigd door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) | Betrokken Private partijen: AM, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen Groep, Bouwfonds Property Development en Blauwhoed Eurowoningen

Zie ook:


Cover: ‘2013.01.14_Symposium het 'bloemendalerpoldermodel'_180px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023