2013.01.14_Symposium het 'bloemendalerpoldermodel'_180px

Symposium: het “Bloemendalerpoldermodel”

28 januari 2013

2 minuten

Nieuws
Hoe kan het dat een omvangrijke gebiedsontwikkeling in de metropoolregio Amsterdam die voorziet in circa 2.750 woningen en een geïntegreerde omvangrijke groenopgave in deze huidige economische tijd door gaat?

Wat is het recept van een van de meest complexe gebiedsontwikkelingen in Nederland?

Geurt van Randeraat

Op 13 februari a.s. krijgt u antwoord op de vraag hoe de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder tot stand is gekomen en deze gebiedsontwikkeling tussen Weesp en Muiden kan starten. (programmadirecteur Master City Developer) zal optreden als dagvoorzitter.

Zef Hemel

Betrokken publieke en private partijen* beogen de gebiedsontwikkeling in 2025 af te ronden. In het eerste deel van het symposium zal (bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek, Wibautleerstoel) een blik op de toekomst werpen: Wat moeten we nu doen om in 2025 terug te kijken op een succesvol project? Daarnaast komen de succesfactoren van de samenwerking aan bod en wordt ingegaan op de uitdagingen van het project; rol- en risicoverdeling, kostenreductie, structurele flexibiliteit en de kaders die ervoor zorgen dat dit gebied toekomst- en crisisbestendig ontwikkeld kan worden. Projectleiders uit de publieke en private sector en betrokken bestuurders vertellen hoe ze zijn omgegaan met de uitdagingen en dilemma’s van de Bloemendalerpolder.

U kunt het symposium aangrijpen om antwoord te krijgen op uw vragen rond dit project en te kijken hoe de aanpak van Bloemendalerpolder handvatten biedt voor uw eigen project.

Datum:

Woensdag 13 februari 2013 Tijdstip: van 14:00 – 18:30 uur
Locatie: Weesp (Locatie Hogewey, Heemraadweg 1)

Het aantal plekken is beperkt, meld u daarom snel aan via: gebiedsontwikkeling@tudelft.nl

Na aanmelding volgt nadere informatie en het programma.

Organisatie:

De betrokken partijen bij het project Bloemendalerpolder* i.s.m. de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

De Bloemendalerpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Muiden en Weesp in de provincie Noord-Holland. Het gebied bestaat uit cultuurlandschap met langgerekte kavels veenweidegrond. In de toekomst wordt hier een gebied ontwikkeld waarin natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar zijn afgestemd. Zie voor meer informatie: www.bloemendalerpolder.com of 'Grootschalig, zeker en flexibel'

* Betrokken publieke partijen: provincie Noord-Holland, gemeenten Weesp en Muiden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijk, vertegenwoordigd door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) | Betrokken Private partijen: AM, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen Groep, Bouwfonds Property Development en Blauwhoed Eurowoningen

Zie ook:Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #6: Wynwood in Miami

Aflevering 6 in de GO-Zomertour. De transformatie van een grauw industrieterrein en de gevaarlijkste plek van Miami naar kunstwalhalla en toeristentrekpleister kan zowel een inspiratiebron als een leerschool zijn voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

Casus

17 augustus 2022

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022