Thumb_geld_0_1000px

Syntrus Achmea ziet klimaat voor beleggingen verbeteren

11 oktober 2013

2 minuten

Nieuws Syntrus Achmea Real Estate & Finance signaleert dat met het voorzichtig aantrekken van de economie ook het klimaat voor vastgoed- en hypotheekbeleggingen begint te verbeteren. De kans op een stabiel en aantrekkelijk rendement op korte en lange termijn neemt toe. Vastgoed kan haar traditionele positie van diversifier in de beleggingsportefeuilles weer waar gaan maken. Dat blijkt uit de beleggingsvisie voor 2014-2015 van de pensioenbelegger.

'Herstel lijkt in zicht, maar wel in een nieuwe realiteit met markten in tweedeling en een zeer grote dynamiek', signaleert directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea. 'Dat vraagt om een haarscherpe focus op trends en potentiële winnaars in combinatie met innovatief en actief assetmanagement.'

De vermogensbeheerder in vastgoed en hypotheken ziet in alle vastgoedsectoren een scherpe tweedeling tussen goede en minder goede regio’s, locaties en objecten, die de komende jaren nog verder toeneemt. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat op goede locaties een schaarste aan goede objecten bestaat die zich nog duidelijker zal aftekenen. 'Daarom zetten we in op transformatie, verduurzaming van bestaand vastgoed, zorgvuldige 'property picking' en de verkenning van kansrijke nieuwe markten en segmenten, in binnen- en buitenland', aldus Jagersma.

Binnen Nederland geven beleggershuurwoningen het meest gunstige perspectief te zien. Toename van het groeiende aantal (eenpersoons)huishoudens, verstedelijking, groeiende mobiliteit in werk en relaties en ook het kabinetsbeleid dragen daar positief aan bij. Al in de komende jaren valt in deze vastgoedsegmenten een hoog direct rendement en duurzame waardegroei te verwachten. Jagersma: 'Er is grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment, met name in de Randstad, evenals aan huurwoningen met een zorg- en servicecomponent voor ouderen die langer thuis blijven wonen.'

De winkelmarkt heeft te maken met gedaald consumentenvertrouwen, koopkrachtverlies en groei van internetaankopen. Toch blijft het een kansrijk segment en ook hier ziet Syntrus Achmea een sterke tweedeling: een aanhoudende vraag naar meters op goede locaties, naast toenemende leegstand op mindere locaties.

In het algemeen neemt de vraag naar kantoorruimte niet toe, maar concentreert deze zich wel meer in bepaalde gebieden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier zijn transacties met een meer opportunistisch karakter mogelijk. Voor een deel biedt het overschot aan kantoren een oplossing bij het tekort aan huurwoningen; een kwestie van transformeren.

Gunstig zijn ook de vooruitzichten voor het beleggen in woninghypotheken. De marges zijn nog steeds attractief en gaan hier hand in hand met een laag risico (core) profiel. Gegeven de goede perspectieven en de vraag naar hypotheken is het voor pensioenfondsen aantrekkelijk om meer te investeren in woninghypotheken. Het Particuliere Hypothekenfonds van Syntrus Achmea is inmiddels gegroeid naar een omvang van € 2,6 mrd en zal nog dit jaar € 3 mrd bereiken.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024