GO transfer door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Tako Postma nieuwe stadsbouwmeester Delft – “Ik wil niet dat mijn keuzes in een kantoor gemaakt worden”

23 oktober 2019

3 minuten

Persoonlijk Delft heeft een nieuwe stadsbouwmeester. Architect Tako Postma (55) moet de komende drie jaar de uitdagingen in de stad op het gebied van transformatie en verstedelijking in goede banen leiden en de samenhang tussen de verschillende projecten bewaken.

Go Transfer

Wat was uw rol in gebiedsontwikkeling?

“Dertig jaar geleden ben ik begonnen als architect. Destijds kwam ik min of meer toevallig terecht bij het bureau Inbo. Binnen dat bureau heb ik mijzelf steeds meer ontwikkeld van architect naar een ontwerper van grotere gebiedsontwikkelingen en herstructurering. De laatste tien jaar was ik als partner en bestuurder medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Afgelopen zomer ben ik mijn eigen bureau begonnen. Ik vond het een uitdaging om mijn ontwerpende rol in de gebiedsontwikkeling meer vanuit maatschappelijke betrokkenheid in te vullen. Toen kwam deze positie op mijn pad. Ja, een prachtige kans en heel erg leuk.”  

tako postma | fotograaf Maxim Bosman

‘tako postma | fotograaf Maxim Bosman’Tako Postma | fotograaf: Maxim Bosman

Wat wordt uw rol in gebiedsontwikkeling?

“De afgelopen periode heeft Delft de functie van stadsbouwmeester opnieuw vormgegeven. Vanuit de gemeenteraad kwam het specifieke verzoek om de stadsbouwmeester vooral te laten meedenken over de samenhang tussen de verschillende bouw- en verstedelijkingsprojecten in de stad. Als je aan de ene kant van de stad iets bouwt, wat zijn dan de gevolgen voor de andere kant van de stad? De rol van stadsbouwmeester is echt een andere dan de taak van de welstandscommissie. Ik wil Delft vanuit deze mooie rol helpen met onafhankelijk advies.”

Wat is volgens u de grootste uitdaging in gebiedsontwikkeling?

“Er ligt in Delft een enorme opgave. De stad heeft nu 100.000 inwoners en er moeten de komende jaren 15.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen bij. Dat is bijna een derde van de stad en er is in Delft geen buitengebied. Dus alle verstedelijking moet een plek vinden binnen de bebouwde kom waar al mensen wonen en werken. Het wordt een uitdaging om de verstedelijking samen met die mensen vorm te geven en op een manier in te vullen zodat zij ook echt merken dat ze er voordeel van hebben.”

Welk aspect van gebiedsontwikkeling spreekt u het meest aan?

“Ik wil niet dat mijn keuzes in een kantoor worden gemaakt, maar dat de bevolking er ook echt invloed op heeft. We moeten in de gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld aan de slag met de gevolgen van de klimaatverandering en de energietransitie. Maar tegelijkertijd zijn er in die wijken ook sociale problemen die aangepakt moeten worden. Ik wil de combinatie maken, zodat de gebiedsontwikkeling op meerdere aspecten een positieve invloed heeft op de wijk. En dan kan het best gebeuren dat niet iedereen het eens is met de keuzes die gemaakt worden, maar de mensen moet wel begrijpen waarom we het doen. Dat gesprek wil ik blijven aangaan.”

Welke activiteit of project neemt u het eerst ter hand?

“De eerste honderd dagen zijn voor mij een verkenningsperiode en wil ik vooral de stad en de inwoners leren kennen. Daarna liggen er twee concrete zaken waar ik snel mee aan de slag ga. Allereerst loopt  het invoeren van de Omgevingswet en omgevingsvisie die daaraan is gekoppeld. Ten tweede heeft Delft op een aantal plekken in de stad hele brede infrastructuur. Wijken raken daardoor van elkaar geisoleerd. Als we die eilanden beter weten te verbinden wordt niet alleen de doorstroming beter, maar kunnen we direct ook aan de sociale samenhang werken.”

Overige transfers

Bas Rutten commissaris bij woningcorporatie Pré Wonen

Bas Rutten is het nieuwste lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Pré Wonen. Tegelijkertijd is hij ook benoemd als voorzitter van de Auditcommissie bij de corporatie met ongeveer 13.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal en Heemstede. In het dagelijks leven is Rutten werkzaam als directeur Large Accounts Real Estate bij ABN Amro. Bij die bank begon hij ruim twintig jaar geleden ook zijn carrière. Na enkele uitstapjes richting JLL Capital Markets en de Rabo Real Estate Group kwam hij in 2015 weer op het oude nest terecht.

Ernst Peeman nieuwe CFO Blauwhoed

Ernst Peeman (33) is de nieuwe financieel directeur bij de Rotterdamse projectontwikkelaar Blauwhoed. Sinds begin dit jaar vervulde hij die rol al op interim-basis, maar nu is zijn benoeming definitief. Peeman zal zich, naast zijn gebruikelijke werkzaamheden als CFO, bezighouden met het uitbouwen en verder professionaliseren van de investmentstructuren en het riskmanagement. “Ik zie het als een uitdaging om het Blauwhoedmerk beheersbaar en stabiel verder te laten groeien”, aldus Peeman. Blauwhoed richt zich in diverse plaatsen in en rondom de Randstad op de (her)ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en commercieel vastgoed.

Mohamed el Achkar nieuw bestuurslid Woonstad Rotterdam

Per 1 december is Mohamed el Achkar het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. Bij de corporatie, met ruim 50.000 woningen door heel Rotterdam, gaat hij samen met voorzitter Maria Molenaar het tweekoppige collegiaal bestuur vormen. El Achkar komt van de gemeente Den Haag, waar hij sinds 2016 algemeen directeur van de dienst Publiekszaken is. Daarvoor was de afgestudeerd civiel ingenieur onder andere directielid bij de politie in de Hofstad en werkte hij in verschillende managementfuncties bij PostNL.

Hoofdredacteur Johannes van Bentum verlaat Vastgoedmarkt

Johannes van Bentum is eind september vertrokken als hoofdredacteur van vakwebsite Vastgoedmarkt. Hij verlaat uitgeverij Vakmedianet om een eigen onderneming te beginnen. Van Bentum begon zes jaar geleden als hoofdredacteur. In de afgelopen jaren werkte hij samen met de redactie aan de digitale transformatie van het platform en de modernisering van de nieuwsbrieven. Servaas van der Laan, sinds 2016 redacteur Tech & Woningmarkt bij Elsevier Weekblad, wordt de nieuwe hoofdredacteur. Van Bentum blijft wel actief in de vastgoedsector. Met zijn eigen bedrijf gaat hij vastgoedbedrijven van marketingadvies voorzien. 

Twee aanwinsten voor Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning heeft per 1 september twee nieuwe werknemers. Jonneke Huijser is bij het bureau begonnen als Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling. Ze versterkt het projectmanagementteam dat werkt aan een breed scala aan project- en gebiedsontwikkelingen in heel Nederland. Arjen van Tellingen is de nieuwe Consultant Detailhandel & Vrije Tijd bij het bureau met vestigingen in Amsterdam, Gouda en Eindhoven. In die functie richt hij zich op onderzoek en advies voor provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, winkelketens en beleggers.

De redactie blijft graag op de hoogte van personele verschuivingen in de wereld van gebiedsontwikkeling. Stuur daarvoor een mailtje en zo mogelijk portretfoto naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu o.v.v. GO Transfer 


Cover: ‘GO transfer’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024