“Municipal Offices and Train Station, Delft”(CC BY-4.0) by M8scho door M8scho (bron: Wikimedia commons)

Gemeente Delft wil 1,4 miljard euro in gebiedsontwikkeling investeren

1 juni 2019

1 minuut

Nieuws De gemeente Delft wil de komende twintig jaar 1,4 miljard euro in gebiedsontwikkeling investeren. Omdat de eigen financiële ruimte van 362 miljoen euro nog te beperkt is, hoopt ze ruim een miljard euro van investeerders binnen te halen. Dat blijkt uit de stedelijke ontwikkelstrategie die het college deze week naar de gemeenteraad stuurde.

De stad heeft de ambitie om tot 2040 15.000 woningen te bouwen en nodigt private partijen met creatieve ideeën uit om mee te denken over gebieden die de komende jaren worden herontwikkeld en over het versterken van bestaande wijken als Voorhof, Tanthof en Vrijenban. Om welwillende marktpartijen mee te krijgen, zet ze onder meer haar – overigens beperkte - eigen grondposities in.

Cover: “Municipal Offices and Train Station, Delft”(CC BY-4.0) by M8scho

Lees meer op ad.nl


Cover: ‘“Municipal Offices and Train Station, Delft”(CC BY-4.0) by M8scho’ door M8scho (bron: Wikimedia commons) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024