2013.10.10_Tilburg werkt aan ontslakken_180

Tilburg werkt aan ontslakken Gebiedsontwikkeling

7 oktober 2013

3 minuten

Persoonlijk Tilburg gaat samen met zeven andere gemeenten 'ontslakken'. Het gaat om een landelijke pilot. Die heeft niets te maken met het reinigen van lichaamsdelen zoals in Van Dale te lezen is. Wel met de vertraging die bouwprojecten soms oplopen door complexe regelgeving en beleidsvoornemens die haaks op elkaar staan. Directeur Stef Fleischeuer is erbij betrokken.

Wat houdt de proef in?

"Het is een landelijk project met als doel om de slagkracht van gebieden stedelijke ontwikkeling te vergroten. Daarvoor kijken we goed naar onze ambities, regels en processen die daarmee te maken hebben. Alles wat daarbij overbodig is of ambities die elkaar tegenwerken omdat ze vanuit verschillende beleidsterreinen komen, proberen we weg te 'spoelen'. Maar we kijken ook hoe we omgaan met de plannen. Begeleiden we ze wel goed? Houden we rekening met de wensen van onze burgers en het bestuur."

Hoe kwam Tilburg erbij terecht?

"Ik las erover in juni van dit jaar. Ook Joost Möller kreeg ermee te maken vanuit een landelijk overleg waarin hij zit. En er waren vragen over onze procedures vanuit de gemeenteraad. Dat alles samen was voor mij een reden om ons aan te melden. Ook omdat ik het gevoel had dat wel elkaar nog wel eens in de weg zitten."

Hoe gaan we het aanpakken?

"We gaan een aantallopende en afgeronde projecten op het gebied van gebieds-en stedelijke ontwikkeling opnieuw bekijken. Hoe zijn die plannen bij ons binnengekomen en hoe gaan we daar mee om? Hebben we daar de regels niet te strak geformuleerd en zitten verschillende beleidsambities elkaar niet in de weg? Niet om achteraf met een vinger te wijzen wat er niet goed ging, maar onder meer om slagvaardiger te zijn en in de toekomst sneller in te kunnen spelen op de wensen van externe partijen. Tilburg moet iets aan de uitkomsten van de proef hebben. Zowel de interne organisatie als externe partijen in de stad."

Alles wat overbodig is of elkaar tegenwerkt, proberen we weg te 'spoelen

Welke partijen zijn erbij betrokken?

"Er is een kernteam van vier man dat ik aanstuur. Samen hebben we casussen uitgezocht. In een aantal workshops gaan we daar met een groter team over praten. Bij die sessies zijn collega's van ruimte en dienstverlening, maar ook van andere afdelingen betrokken. En we hebben interviews gedaan met een aantal externe partijen. Van hen willen we horen waar ze tegenaan lopen. Ook dat bespreken we in die workshops. Zaken waar we tegenaan lopen kunnen we onder meer bespreken in de stuurgroep stedelijke ontwikkeling."

Hoe is de afronding?

"Het eerste deel van het traject moet eind november afgerond zijn. Landelijk wordt er dan zeker over gecommuniceerd. In die publiciteit gaan we uiteraard meedraaien. Intern hebben we dan op papier gezet wat er ambtelijk in de voorbereiding en in de uitvoering beter moet."

Heeft de pilot een link met Tilburg Transformeert?

"Op twee terreinen zeker. Het is bijvoorbeeld lastig voor ons om bij projecten de besluitvorming in de preinitiatieffase goed te definiëren. Dat traject moet meer lean. Een doel van Tilburg Transformeert. En het past ook prima bij doelen als een slagvaardige en betaalbare organisatie en een betere samenwerking met bestuur en externe partijen in de stad."

Hoe zijn de reacties van de betrokkenen tot nu toe?

"Collega's vinden het leuk om te doen. Het is leuk om over oplossingen na te denken in plaats van op te sommen wat de belemmeringen allemaal zijn. Het geeft energie in de organisatie, dat vind ik een heel belangrijk punt."

Zie ook:


Cover: ‘2013.10.10_Tilburg werkt aan ontslakken_180’


Door Leon Weterings

Redacteur Gemeente Tilburg


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023