2013.10.10_Tilburg werkt aan ontslakken_180

Tilburg werkt aan ontslakken Gebiedsontwikkeling

7 oktober 2013

3 minuten

Persoonlijk Tilburg gaat samen met zeven andere gemeenten 'ontslakken'. Het gaat om een landelijke pilot. Die heeft niets te maken met het reinigen van lichaamsdelen zoals in Van Dale te lezen is. Wel met de vertraging die bouwprojecten soms oplopen door complexe regelgeving en beleidsvoornemens die haaks op elkaar staan. Directeur Stef Fleischeuer is erbij betrokken.

Wat houdt de proef in?

"Het is een landelijk project met als doel om de slagkracht van gebieden stedelijke ontwikkeling te vergroten. Daarvoor kijken we goed naar onze ambities, regels en processen die daarmee te maken hebben. Alles wat daarbij overbodig is of ambities die elkaar tegenwerken omdat ze vanuit verschillende beleidsterreinen komen, proberen we weg te 'spoelen'. Maar we kijken ook hoe we omgaan met de plannen. Begeleiden we ze wel goed? Houden we rekening met de wensen van onze burgers en het bestuur."

Hoe kwam Tilburg erbij terecht?

"Ik las erover in juni van dit jaar. Ook Joost Möller kreeg ermee te maken vanuit een landelijk overleg waarin hij zit. En er waren vragen over onze procedures vanuit de gemeenteraad. Dat alles samen was voor mij een reden om ons aan te melden. Ook omdat ik het gevoel had dat wel elkaar nog wel eens in de weg zitten."

Hoe gaan we het aanpakken?

"We gaan een aantallopende en afgeronde projecten op het gebied van gebieds-en stedelijke ontwikkeling opnieuw bekijken. Hoe zijn die plannen bij ons binnengekomen en hoe gaan we daar mee om? Hebben we daar de regels niet te strak geformuleerd en zitten verschillende beleidsambities elkaar niet in de weg? Niet om achteraf met een vinger te wijzen wat er niet goed ging, maar onder meer om slagvaardiger te zijn en in de toekomst sneller in te kunnen spelen op de wensen van externe partijen. Tilburg moet iets aan de uitkomsten van de proef hebben. Zowel de interne organisatie als externe partijen in de stad."

Alles wat overbodig is of elkaar tegenwerkt, proberen we weg te 'spoelen

Welke partijen zijn erbij betrokken?

"Er is een kernteam van vier man dat ik aanstuur. Samen hebben we casussen uitgezocht. In een aantal workshops gaan we daar met een groter team over praten. Bij die sessies zijn collega's van ruimte en dienstverlening, maar ook van andere afdelingen betrokken. En we hebben interviews gedaan met een aantal externe partijen. Van hen willen we horen waar ze tegenaan lopen. Ook dat bespreken we in die workshops. Zaken waar we tegenaan lopen kunnen we onder meer bespreken in de stuurgroep stedelijke ontwikkeling."

Hoe is de afronding?

"Het eerste deel van het traject moet eind november afgerond zijn. Landelijk wordt er dan zeker over gecommuniceerd. In die publiciteit gaan we uiteraard meedraaien. Intern hebben we dan op papier gezet wat er ambtelijk in de voorbereiding en in de uitvoering beter moet."

Heeft de pilot een link met Tilburg Transformeert?

"Op twee terreinen zeker. Het is bijvoorbeeld lastig voor ons om bij projecten de besluitvorming in de preinitiatieffase goed te definiëren. Dat traject moet meer lean. Een doel van Tilburg Transformeert. En het past ook prima bij doelen als een slagvaardige en betaalbare organisatie en een betere samenwerking met bestuur en externe partijen in de stad."

Hoe zijn de reacties van de betrokkenen tot nu toe?

"Collega's vinden het leuk om te doen. Het is leuk om over oplossingen na te denken in plaats van op te sommen wat de belemmeringen allemaal zijn. Het geeft energie in de organisatie, dat vind ik een heel belangrijk punt."

Zie ook:


Cover: ‘2013.10.10_Tilburg werkt aan ontslakken_180’


Door Leon Weterings

Redacteur Gemeente Tilburg


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024