Lokale kracht doorontwikkelen  - Afbeelding 1

Toekomst van de stad

10 september 2012

2 minuten

Onderzoek De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op negen opgaven voor de stad.

Lokale kracht doorontwikkelen  - Afbeelding 1

‘Lokale kracht doorontwikkelen - Afbeelding 1’


Bijdragen aan deze Essays Toekomst van de stad zijn:

1. De sociale en rechtvaardige stad

Justus Uitermark: De zelforganiserende stad

Willem Schinkel: Van bestuur naar zelfbestuur: overheid, burger en zelforganisatie

2. De werkende stad

Ewald Engelen: Na de vastgoedroes

Otto Raspe: De economie van de stad in de mondiale concurrentie

3. De stad in transformatie

Joks Janssen en Raoul Beunen: De burger als erfgenaam. Over de vermaatschappelijking van stedelijk erfgoed

Iris Schutten: Van tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer

4. De duurzame stad

Hans Mommaas: De duurzame stad

Nico Tillie: Duurzame stad vraagt om nieuwe synergie tussen top-down en bottom-up

5. De regionale en bewegende stad

David Hamers: Bewegen tussen schalen en doelen. Over overheidsbetrokkenheid bij de hedendaagse verstedelijking in Nederland

Marc Verheijen: Beweging in de samenleving

6. De (on)veilige stad

Marc Schuilenburg: Op zoek naar een positieve betekenis van veiligheid

Jan Dirk de Jong: Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat

7. De hongerige stad

Marco van Steekelenburg: De toekomst van de stad is metropolitaan

Pim Vermeulen: De kunst van het verbinden van grote en kleine voedselsystemen – ervaringen uit Amsterdam

8. De digitale stad

Martijn de Waal: Digitale stad: nieuwe media en stedelijke openbaarheid

Bert Mulder: Digitale media ondersteunen zelfoplossend vermogen

9. Bestuurlijke verbindingen

Frans Soeterbroek: Een lichte kijk op de sturing van de stad

Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelf oplossend vermogen in de stad, de ‘veranderkracht’ van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?

De inhoud van de essays valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. De essays geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de raad weer.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Lokale kracht doorontwikkelen - Afbeelding 1’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023