Lokale kracht doorontwikkelen  - Afbeelding 1

Toekomst van de stad

10 september 2012

2 minuten

Onderzoek
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op negen opgaven voor de stad.

Lokale kracht doorontwikkelen  - Afbeelding 1

Lokale kracht doorontwikkelen - Afbeelding 1


Bijdragen aan deze Essays Toekomst van de stad zijn:

1. De sociale en rechtvaardige stad

Justus Uitermark: De zelforganiserende stad

Willem Schinkel: Van bestuur naar zelfbestuur: overheid, burger en zelforganisatie

2. De werkende stad

Ewald Engelen: Na de vastgoedroes

Otto Raspe: De economie van de stad in de mondiale concurrentie

3. De stad in transformatie

Joks Janssen en Raoul Beunen: De burger als erfgenaam. Over de vermaatschappelijking van stedelijk erfgoed

Iris Schutten: Van tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer

4. De duurzame stad

Hans Mommaas: De duurzame stad

Nico Tillie: Duurzame stad vraagt om nieuwe synergie tussen top-down en bottom-up

5. De regionale en bewegende stad

David Hamers: Bewegen tussen schalen en doelen. Over overheidsbetrokkenheid bij de hedendaagse verstedelijking in Nederland

Marc Verheijen: Beweging in de samenleving

6. De (on)veilige stad

Marc Schuilenburg: Op zoek naar een positieve betekenis van veiligheid

Jan Dirk de Jong: Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat

7. De hongerige stad

Marco van Steekelenburg: De toekomst van de stad is metropolitaan

Pim Vermeulen: De kunst van het verbinden van grote en kleine voedselsystemen – ervaringen uit Amsterdam

8. De digitale stad

Martijn de Waal: Digitale stad: nieuwe media en stedelijke openbaarheid

Bert Mulder: Digitale media ondersteunen zelfoplossend vermogen

9. Bestuurlijke verbindingen

Frans Soeterbroek: Een lichte kijk op de sturing van de stad

Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelf oplossend vermogen in de stad, de ‘veranderkracht’ van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?

De inhoud van de essays valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. De essays geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de raad weer.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022