geld financiering

Toekomstige waarde door gebiedsontwikkeling biedt nieuw financieringsmodel

16 juni 2017

3 minuten

Op 18 mei jl. tijdens de PlanDag 2017 in Gent ontvingen Hanneke Puts (TNO) en Jurgen van der Heijden (AT Osborne) uit handen van een onafhankelijke jury met experts uit de ruimtelijke ontwikkeling, de PlanDagprijs 2017. De winnaars presenteerden een artikel uit het paper 'Toekomstwaarden als Basis voor Meervoudige Financiering'. Deze publicatie vindt zijn oorsprong in een serie masterclasses die TNO en AT Osborne organiseren in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Een impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving kan door gebiedsopgaven van de toekomst te stapelen. Het zichtbaar maken van de toekomstige waarden na de ontwikkeling van een gebied, haalt initiatiefnemers, financiers en investeerders over de streep om ja te zeggen tegen meervoudige projecten en financieringsconstructies. Met het nieuwe financieringsconcept ‘Toekomstwaarde als Basis voor Meervoudige Financiering’ wonnen Hanneke Puts (TNO) en Jurgen van der Heijden (AT Osborne) de PlanDagprijs 2017.

Investeringen omkeren

In het paper van Hanneke Puts en Jurgen van der Heijden wordt het concept van de opeenvolging van investeringen en stapeling van toekomstwaarden uitgewerkt, als basis voor meervoudige financiering en als instrument om de gedeelde rekening op te stellen. Hanneke Puts: “De kunst is om die waarde te zien. Het gaat erom dat we investeringen gaan omkeren. Dat we een investering niet als eindpunt zien, maar als begin van nog meer investeringen en nieuwe toekomstwaarden. Het begint met het opwaarderen van oude investeringen, vervolgens het toevoegen van nieuwe functies en het creëren van meervoudige toekomstwaarden. Denken in toekomstwaarde werpt een nieuw licht op de potentiele meervoudigheid van investeringen. Sommige investeringen kunnen wellicht eerder plaatsvinden, anderen zullen juist later plaatsvinden, om zo de optimale combinaties te maken.”

Voetbalveld als trap met toekomstwaarden

Het prijswinnende paper werkt een integrale oplossing uit voor drie afzonderlijke gebiedsopgaven in Gouda, en laat zien dat de ene investering kansen creëert voor een volgende. Met uitzicht op meervoudige financiering voor complexe gebiedsopgaven als resultaat. In een polder in Gouda moet een voetbalveld worden gerenoveerd. Het staat nu te vaak onder water. Traditioneel gezien betekent dat ophogen. Daarnaast moet het riool worden afgekoppeld. Om het gebied klimaatbestendig te houden is voldoende waterberging en waterafvoer nodig. Niet samenwerken aan een opeenvolging van investeringen is hierbij een gemiste kans. Het begin van een ‘trap met toekomstwaarden’ is daar: investeren in de bespeelbaarheid van het veld, waterberging, waterafvoer en afkoppeling van het riool. De trap kan nog hoger, via investeringen in klimaatadaptatie, waterzuivering, onderhoud en een verbeterde leefomgevingskwaliteit. Niet de techniek, maar integrale financiering is hierbij de grootste uitdaging.

Masterclasses meervoudige financiering

Een serie masterclasses die TNO en AT Osborn organiseren, leert deelnemers nieuwe meervoudige financieringsconcepten voor de gebiedsopgaven van de toekomst te ontwikkelen. Doel van de masterclasses is om samen met deelnemers nieuwe meervoudige financieringsconcepten voor de gebiedsopgaven van de toekomst te ontwikkelen en zo een instrument te creëren om de rekening te delen. Meer informatie over de aanstaande masterclass op 22 juni vindt u hier.

PlanDag 2017

PlanDag 2017 biedt ruimtelijke professionals uit Nederland en België een forum om in discussie te gaan over de kansen en bedreigingen die de trends rond delen kunnen bieden voor het vakgebied. De thema’s van 2017 waren ‘gedeelde ruimte’ en ‘de deeleconomie’.


Bekijk de betreffende paper hier.

Dit item verscheen eerder op TNO.nl en Atosborne.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Puts.


Cover: ‘geld financiering’


Portret - Jurgen van der Heijden

Door Jurgen van der Heijden

Senior consultant AT Osborne

hanneke puts

Door Hanneke Puts

Onderzoeker/adviseur bij TNO - Strategie en Beleid voor Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling


Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023