Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Toetsversie Omgevingswet

25 juli 2013

1 minuut

Nieuws Het wetsvoorstel Omgevingswet is op de laatste Ministerraad voor het zomerreces behandeld en goedgekeurd. Vervolgens is het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd (naar verwachting zal dit eind 2013 zijn). Daarna volgt parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

28 februari 2013


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023

Rijksmonument Helpt Elkander, Veenhuizen door Kees de Graaf (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

De Nieuwe Rentmeester geeft vorm aan de toekomst van Veenhuizen

Een historisch dorp nieuw leven inblazen zonder een groot vastgoedprogramma: Bas Morsink werkt met De Nieuwe Rentmeester aan Veenhuizen (Drenthe). Natuur en cultuur moeten verweven worden in één wervend toekomstplan.

Interview

29 november 2023

Protest poster over huurverhogingen in London door HipKat (bron: shutterstock)

Verstedelijking in de suburbs en de rol van het grote geld

Veel suburbs verstedelijken. Recensent Hans-Hugo Smit las een nieuwe publicatie die het grote geld van financiële instellingen als oorzaak aanwijst. Zij zouden zorgen voor prijsopdrijving en verdringing. Smit heeft zo zijn twijfels.

Recensie

28 november 2023