Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Toetsversie Omgevingswet

25 juli 2013

1 minuut

Nieuws Het wetsvoorstel Omgevingswet is op de laatste Ministerraad voor het zomerreces behandeld en goedgekeurd. Vervolgens is het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd (naar verwachting zal dit eind 2013 zijn). Daarna volgt parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

28 februari 2013


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023