platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Toetsversie Omgevingswet

Toetsversie Omgevingswet

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Het wetsvoorstel Omgevingswet is op de laatste Ministerraad voor het zomerreces behandeld en goedgekeurd. Vervolgens is het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd (naar verwachting zal dit eind 2013 zijn). Daarna volgt parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

28 februari 2013