Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Topkrimpregio's vragen aandacht van het kabinet

20 oktober 2011

1 minuut

Nieuws De regio’s Parkstad Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren geconfronteerd met een substantiële bevolkingsdaling en inmiddels ook met een daling van het aantal huishoudens. Deze regio’s hebben samen met de provincies een intensief beleid ingezet om de effecten van de demografische omslag te begeleiden en waar mogelijk te benutten.

De provincies Limburg, Groningen en Zeeland werken vanaf 2009 nauw samen op dit onderwerp. De fase van bewustwording is inmiddels voorbij. We staan nu middenin de opgave om ingrijpende herstructureringen uit te voeren en tegelijkertijd de economische vitaliteit duurzaam te versterken. Middels een aan de Tweede Kamer toegezonden position-paper hebben wij een appel gedaan op de woordvoerders om bij de behandeling van de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling bij het kabinet aandacht te vragen voor de situatie in de topkrimpregio's.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022