Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Topkrimpregio's vragen aandacht van het kabinet

20 oktober 2011

1 minuut

Nieuws De regio’s Parkstad Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren geconfronteerd met een substantiële bevolkingsdaling en inmiddels ook met een daling van het aantal huishoudens. Deze regio’s hebben samen met de provincies een intensief beleid ingezet om de effecten van de demografische omslag te begeleiden en waar mogelijk te benutten.

De provincies Limburg, Groningen en Zeeland werken vanaf 2009 nauw samen op dit onderwerp. De fase van bewustwording is inmiddels voorbij. We staan nu middenin de opgave om ingrijpende herstructureringen uit te voeren en tegelijkertijd de economische vitaliteit duurzaam te versterken. Middels een aan de Tweede Kamer toegezonden position-paper hebben wij een appel gedaan op de woordvoerders om bij de behandeling van de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling bij het kabinet aandacht te vragen voor de situatie in de topkrimpregio's.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Stadspark, Antwerpen door Matyas Rehak (bron: shutterstock)

Groen en gezond in de stad, oftewel: inzetten op sociale duurzaamheid

Volgens ROm-columnist Agnes Franzen hebben veel gemeenten nog veel te doen om hun grondgebied te vergroenen. Zeker in gebieden waar gevochten wordt om de vierkante meters grond, zoals in Zuid-Holland.

Opinie

21 februari 2024

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024