Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Topkrimpregio's vragen aandacht van het kabinet

20 oktober 2011

1 minuut

Nieuws De regio’s Parkstad Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren geconfronteerd met een substantiële bevolkingsdaling en inmiddels ook met een daling van het aantal huishoudens. Deze regio’s hebben samen met de provincies een intensief beleid ingezet om de effecten van de demografische omslag te begeleiden en waar mogelijk te benutten.

De provincies Limburg, Groningen en Zeeland werken vanaf 2009 nauw samen op dit onderwerp. De fase van bewustwording is inmiddels voorbij. We staan nu middenin de opgave om ingrijpende herstructureringen uit te voeren en tegelijkertijd de economische vitaliteit duurzaam te versterken. Middels een aan de Tweede Kamer toegezonden position-paper hebben wij een appel gedaan op de woordvoerders om bij de behandeling van de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling bij het kabinet aandacht te vragen voor de situatie in de topkrimpregio's.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023