Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Transformatie van monofunctionele kantoorgebieden

1 oktober 2010

2 minuten

Onderzoek Transformatie biedt mogelijkheden voor nieuw gebruik van leegstaande kantoorgebouwen. Er zijn diverse succesvolle transformatieprojecten gerealiseerd. Voorts zijn instrumenten ontwikkeld om de transformatiepotentie van kantoorgebouwen te bepalen. Toch vindt transformatie nog niet op brede schaal plaats, vooral door twijfel over de financiële haalbaarheid en onzekerheid over de kansen en risico's. Daarnaast zijn meer dan 70% van de leegstaande kantoorgebouwen gelegen op monofunctionele kantoorlocaties die ongeschikt lijken voor transformatie naar woningen. In dit artikel worden de kansen en belemmeringen van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen in monofunctionele kantoorlocaties bediscussieerd.

Leegstand en transformatie

Transformatie is een welbekend fenomeen; gebouwen verliezen hun functie en worden aangepast voor nieuw gebruik. Echter is de schaal waarop kantoorgebouwen sinds 2001 hun functie hebben verloren tot nu toe ongekend, aan het eind van 2009 stonden ongeveer 6 miljoen vierkante meter leeg, ofwel 13,5% procent van de kantorenvoorraad. Op de Amsterdamse kantorenmarkt, met ongeveer 6,5 miljoen vierkante meter de grootste kantorenmarkt van Nederland bedraagt de leegstand maar liefst 20%. Uit een studie naar de Amsterdamse kantorenmarkt blijkt dat 40% van de leegstaande kantoorruimte structureel leeg staat. Dat betekent leegstand van dezelfde vierkante meters voor drie of meer achtereenvolgende jaren, zonder vooruitzicht op toekomstige verhuur (figuur 1). Structurele leegstand van kantoorgebouwen is een probleem op verschillende niveaus en voor verschillende actoren. Voor de eigenaar van een gebouw betekent structurele leegstand waardeverlies, en terwijl geen inkomsten worden gegenereerd lopen de kosten van onderhoud, verzekeringen en belastingen door. Maatschappelijk betekent structurele leegstand verloedering en een neerwaartse ontwikkeling van complete gebieden die moeilijk te keren is.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Portret - Hilde Remøy

Door Hilde Remøy

Assistant Professor at Delft University of Technology


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023