Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Transformatie van monofunctionele kantoorgebieden

1 oktober 2010

2 minuten

Onderzoek Transformatie biedt mogelijkheden voor nieuw gebruik van leegstaande kantoorgebouwen. Er zijn diverse succesvolle transformatieprojecten gerealiseerd. Voorts zijn instrumenten ontwikkeld om de transformatiepotentie van kantoorgebouwen te bepalen. Toch vindt transformatie nog niet op brede schaal plaats, vooral door twijfel over de financiële haalbaarheid en onzekerheid over de kansen en risico's. Daarnaast zijn meer dan 70% van de leegstaande kantoorgebouwen gelegen op monofunctionele kantoorlocaties die ongeschikt lijken voor transformatie naar woningen. In dit artikel worden de kansen en belemmeringen van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen in monofunctionele kantoorlocaties bediscussieerd.

Leegstand en transformatie

Transformatie is een welbekend fenomeen; gebouwen verliezen hun functie en worden aangepast voor nieuw gebruik. Echter is de schaal waarop kantoorgebouwen sinds 2001 hun functie hebben verloren tot nu toe ongekend, aan het eind van 2009 stonden ongeveer 6 miljoen vierkante meter leeg, ofwel 13,5% procent van de kantorenvoorraad. Op de Amsterdamse kantorenmarkt, met ongeveer 6,5 miljoen vierkante meter de grootste kantorenmarkt van Nederland bedraagt de leegstand maar liefst 20%. Uit een studie naar de Amsterdamse kantorenmarkt blijkt dat 40% van de leegstaande kantoorruimte structureel leeg staat. Dat betekent leegstand van dezelfde vierkante meters voor drie of meer achtereenvolgende jaren, zonder vooruitzicht op toekomstige verhuur (figuur 1). Structurele leegstand van kantoorgebouwen is een probleem op verschillende niveaus en voor verschillende actoren. Voor de eigenaar van een gebouw betekent structurele leegstand waardeverlies, en terwijl geen inkomsten worden gegenereerd lopen de kosten van onderhoud, verzekeringen en belastingen door. Maatschappelijk betekent structurele leegstand verloedering en een neerwaartse ontwikkeling van complete gebieden die moeilijk te keren is.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Portret - Hilde Remøy

Door Hilde Remøy

Assistant Professor at Delft University of Technology


Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024