Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Transformatie van monofunctionele kantoorgebieden

1 oktober 2010

2 minuten

Onderzoek Transformatie biedt mogelijkheden voor nieuw gebruik van leegstaande kantoorgebouwen. Er zijn diverse succesvolle transformatieprojecten gerealiseerd. Voorts zijn instrumenten ontwikkeld om de transformatiepotentie van kantoorgebouwen te bepalen. Toch vindt transformatie nog niet op brede schaal plaats, vooral door twijfel over de financiële haalbaarheid en onzekerheid over de kansen en risico's. Daarnaast zijn meer dan 70% van de leegstaande kantoorgebouwen gelegen op monofunctionele kantoorlocaties die ongeschikt lijken voor transformatie naar woningen. In dit artikel worden de kansen en belemmeringen van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen in monofunctionele kantoorlocaties bediscussieerd.

Leegstand en transformatie

Transformatie is een welbekend fenomeen; gebouwen verliezen hun functie en worden aangepast voor nieuw gebruik. Echter is de schaal waarop kantoorgebouwen sinds 2001 hun functie hebben verloren tot nu toe ongekend, aan het eind van 2009 stonden ongeveer 6 miljoen vierkante meter leeg, ofwel 13,5% procent van de kantorenvoorraad. Op de Amsterdamse kantorenmarkt, met ongeveer 6,5 miljoen vierkante meter de grootste kantorenmarkt van Nederland bedraagt de leegstand maar liefst 20%. Uit een studie naar de Amsterdamse kantorenmarkt blijkt dat 40% van de leegstaande kantoorruimte structureel leeg staat. Dat betekent leegstand van dezelfde vierkante meters voor drie of meer achtereenvolgende jaren, zonder vooruitzicht op toekomstige verhuur (figuur 1). Structurele leegstand van kantoorgebouwen is een probleem op verschillende niveaus en voor verschillende actoren. Voor de eigenaar van een gebouw betekent structurele leegstand waardeverlies, en terwijl geen inkomsten worden gegenereerd lopen de kosten van onderhoud, verzekeringen en belastingen door. Maatschappelijk betekent structurele leegstand verloedering en een neerwaartse ontwikkeling van complete gebieden die moeilijk te keren is.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Portret - Hilde Remøy

Door Hilde Remøy

Assistant Professor at Delft University of Technology


Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023