Schieoevers Gemeente Delft.

TU betrokken bij plannen Schieoevers

4 mei 2018

3 minuten

Nieuws Het Delftse bedrijventerrein Schieoevers, pal naast de campus, moet in 2030 veranderd zijn in een modern woon- en werkgebied. De gemeente en de provincie zullen daarbij gebruikmaken van kennis aan de TU.

De provincie Zuid-Holland wil de komende jaren in totaal 170 duizend nieuwe woningen bouwen. Delft neemt er vijftienduizend voor haar rekening en onderzoekt welk deel daarvan op bedrijventerrein Schieoevers kan komen. Het gaat daarbij vooral om het gebied Schieoevers Noord dat vanaf de Spoorzone tot aan de Kruithuisweg loopt en ingeklemd ligt tussen de campus en de Vulcanusweg.

Schieoevers Noord moet volgens de gemeente een levendige plek worden waar mensen werken aan duurzame bedrijvigheid en het opschalen van innovaties uit bijvoorbeeld Technopolis. Er komen drieduizend banen waarmee Delft afgestudeerde studenten in de stad wil blijven houden. Voor de bereikbaarheid van het gebied krijgt Delft er twee en mogelijk drie nieuwe bruggen bij plus een verbeterd station Delft Zuid.

Gelatinebrug

Een van de bruggen is de Gelatinebrug, een fietsersbrug ter hoogte van evenemententerrein Lijm&Cultuur. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg en moet de campus verbinden met Delft west en de treinstations. Nut en noodzaak van de brug zijn volgens de gemeente voldoende aangetoond en daarom werkt zij nu met de provincie, marktpartijen en de TU Delft aan een ontwerp met een doorvaarthoogte van drie meter.

Ir. Joris Smits van de faculteit Bouwkunde zegt er al drie lichtingen studenten op te hebben gezet als opdracht voor hun minor. Vanuit zijn functie als architect bij Royal HaskoningDHV onderzoekt Smits de randvoorwaarden voor de ligging van de fietsbrug. In het najaar volgt een besluit over de realisatie van de brug.

De provincie en de gemeente zullen nog onderzoek doen naar de noodzaak van een Faradaybrug, in het verlengde van de Faradayweg en de Heertjeslaan. Deze brug voor auto’s en fietsers zou het sciencepark Technopolis met de Schieoevers en station Delft Zuid moeten verbinden. Daarna volgt onderzoek naar de haalbaarheid van een derde brug in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg.

Delft Zuid

Na de aanleg van de Spoorzone komt er ook een upgrade van station Delft Zuid met een verdubbeling van twee naar vier sporen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

Impressie delft zuid

‘Impressie delft zuid’Impressie van het station en het stationsplein. (Impressie: Gemeente Delft)

Overkapping delft zuid

‘Overkapping delft zuid’


Impressie van het 'nul op de meter' station. (Impressie: Gemeente Delft)

Professor Miro Zeman is betrokken bij het ontwerp van het station. Het nieuw te ontwerpen stationsgebouw zou namelijk als eerste in Nederland volledig op zonne-energie moeten gaan draaien volgens het principe ‘nul op de meter’. Als de zonnepanelen in de zomer meer elektriciteit opwekken dan nodig, zou volgens Zeman een deel kunnen worden gebruikt voor de treinen, de campus of het net. Daarover is nog discussie. Als in de winter minder elektriciteit wordt opgewekt, zal het stationsgebouw het net gebruiken. “Als er maar in totaal per jaar ‘nul op de meter’ staat”, zegt Zeman.

De toegang van het station krijgt een overkapping en er komt een verdubbeling van het aantal fietsparkeerplaatsen. De TU zal over die parkeerplaatsen meedenken en een proef met automatisch rijden doen. Het station zal voortaan Delft Campus heten. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in 2020-2021 en de totale investering bedraagt ongeveer twintig miljoen euro. 

Afstuderen

Overigens is niet iedereen enthousiast over de plannen voor de Schieoevers. Universitair hoofddocent Tom Daamen van Bouwkunde leidde onlangs een stadsgesprek over de Schieoevers en daarbij bleek dat bedrijven niet zitten te wachten op veel woningen. Er zou dan minder ruimte overblijven om bedrijven uit te breiden. “Als neutrale kennispartner gaan wij dit proces begeleiden en partijen bij elkaar brengen”, zegt Daamen.

Wat wellicht zou kunnen helpen is dat een studente gaat afstuderen op vergelijkbare kanaalzones. “Zij kan lessen trekken uit projecten in andere steden die al iets verder zijn. Op die manier kunnen we aanbevelingen doen voor Delft”, zegt Daamen.


Cover: Gemeente Delft

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op delta.tudelft.nl


Cover: ‘Schieoevers Gemeente Delft.’


Connie van Uffelen

Door Connie van Uffelen

Redacteur Delta


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024