platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ (VOL)

sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ (VOL)

slim masterclass 25-9-19 2

Op woensdag 25 september houdt de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling de sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ in Dordrecht. Deelname is gratis. Sprekers zijn onder meer Edwin Buitelaar (PBL/UU), Tina Rahimy (Hogeschool Rotterdam) en Ronald Huikeshoven (AM).

De bijeenkomst op 25 september is helaas vol! Mocht u toch graag aan het evenement deel willen nemen dan kunt u mailen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Dan kijken we wat er mogelijk is.

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert, en daarmee de menselijke behoeften in de stad. Zo zijn we steeds mobieler en flexibeler in onze woonwensen en meer divers in afkomst en levensstijl. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte in steden toe en worden segregatie en verdringing gevreesd. Hoe kunnen we binnen de maatschappelijke opgaven aandacht geven aan inclusieve verdichting?

Onder zowel publieke als private partijen groeit het draagvlak om gebiedsontwikkelingen vanuit een mensgericht perspectief te beoordelen. Echter: sociale waarden zijn veranderlijk en laten zich moeilijk meten of voorspellen. Hoe kunnen we gebiedsontwikkelingsprojecten waarderen bij het ontwikkelen van de inclusieve stad? En hoe integreren we sociale waarden in een markteconomisch proces?

Deze masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2019*. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft organiseert de komende maanden wederom twee bijeenkomsten in dit kader. Dit jaar staat de leergang in het teken van de uitdagingen van stedelijke verdichting en groei.

sLIM inclusieve verdichting programma

*De missie van de Universtiteit van Amsterdam (UvA) en TU Delft is het leveren van een kennisbijdrage aan en het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Center for Urban Studies van de UvA en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een bijzonder accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. De samenwerking tussen de UvA, TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) is dan ook een logische. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk, met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.