slim masterclass 25-9-19 2

sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ (VOL)

7 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Op woensdag 25 september houdt de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling de sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ in Dordrecht. Deelname is gratis. Sprekers zijn onder meer Edwin Buitelaar (PBL/UU), Tina Rahimy (Hogeschool Rotterdam) en Ronald Huikeshoven (AM).

De bijeenkomst op 25 september is helaas vol! Mocht u toch graag aan het evenement deel willen nemen dan kunt u mailen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Dan kijken we wat er mogelijk is.

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert, en daarmee de menselijke behoeften in de stad. Zo zijn we steeds mobieler en flexibeler in onze woonwensen en meer divers in afkomst en levensstijl. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte in steden toe en worden segregatie en verdringing gevreesd. Hoe kunnen we binnen de maatschappelijke opgaven aandacht geven aan inclusieve verdichting?

Onder zowel publieke als private partijen groeit het draagvlak om gebiedsontwikkelingen vanuit een mensgericht perspectief te beoordelen. Echter: sociale waarden zijn veranderlijk en laten zich moeilijk meten of voorspellen. Hoe kunnen we gebiedsontwikkelingsprojecten waarderen bij het ontwikkelen van de inclusieve stad? En hoe integreren we sociale waarden in een markteconomisch proces?

Deze masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2019*. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft organiseert de komende maanden wederom twee bijeenkomsten in dit kader. Dit jaar staat de leergang in het teken van de uitdagingen van stedelijke verdichting en groei.

sLIM inclusieve verdichting programma

‘sLIM inclusieve verdichting programma’*De missie van de Universtiteit van Amsterdam (UvA) en TU Delft is het leveren van een kennisbijdrage aan en het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Center for Urban Studies van de UvA en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een bijzonder accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. De samenwerking tussen de UvA, TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) is dan ook een logische. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk, met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.


Cover: ‘slim masterclass 25-9-19 2’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023