slim masterclass 25-9-19 2

sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ (VOL)

7 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Op woensdag 25 september houdt de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling de sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ in Dordrecht. Deelname is gratis. Sprekers zijn onder meer Edwin Buitelaar (PBL/UU), Tina Rahimy (Hogeschool Rotterdam) en Ronald Huikeshoven (AM).

De bijeenkomst op 25 september is helaas vol! Mocht u toch graag aan het evenement deel willen nemen dan kunt u mailen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Dan kijken we wat er mogelijk is.

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert, en daarmee de menselijke behoeften in de stad. Zo zijn we steeds mobieler en flexibeler in onze woonwensen en meer divers in afkomst en levensstijl. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte in steden toe en worden segregatie en verdringing gevreesd. Hoe kunnen we binnen de maatschappelijke opgaven aandacht geven aan inclusieve verdichting?

Onder zowel publieke als private partijen groeit het draagvlak om gebiedsontwikkelingen vanuit een mensgericht perspectief te beoordelen. Echter: sociale waarden zijn veranderlijk en laten zich moeilijk meten of voorspellen. Hoe kunnen we gebiedsontwikkelingsprojecten waarderen bij het ontwikkelen van de inclusieve stad? En hoe integreren we sociale waarden in een markteconomisch proces?

Deze masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2019*. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft organiseert de komende maanden wederom twee bijeenkomsten in dit kader. Dit jaar staat de leergang in het teken van de uitdagingen van stedelijke verdichting en groei.

sLIM inclusieve verdichting programma

‘sLIM inclusieve verdichting programma’*De missie van de Universtiteit van Amsterdam (UvA) en TU Delft is het leveren van een kennisbijdrage aan en het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Center for Urban Studies van de UvA en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een bijzonder accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. De samenwerking tussen de UvA, TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) is dan ook een logische. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk, met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.


Cover: ‘slim masterclass 25-9-19 2’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023