slim masterclass 25-9-19 2

sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ (VOL)

7 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Op woensdag 25 september houdt de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling de sLIM masterclass ‘Inclusieve gebiedsontwikkeling’ in Dordrecht. Deelname is gratis. Sprekers zijn onder meer Edwin Buitelaar (PBL/UU), Tina Rahimy (Hogeschool Rotterdam) en Ronald Huikeshoven (AM).

De bijeenkomst op 25 september is helaas vol! Mocht u toch graag aan het evenement deel willen nemen dan kunt u mailen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Dan kijken we wat er mogelijk is.

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert, en daarmee de menselijke behoeften in de stad. Zo zijn we steeds mobieler en flexibeler in onze woonwensen en meer divers in afkomst en levensstijl. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte in steden toe en worden segregatie en verdringing gevreesd. Hoe kunnen we binnen de maatschappelijke opgaven aandacht geven aan inclusieve verdichting?

Onder zowel publieke als private partijen groeit het draagvlak om gebiedsontwikkelingen vanuit een mensgericht perspectief te beoordelen. Echter: sociale waarden zijn veranderlijk en laten zich moeilijk meten of voorspellen. Hoe kunnen we gebiedsontwikkelingsprojecten waarderen bij het ontwikkelen van de inclusieve stad? En hoe integreren we sociale waarden in een markteconomisch proces?

Deze masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2019*. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft organiseert de komende maanden wederom twee bijeenkomsten in dit kader. Dit jaar staat de leergang in het teken van de uitdagingen van stedelijke verdichting en groei.

sLIM inclusieve verdichting programma

‘sLIM inclusieve verdichting programma’*De missie van de Universtiteit van Amsterdam (UvA) en TU Delft is het leveren van een kennisbijdrage aan en het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Center for Urban Studies van de UvA en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een bijzonder accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. De samenwerking tussen de UvA, TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM) is dan ook een logische. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk, met “De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk” als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021.


Cover: ‘slim masterclass 25-9-19 2’Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024