Dijk + bouwen -> President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House

Unie van Waterschappen: samen met bouwsector werken aan klimaatadaptatie

15 mei 2019

1 minuut

Nieuws Door verandering van het klimaat heeft de gebouwde omgeving meer wateroverlast. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dringt daarom aan op intensievere samenwerking met de bouwsector om klimaatadaptief te bouwen. Dit zegt hij op bouwendnederland.nl

Als voorbeeld van een geslaagd project noemt Van der Sande de samenwerking met een aannemer in Zoetermeer. Door als gelijkwaardige partners de dialoog aan te gaan, wordt een agrarisch gebied in De Nieuwe Driemanspolder herontwikkeld tot piekwaterberging. 

Van der Sande wil ondernemers verder meer ruimte bieden om innovaties toe te passen. Daarom investeren de waterschappen ook in kennisopbouw en nieuwe technieken.

Cover: President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House

Verder lezen op:  bouwendnederland.nl


Cover: ‘Dijk + bouwen -> President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024