Dijk + bouwen -> President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House

Unie van Waterschappen: samen met bouwsector werken aan klimaatadaptatie

15 mei 2019

1 minuut

Nieuws
Door verandering van het klimaat heeft de gebouwde omgeving meer wateroverlast. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dringt daarom aan op intensievere samenwerking met de bouwsector om klimaatadaptief te bouwen. Dit zegt hij op bouwendnederland.nl

Als voorbeeld van een geslaagd project noemt Van der Sande de samenwerking met een aannemer in Zoetermeer. Door als gelijkwaardige partners de dialoog aan te gaan, wordt een agrarisch gebied in De Nieuwe Driemanspolder herontwikkeld tot piekwaterberging. 

Van der Sande wil ondernemers verder meer ruimte bieden om innovaties toe te passen. Daarom investeren de waterschappen ook in kennisopbouw en nieuwe technieken.

Cover: President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House

Verder lezen op:  bouwendnederland.nl


Cover: ‘Dijk + bouwen -> President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022