Utrecht Hoog Catherijne ->	Jürgen Eissink

Utrecht bouwt vooral binnenstedelijk en rond ov-knooppunten

7 december 2020

2 minuten

Nieuws De komende twintig jaar wordt in de regio Utrecht vooral binnenstedelijk bijgebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten. Dat hebben het Rijk, de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, NS en ProRail afgesproken.

Utrecht groeit hard. Naar verwachting zijn tot 2040 in de regio 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen nodig en locaties voor ruim 80.000 banen. De kwaliteit van de Utrechtse landschappen moet echter wel behouden blijven, hebben de partijen bedacht. Daarbij willen ze dat woningen, werklocaties en voorzieningen in 2040 dicht bij elkaar liggen en goed bereikbaar zijn.

U-vormig gebied

De betrokkenen hebben daarom besloten nieuwbouw in Utrecht te concentreren rondom ov-knooppunten in een U-vormig gebied: van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Overvecht. Buiten de stad wordt vooral gebouwd rondom ov-knooppunten in Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist.

Verder krijgen het ov- en fietsnetwerk "een upgrade om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor autoritten". Ook komen er locaties rondom Utrecht waar mensen vanuit de auto kunnen overstappen op openbaar vervoer of fiets om verder richting de stad te reizen. Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Huib van Essen: "Huizen bouwen en investeren in bereikbaarheid moeten hand in hand gaan. Juist daarom kiezen we ervoor om te bouwen bij ov-knooppunten en te investeren in fietsbereikbaarheid."

Minder druk

Utrecht blijft volgens de partijen als nationaal knooppunt onder druk staan. Daarom zouden er de komende decennia ook andere oplossingen moeten komen om de doorstroming van de Ring Utrecht te verbeteren en Utrecht Centraal bereikbaar te houden. "De komende jaren gaan we in de provincie Utrecht veel woningen bouwen. Daar horen ook ov- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet", aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De visie moet daarom leiden tot minder druk op station Utrecht Centraal.

Dit artikel verscheen eerder op vastgoedmarkt.nl

Ondertussen in Rijnenburg

Ondanks de ambitieuze plannen blijft er wrijving bestaan tussen gemeente en Rijksoverheid over de plannen voor de wijk Rijnenburg in Utrecht. De stad zelf wil het gebied in ieder geval tot 2035 gebruiken voor de opwekking van energie via windmolens en zonnepanelen, terwijl op landelijk niveau onder meer de VVD- en CDA-woordvoerders in de Tweede Kamer (en de ontwikkelaars met grondposities) pleiten voor landelijke dwang om de bouw van 20 a 25 duizend woningen alsnog van de grond te krijgen.

Het gemeentebestuur is hier onder meer tegen vanwege de slechte ov-ontsluiting. Ook verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren, die in het kamerdebat hierover vorige maand aangaf dat zij de gemeente hier niet toe wil dwingen, noemde dat gebrek aan ontsluiting als hoofdreden voor haar verzet. (redactie gebiedsontwikkeling.nu)

Cover: Utrecht Hoog Catherijne - Jürgen Eissink


Cover: ‘Utrecht Hoog Catherijne -> Jürgen Eissink’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024