2009.06.10_verslag symposium gebiedsontwikkeling_180

Valse Start? Naar effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling

10 juni 2009

3 minuten

Nieuws Woensdag 10 juni 2009 organiseerde de TU Delft het symposium ‘Valse start?’ in de Zonnestraal in Hilversum. Aanleiding was drie jaar Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Centraal stonden de lessen over effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling, het publiek programma van eisen en vooral ook het effect van de crisis op gebiedsontwikkeling.

Symposium Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft Bouwkunde

Friso de Zeeuw

Sprekers:
, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling en Directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling Hilde Blank, Directeur BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
Karin Laglas, Chief Operational Officer OVG Projectontwikkeling
Forumleden: Klaas de Boer, Arthur van Dijk, Bergiet Drummen, Paul Rüpp, Marc Witteman
Gespreksleider: Hans de Jonge

Valse start?

Naar effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling
Hans de Jonge, Hoogleraar Real Estate bij de TU Delft en Directievoorzitter bij de Brink Groep, trapte als gespreksleider om 15.00 uur af met een korte inleiding en stelde Friso de Zeeuw voor, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft en Directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling. ‘Ons is opgevallen dat er vrij veel fout gaat in de beginfase van gebiedsontwikkeling, wat zich in een later stadium lastig laat herstellen’, aldus De Zeeuw over keuze van het thema ‘Valse Start?’ Het begrip gebiedsontwikkeling werd in 2004 populair en bijna modieus, zodanig dat het in 2006 zelfs al wat sleets werd. De Zeeuw constateert dat het begrip actueel is gebleven en daadwerkelijk bijdraagt aan een kwaliteitsslag in de ruimtelijke planning. Een aantal thema’s die de afgelopen jaren speelden, blijven ook nu actueel. Zoals de samenwerking tussen publiek en privaat; hoe kan deze effectiever georganiseerd worden? Ook de menselijke factor blijft een aandachtspunt; is er menselijke chemie in en tussen de betrokken organisaties en de professionals? Andere kwesties die aandacht vragen zijn de scope-, schaal- en vereveningskwesties, communicatie en draagvlak. En natuurlijk -de actualiteit- de crisis die een verschuiving van sommige panelen tot gevolg heeft.

Drie jaar praktijkleerstoel

Wat heeft drie jaar praktijkleerstoel zoal opgeleverd? Een eerste greep door De Zeeuw uit de ‘heldendaden’ van de Praktijkleerstoel gaat over professionalisering: zo’n 250 mensen zijn op weg geholpen via het programma van Master City Developer, onderwijs aan de TU Delft en diverse masterclasses. De leerstoel heeft een bijdrage geleverd aan de theorievorming over gebiedsontwikkeling, alsmede een actieve inbreng in de nieuwe Reiswijzer ‘Selectie marktpartijen’ die binnenkort verschijnt. De impasse tussen milieu en gebiedsontwikkeling is scherp op de maatschappelijke en politieke agenda gezet en krijgt nog een vervolg. Ook is de bruikbaarheid van het concessiemodel getoetst op basis waarvan de leerstoel aanbevelingen heeft geformuleerd. Er zijn verbeteringen aangedragen voor de werkwijze bij rood-voor-groenprojecten en er is samen met de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland invloed uitgeoefend op de ruimtelijke-economische koers van Noordwest Holland. Zoals gezegd, een greep uit de activiteiten van de Praktijkstoel. De Zeeuw benadrukt daarbij dat de Praktijkstoel dit niet alleen heeft gedaan, maar veelal samen met anderen.

Zie voor de volledige publicatie (pdf):

Klik hier voor een pdf van de presentaties van Hilde Blank en Karin Laglas


Cover: ‘2009.06.10_verslag symposium gebiedsontwikkeling_180’


Portret - Jacqueline van Reijsen

Door Jacqueline van Reijsen

Redacteur en communicatieprofessional


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024