2009.06.10_verslag symposium gebiedsontwikkeling_180

Valse Start? Naar effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling

10 juni 2009

3 minuten

Nieuws Woensdag 10 juni 2009 organiseerde de TU Delft het symposium ‘Valse start?’ in de Zonnestraal in Hilversum. Aanleiding was drie jaar Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Centraal stonden de lessen over effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling, het publiek programma van eisen en vooral ook het effect van de crisis op gebiedsontwikkeling.

Symposium Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft Bouwkunde

Friso de Zeeuw

Sprekers:
, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling en Directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling Hilde Blank, Directeur BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
Karin Laglas, Chief Operational Officer OVG Projectontwikkeling
Forumleden: Klaas de Boer, Arthur van Dijk, Bergiet Drummen, Paul Rüpp, Marc Witteman
Gespreksleider: Hans de Jonge

Valse start?

Naar effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling
Hans de Jonge, Hoogleraar Real Estate bij de TU Delft en Directievoorzitter bij de Brink Groep, trapte als gespreksleider om 15.00 uur af met een korte inleiding en stelde Friso de Zeeuw voor, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft en Directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling. ‘Ons is opgevallen dat er vrij veel fout gaat in de beginfase van gebiedsontwikkeling, wat zich in een later stadium lastig laat herstellen’, aldus De Zeeuw over keuze van het thema ‘Valse Start?’ Het begrip gebiedsontwikkeling werd in 2004 populair en bijna modieus, zodanig dat het in 2006 zelfs al wat sleets werd. De Zeeuw constateert dat het begrip actueel is gebleven en daadwerkelijk bijdraagt aan een kwaliteitsslag in de ruimtelijke planning. Een aantal thema’s die de afgelopen jaren speelden, blijven ook nu actueel. Zoals de samenwerking tussen publiek en privaat; hoe kan deze effectiever georganiseerd worden? Ook de menselijke factor blijft een aandachtspunt; is er menselijke chemie in en tussen de betrokken organisaties en de professionals? Andere kwesties die aandacht vragen zijn de scope-, schaal- en vereveningskwesties, communicatie en draagvlak. En natuurlijk -de actualiteit- de crisis die een verschuiving van sommige panelen tot gevolg heeft.

Drie jaar praktijkleerstoel

Wat heeft drie jaar praktijkleerstoel zoal opgeleverd? Een eerste greep door De Zeeuw uit de ‘heldendaden’ van de Praktijkleerstoel gaat over professionalisering: zo’n 250 mensen zijn op weg geholpen via het programma van Master City Developer, onderwijs aan de TU Delft en diverse masterclasses. De leerstoel heeft een bijdrage geleverd aan de theorievorming over gebiedsontwikkeling, alsmede een actieve inbreng in de nieuwe Reiswijzer ‘Selectie marktpartijen’ die binnenkort verschijnt. De impasse tussen milieu en gebiedsontwikkeling is scherp op de maatschappelijke en politieke agenda gezet en krijgt nog een vervolg. Ook is de bruikbaarheid van het concessiemodel getoetst op basis waarvan de leerstoel aanbevelingen heeft geformuleerd. Er zijn verbeteringen aangedragen voor de werkwijze bij rood-voor-groenprojecten en er is samen met de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland invloed uitgeoefend op de ruimtelijke-economische koers van Noordwest Holland. Zoals gezegd, een greep uit de activiteiten van de Praktijkstoel. De Zeeuw benadrukt daarbij dat de Praktijkstoel dit niet alleen heeft gedaan, maar veelal samen met anderen.

Zie voor de volledige publicatie (pdf):

Klik hier voor een pdf van de presentaties van Hilde Blank en Karin Laglas


Cover: ‘2009.06.10_verslag symposium gebiedsontwikkeling_180’


Portret - Jacqueline van Reijsen

Door Jacqueline van Reijsen

Redacteur en communicatieprofessional


Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023