sociale huurwoning

Van huisvesting naar integratie

24 maart 2016

3 minuten

Nieuws Iedere gemeente is er maar druk mee: de huisvesting van vergunninghouders. In een zogenoemde taakstelling geeft het Rijk ieder half jaar aan hoeveel asielzoekers met een vergunning een woning moeten krijgen. Of je nou veel of weinig sociale huurwoningen in je gemeente hebt, zorg maar dat ze een dak boven het hoofd krijgen. Omdat vrijwel alle sociale huurwoningen bij corporaties in bezit zijn, ben je voor het halen van je taakstelling dus nogal afhankelijk van die organisaties.

In Zutphen doen we het (mede door die corporaties, bedankt mensen!) best goed. Met zo’n 47.000 inwoners lag de lat bij ons in 2015 op 81 vergunninghouders. Die hebben we allemaal een huis kunnen aanbieden. De achterstand van 11 hebben we helaas niet weggewerkt. Dat heeft de provincie – die ook zoekende lijkt naar een rol in het grote vluchtelingenvraagstuk – opgemerkt. Ze dacht: we publiceren een lijst met gemeenten die het niet gered hebben, we stellen er een persbericht over op, we roepen die gemeenten op het matje en zeggen dat ze een plan van aanpak moeten opstellen.

Jammer dat we daar nu onze tijd in moeten steken. Er zijn zoveel belangrijker zaken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Amsterdam. Daar gaat woonstichting De Key een tijdelijke woonbuurt oprichten onder de naam Startblok Riekerhaven (“building a future together”). Er komen 582 demontabele wooneenheden voor jongeren van hier en jongeren van elders. Studenten en jongeren uit de buurt komen hier te wonen naast jonge erkende vluchtelingen. Samen gaan ze hun woonplek onderhouden en samen gaan ze activiteiten ondernemen. Daar worden de nieuwe bewoners nu op geselecteerd. Er komt ook een manifest waarin staat hoe je moet samenleven in deze buurt; geen harde regels, maar een wensbeeld. Het mooie is dat hier van meet af aan aandacht is voor integratie. De projectmanager van De Key heeft dan ook tegen de wethouder gezegd dat dit eigenlijk geen huisvestingsproject is, maar dat het veel meer met integratie te maken heeft.

En daar heeft De Key een punt: vergunninghouders een dak boven hun hoofd bieden is één. Zorgen dat ze goed integreren is twee en dat is in feite veel belangrijker. Dan hou je het draagvlak voor de opvang in tact, dan vinden de nieuwkomers beter hun weg in ons land, dan vinden ze eerder werk en ben je dus minder geld aan uitkeringen kwijt en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Op dit vlak hebben wij hier in Zutphen ook nog een slag te slaan. Toen we een tijdje geleden met onze plannen (azc, noodopvang, acute opvang) naar buiten kwamen, stroomden de aanbiedingen om hulp binnen. Fietsles, muziek voor vluchtelingen, maatjes, taalklasjes, kleding, sport, het ene initiatief nog mooier dan het andere. Helaas konden we er toen nog niet zoveel mee, want de grote geplande opvanglocaties hier gaan pas dit voorjaar of tegen de zomer open. De energie lekt op die manier weg, terwijl we die straks goed kunnen gebruiken. Als er ergens een plan van aanpak nodig is, dan is het wel op het vraagstuk van de integratie. Dat plan gaan we nu schrijven.

Bron: ROmagazine


Cover: ‘sociale huurwoning’


Uko Post

Door Uko Post

Gemeente Zutphen


Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024