Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Van Oosten: kabinet niet wachten met maatregelen voor bouw

25 mei 2012

2 minuten

Nieuws De nood in de bouw- en vastgoedsector is hoog en er moet 'nu echt iets gebeuren'. De politiek kan de sector helpen door te faciliteren en moet niet gaan zitten wachten tot ná de volgende verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformatie.

Dat zei Joop van Oosten, voorzitter van het Bouwteam, donderdagmiddag bij de presentatie van de voorstellen van deze door het kabinet ingestelde commissie. Minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei de zorg van Van Oosten te delen. Het bouwteam concludeert dat in de bedrijfstak bouw en vastgoed dringend behoefte aan een omslag naar openheid, innovatie en meer dynamiek. Hiervoor is een stevige Actieagenda Bouw opgesteld met tien concrete initiatieven op de korte termijn en zeven structurele voorstellen die in hun samenhang de bouw een impuls geven en helpen sterker uit de crisis te komen. Dit vergt een duurzame samenwerking tussen de sector, kennisinstellingen en de overheid.

Het Bouwteam noemt onder meer de volgende acties die op de korte termijn resultaat kunnen opleveren: Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. De marktpartijen zijn financieel verantwoordelijk, de overheid faciliteert; Introductie van een gemengd fonds gericht op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen; realisatie van een Bouwcampus (à la de hightechcampus in Eindhoven) waarmee -door fysieke nabijheid- samenwerking/synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en een broedplaats wordt gecreëerd voor experimenten, start ups en (mkb-) ondernemingen. In de komende editie van PropertyNLmagazine een uitgebreid artikel over de voorstellen van het bouwteam en reacties uit de sector.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024