Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Van Oosten: kabinet niet wachten met maatregelen voor bouw

25 mei 2012

2 minuten

Nieuws De nood in de bouw- en vastgoedsector is hoog en er moet 'nu echt iets gebeuren'. De politiek kan de sector helpen door te faciliteren en moet niet gaan zitten wachten tot ná de volgende verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformatie.

Dat zei Joop van Oosten, voorzitter van het Bouwteam, donderdagmiddag bij de presentatie van de voorstellen van deze door het kabinet ingestelde commissie. Minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei de zorg van Van Oosten te delen. Het bouwteam concludeert dat in de bedrijfstak bouw en vastgoed dringend behoefte aan een omslag naar openheid, innovatie en meer dynamiek. Hiervoor is een stevige Actieagenda Bouw opgesteld met tien concrete initiatieven op de korte termijn en zeven structurele voorstellen die in hun samenhang de bouw een impuls geven en helpen sterker uit de crisis te komen. Dit vergt een duurzame samenwerking tussen de sector, kennisinstellingen en de overheid.

Het Bouwteam noemt onder meer de volgende acties die op de korte termijn resultaat kunnen opleveren: Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. De marktpartijen zijn financieel verantwoordelijk, de overheid faciliteert; Introductie van een gemengd fonds gericht op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen; realisatie van een Bouwcampus (à la de hightechcampus in Eindhoven) waarmee -door fysieke nabijheid- samenwerking/synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en een broedplaats wordt gecreëerd voor experimenten, start ups en (mkb-) ondernemingen. In de komende editie van PropertyNLmagazine een uitgebreid artikel over de voorstellen van het bouwteam en reacties uit de sector.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023