2013.07.29_Wachtend Land

Vandaag prijsuitreiking ideeëncompetitie Wachtend land

6 februari 2014

3 minuten

Nieuws Vandaag vindt de prijsuitreiking van de ideeëncompetitie Wachtend Land plaats. Een vakjury zal tijdens de bijeenkomst de winnaars bekend maken. Doel van de competitie is het genereren van creatieve, uitvoerbare ideeën en initiatieven voor het tijdelijk gebruik van delen van de bouwlocatie De Blaricummermeent en locaties elders in Nederland om deze te laten bloeien en groeien, leven en beleven.

Braakliggende terreinen laten bloeien en groeien, leven en beleven

In het hele land worstelen gemeentes met de vraag een tijdelijke invulling/gebruik te realiseren voor bouwrijpe locaties. Zo ook de gemeente Blaricum waar de bouwlocatie De Blaricummermeent, met terreinen van ruim 40 hectare, langdurig in afwachting zijn van de nieuw beoogde functie, het ‘Wachtend Land’. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan de identificatie van partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren. Daarom organiseren de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism en Urban Management de ideeëncompetitie Wachtend Land voor het tijdelijk gebruik van bouwgrond.

Wat deze prijsvraag onderscheidend maakt

is dat het geen hoog stedelijke omgeving betreft, het landschappelijke karakter is een belangrijke aanwezige kwaliteit. Er is sprake van veel creativiteit bij de vele inzendingen, van low budget tot grotere investeringen. Kortom, ambitie met een realistische grondslag. Veel van de plannen richten zich op het nadenken over mogelijke programma’s en het toegankelijk maken van het gebied. Ook is er nagedacht over het verbinden van de tijdelijkheid met de toekomstige ontwikkeling. Fysiek, maar ook sociaal wordt ingezet op het bouwen van gemeenschappen en ontmoetingsplekken. Ook voor de financiering van de plannen wordt creativiteit aan de dag gelegd; hoe hou je de kosten laag en/of hoe genereer je middelen via betrokkenen en belanghebbenden.

Belangrijke trends en hypes, die uit de inzendingen naar voren komen, zijn:

- Veel aandacht voor stadslandbouw, lokale energieopwekking, natuurspeeltuinen en kunst als identiteitsdrager.
- Niet denken in eindplannen, maar tijdelijkheid als basis om het gebied stapsgewijs te ontwikkelen; hierbij horen bijvoorbeeld de ‘plug-in’ ideeën maar ook het ‘olifantenpad’.
- Veel aandacht voor beleving en sfeer.
- Ruimte voor maatschappelijk initiatief, het betrekken van scholen voor educatie, zorg, het leggen van een relatie met onderzoek, ruimte voor ondernemerschap.

Vernieuwing zien we o.a. in

het niet alleen nadenken over het betrekken van diverse actoren, maar ook bedenken hoe het eigenaarschap vergroot kan worden in samenwerking of in verbinding met de geschiedenis van het gebied.

De genomineerde plannen

Genomineerden niet-student; idee zonder uitvoering
• De Groene Meent
• Het Gouden Slot
• Groeiend Landschap

Genomineerden niet-student; idee non profit
• 1+1: De Kracht van Wachtend Land
• 6000 jaar Blaricummermeent
• Sparend Land

Genomineerden niet-student; idee profit
• Urbanview: De Proeftuin
• AmazeIN Blaricum
• AMAZE(ING) BLARICUM

Genomineerden studenten: idee zonder uitvoering
• DF ontwerp wachtend land
• Water brengt leven
• Recreatiepark Blaricummermeent

Genomineerden studenten: idee non profit
• ’t Tussenom
• MUM inzending wachtend land
• Tijdelijk Park 27

Genomineerden studenten: idee profit
• De BlaricummerEET
• Boerengolf in ’t Gooi

De competitie startte 1 september vorig jaar en bij het sluiten van de indieningstermijn op 30 november waren 43 inzendingen geregistreerd. Onder het breed geschakeerde deelnemersveld bevinden zich studenten van verschillende faculteiten, diverse bedrijven en burgers uit het hele land en uit Blaricum. De organisatie is erg ingenomen met de verscheidenheid aan deelnemers en de kwaliteit van de inzendingen.

Ter inspiratie voor de deelnemers aan de ideeëncompetitie en andere geïnteresseerden werd in oktober door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft het seminar ‘Wachtend Land’ georganiseerd. Lees meer over de achtergrond van de competitie en de genomineerden in het juryrapport.

Meer informatie en achtergrond over de competitie: www.wachtendland.nl

Zie ook:


Cover: ‘2013.07.29_Wachtend Land’Meest recent

Driel, Nederland door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Wel bodemdaling en overstromingskans? Let dan op met bouwen

Het kabinet geeft de provincies een hulpmiddel om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met drinkwaterbeschikbaarheid, overstromingskansen en bodemkwaliteit. Water en bodem sturend maken wordt nu (iets) concreter.

Nieuws

9 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023