Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving

6 juni 2013

2 minuten

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) staat voor de forse opgave een substantieel deel van het vastgoed en grondeigendom af te stoten in de komende jaren. Alleen al voor de kantoorpanden gaat het om 1 miljoen vierkante meter tot 2020, waarvan meer dan de helft in Den Haag. Het Rijk tekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag, om de gevolgen van de marktverstoring te beperken. Een deel van de gebouwen en terreinen wordt door de ontwikkelpoot van het RVOB, in samenwerking met andere partijen, eerst herontwikkeld alvorens wordt afgestoten.

Carolien Schippers, directeur Ontwikkeling RVOB

Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1

Fotograaf: Frank Jansen

‘Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1’


Daarmee is het RVOB volgens Carolien Schippers wellicht ‘de grootste ontwikkelaar van Nederland’. De positie van het Rijk in de herontwikkelingstrajecten is stevig, zegt Schippers, maar de besluitvormingsprocessen zijn vaak diffuus. ‘Daarom geldt voor ons, wellicht juist wel meer dan voor een ander dat het succes van gebiedsontwikkeling staat of valt met verbinding. Een project maakt pas echt kans van slagen als er een groot draagvlak is.’ Trefwoorden daarbij voor Schippers zijn duurzaamheid, vraaggestuurd (organisch) ontwikkelen en de gebruiker centraal.

Vanwege de grote grondpositie is het Rijk betrokken bij de uitbreiding van Almere. Nu deze ter discussie staat en in ieder geval getemporiseerd wordt, moest worden nagedacht over het reduceren van voorinvesteringen. Een goed voorbeeld van een organisch ontwikkelingsmodel werd hier bedacht, zegt Schippers, waarmee kan worden ingespeeld op de vraag die er op een zeker moment is. Voor Oosterwold worden ruimtelijke kaders losgelaten waardoor er meer ruimte komt voor eigen initiatief. Het verdiende geld komt terug middels een revolving fund.

De ruimtelijke ordening komt daarmee langzaam maar zeker weer terug tot de kern van waar het om draait, aldus Schippers, en dat is bovenal een zorgvuldige omgang met de omgeving.


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023