Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving

6 juni 2013

2 minuten

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) staat voor de forse opgave een substantieel deel van het vastgoed en grondeigendom af te stoten in de komende jaren. Alleen al voor de kantoorpanden gaat het om 1 miljoen vierkante meter tot 2020, waarvan meer dan de helft in Den Haag. Het Rijk tekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag, om de gevolgen van de marktverstoring te beperken. Een deel van de gebouwen en terreinen wordt door de ontwikkelpoot van het RVOB, in samenwerking met andere partijen, eerst herontwikkeld alvorens wordt afgestoten.

Carolien Schippers, directeur Ontwikkeling RVOB

Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1

Fotograaf: Frank Jansen

‘Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1’


Daarmee is het RVOB volgens Carolien Schippers wellicht ‘de grootste ontwikkelaar van Nederland’. De positie van het Rijk in de herontwikkelingstrajecten is stevig, zegt Schippers, maar de besluitvormingsprocessen zijn vaak diffuus. ‘Daarom geldt voor ons, wellicht juist wel meer dan voor een ander dat het succes van gebiedsontwikkeling staat of valt met verbinding. Een project maakt pas echt kans van slagen als er een groot draagvlak is.’ Trefwoorden daarbij voor Schippers zijn duurzaamheid, vraaggestuurd (organisch) ontwikkelen en de gebruiker centraal.

Vanwege de grote grondpositie is het Rijk betrokken bij de uitbreiding van Almere. Nu deze ter discussie staat en in ieder geval getemporiseerd wordt, moest worden nagedacht over het reduceren van voorinvesteringen. Een goed voorbeeld van een organisch ontwikkelingsmodel werd hier bedacht, zegt Schippers, waarmee kan worden ingespeeld op de vraag die er op een zeker moment is. Voor Oosterwold worden ruimtelijke kaders losgelaten waardoor er meer ruimte komt voor eigen initiatief. Het verdiende geld komt terug middels een revolving fund.

De ruimtelijke ordening komt daarmee langzaam maar zeker weer terug tot de kern van waar het om draait, aldus Schippers, en dat is bovenal een zorgvuldige omgang met de omgeving.


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022