Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving

6 juni 2013

2 minuten

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) staat voor de forse opgave een substantieel deel van het vastgoed en grondeigendom af te stoten in de komende jaren. Alleen al voor de kantoorpanden gaat het om 1 miljoen vierkante meter tot 2020, waarvan meer dan de helft in Den Haag. Het Rijk tekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag, om de gevolgen van de marktverstoring te beperken. Een deel van de gebouwen en terreinen wordt door de ontwikkelpoot van het RVOB, in samenwerking met andere partijen, eerst herontwikkeld alvorens wordt afgestoten.

Carolien Schippers, directeur Ontwikkeling RVOB

Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1

Fotograaf: Frank Jansen

Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1


Daarmee is het RVOB volgens Carolien Schippers wellicht ‘de grootste ontwikkelaar van Nederland’. De positie van het Rijk in de herontwikkelingstrajecten is stevig, zegt Schippers, maar de besluitvormingsprocessen zijn vaak diffuus. ‘Daarom geldt voor ons, wellicht juist wel meer dan voor een ander dat het succes van gebiedsontwikkeling staat of valt met verbinding. Een project maakt pas echt kans van slagen als er een groot draagvlak is.’ Trefwoorden daarbij voor Schippers zijn duurzaamheid, vraaggestuurd (organisch) ontwikkelen en de gebruiker centraal.

Vanwege de grote grondpositie is het Rijk betrokken bij de uitbreiding van Almere. Nu deze ter discussie staat en in ieder geval getemporiseerd wordt, moest worden nagedacht over het reduceren van voorinvesteringen. Een goed voorbeeld van een organisch ontwikkelingsmodel werd hier bedacht, zegt Schippers, waarmee kan worden ingespeeld op de vraag die er op een zeker moment is. Voor Oosterwold worden ruimtelijke kaders losgelaten waardoor er meer ruimte komt voor eigen initiatief. Het verdiende geld komt terug middels een revolving fund.

De ruimtelijke ordening komt daarmee langzaam maar zeker weer terug tot de kern van waar het om draait, aldus Schippers, en dat is bovenal een zorgvuldige omgang met de omgeving.


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022