Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving

6 juni 2013

2 minuten

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) staat voor de forse opgave een substantieel deel van het vastgoed en grondeigendom af te stoten in de komende jaren. Alleen al voor de kantoorpanden gaat het om 1 miljoen vierkante meter tot 2020, waarvan meer dan de helft in Den Haag. Het Rijk tekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag, om de gevolgen van de marktverstoring te beperken. Een deel van de gebouwen en terreinen wordt door de ontwikkelpoot van het RVOB, in samenwerking met andere partijen, eerst herontwikkeld alvorens wordt afgestoten.

Carolien Schippers, directeur Ontwikkeling RVOB

Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1

Fotograaf: Frank Jansen

‘Vastgoed en RO terug naar een zorgvuldige omgang met de omgeving - Afbeelding 1’


Daarmee is het RVOB volgens Carolien Schippers wellicht ‘de grootste ontwikkelaar van Nederland’. De positie van het Rijk in de herontwikkelingstrajecten is stevig, zegt Schippers, maar de besluitvormingsprocessen zijn vaak diffuus. ‘Daarom geldt voor ons, wellicht juist wel meer dan voor een ander dat het succes van gebiedsontwikkeling staat of valt met verbinding. Een project maakt pas echt kans van slagen als er een groot draagvlak is.’ Trefwoorden daarbij voor Schippers zijn duurzaamheid, vraaggestuurd (organisch) ontwikkelen en de gebruiker centraal.

Vanwege de grote grondpositie is het Rijk betrokken bij de uitbreiding van Almere. Nu deze ter discussie staat en in ieder geval getemporiseerd wordt, moest worden nagedacht over het reduceren van voorinvesteringen. Een goed voorbeeld van een organisch ontwikkelingsmodel werd hier bedacht, zegt Schippers, waarmee kan worden ingespeeld op de vraag die er op een zeker moment is. Voor Oosterwold worden ruimtelijke kaders losgelaten waardoor er meer ruimte komt voor eigen initiatief. Het verdiende geld komt terug middels een revolving fund.

De ruimtelijke ordening komt daarmee langzaam maar zeker weer terug tot de kern van waar het om draait, aldus Schippers, en dat is bovenal een zorgvuldige omgang met de omgeving.


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024