2013.05.25_Zorgvastgoed_180

'Vastgoedbezit betekent grote risico's voor zorginstellingen'

7 april 2014

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Vastgoed van zorginstellingen wordt steeds interessanter voor beleggers. Als gevolg van demografische ontwikkelingen zal de vraag naar zorgvastgoed de komende jaren alleen maar stijgen. Daarnaast kunnen beleggers ook voor veel zorginstellingen zelf zeer welkom zijn. Dat blijkt uit een marktanalyse van Syntrus Achmea.

De analyse laat zien dat vastgoed gemiddeld 90% van de balans beslaat en ‘slechts’ verantwoordelijk is voor 10 tot 15% van de omzet van zorginstellingen. ‘Het bezit van vastgoed gaat dus gepaard met risico’s voor zorginstellingen’, verklaart Boris van der Gijp, director Strategy & Research van Syntrus Achmea. ‘Het bezit van vastgoed is niet noodzakelijk voor het functioneren van een zorginstelling. Zorginstellingen kiezen er steeds vaker voor om vastgoed van de balans af te halen. Beleggers investeren juist weloverwogen in projecten met de juiste rendement-risicoverhouding. Zorgvastgoed wordt dan ook meer en meer een nieuwe asset class voor institutionele beleggers’.

Financiële analyse noodzakelijk

Ondanks de gezonde financiële situatie van Nederlandse zorginstellingen liggen er ook risico’s op de loer. ‘De verschillen tussen de financiële posities van zorginstellingen zijn enorm. Daarnaast is de zorgmarkt nog volop in beweging en zijn de effecten hiervan nog niet uitgekristalliseerd’, verklaart Van der Gijp. Een grondige analyse van de financiële situatie waarvan overwogen wordt om te investeren in het zorgvastgoed is vereist. ‘Ondanks deze risico’s zien we volop kansen om goede rendementen te maken in zorgvastgoed en verwachten we dat deze asset class zich stormachtig blijft ontwikkelen’.

Toename solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen van Nederlandse zorginstellingen is sinds 2008 gegroeid van € 6,7 mrd tot ruim € 11 mrd in 2012. Dat blijkt uit een analyse van de zorgmarkt door pensioenbelegger Syntrus Achmea. Naast het eigen vermogen steeg in dezelfde periode de solvabiliteitsratio van Nederlandse zorginstellingen van 16,4 tot 22,2%. Instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen halen zelfs een solvabiliteitsratio van gemiddeld 27%. ‘Tegen de trend in is zowel het eigen vermogen als de solvabiliteit van Nederlandse zorginstelling flink gegroeid. Als investeerders goede individuele kredietanalyses maken biedt zorgvastgoed goede kansen voor beleggers’.

De portefeuille van Achmea Dutch Health Care Property Fund bestaat uit 11 projecten. Het fonds telt 16 participanten, heeft een totale omvang van circa € 180 mln en de ambitie om in 2015 een belegd vermogen van € 500 mln te hebben. De omvang van de zorgvastgoedmarkt staat dit ook toe, want met 52 mln m² is deze net zo groot als de kantorenmarkt.

Zie ook:


Cover: ‘2013.05.25_Zorgvastgoed_180’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024