2015.05.12_Veel Oude Woningen in de Randstad_660

Veel oude woningen in de Randstad

12 mei 2015

1 minuut

Nieuws Hou je van oude huizen of juist van nieuwbouw? En is dat in jouw gemeente ook goed te vinden? Dit is nu bekijken op een interactieve kaart op de website van het NRC.

De kaart is onderdeel van een analyse over de bouwjaren van woningen in Nederland, die tot stand is gekomen op basis van CBS cijfers. Opvallend is dat in zowel Amsterdam als Rotterdam relatief veel oude woningen staan, terwijl in Utrecht de laatste jaren veel nieuwbouw is gepleegd. Op het platteland zijn vooral woningen van tussen 1965 en 1975 goed vertegenwoordigd.


Cover: ‘2015.05.12_Veel Oude Woningen in de Randstad_660’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024