platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Veranderde verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt

Veranderde verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt

woning water

18 jun 2016 - De bijzonder lage rente en de weer stijgende koopprijzen hebben de situatie op de Nederlandse woningmarkt veranderd. De kosten van wonen zijn hierdoor sinds het herstel op de woningmarkt dat medio 2013 zichtbaar werd, sterk gedaald.

Starters en doorstromers in de koopsector profiteren hier volop van. In de huursector hebben de dalende gebruikskosten (nog) niet geleid tot lagere huren. Integendeel: de huren stijgen nog jaarlijks, zowel in de corporatiesector als in het geliberaliseerde deel van de huurwoningmarkt. Hierdoor nemen de reeds bestaande onevenwichtigheden op de woningmarkt verder toe. De belangrijkste opties voor het beleid zijn het handhaven van strikte kredietrestricties en het stimuleren van de ontwikkeling van het middensegment van de huursector. 


Bekijk het volledige artikel hier (PDF)

Bron: Tpedigitaal.nl

Auteurs

Johan Conijn
Johan Conijn

Director at Ortec Finance en Bijzonder Hoogleraar Woningmarkt

Bekijk alle artikelen
Jan Rouwendal

Professor at VU FEWEB

Bekijk alle artikelen
frans schilder
Frans Schilder

Senior Researcher at Planbureau voor de Leefomgeving

Bekijk alle artikelen