frans schilder

Frans Schilder

Senior Researcher at Planbureau voor de Leefomgeving


Artikelen door Frans Schilder

3 artikelen

Amsterdam

Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1). Meer precies: 21 particulieren bezitten meer dan honderd huizen (of bedrijfspanden) per pers…

Onderzoek

25 januari 2018

energie besparing

Energiebesparing in de woningvoorraad

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd. In de studie ‘Energiebesparing i…

Onderzoek

10 augustus 2016

woning water

Veranderde verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt

De bijzonder lage rente en de weer stijgende koopprijzen hebben de situatie op de Nederlandse woningmarkt veranderd. De kosten van wonen zijn hierdoor sinds het herstel op de woningmarkt dat medio 2013 zichtbaar werd, sterk gedaald.

Nieuws

18 juni 2016