zonnepanelen dak

Verhagen: Ambities duurzame huur onhaalbaar met dit tempo

3 april 2016

4 minuten

Nieuws “Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig gemaakt worden. Nog 1,8 miljoen huurwoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september 2013 kwam daar het Energieakkoord overheen. Toen werd ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig”, vindt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Acute reden voor zijn ongerustheid is dat 32% van de verhuurders in een nieuw onderzoek aangeeft dat huurwoningen in 2020 niet het gemiddelde energielabel B hebben. Verhagen put uit een nieuw onderzoek naar verduurzaming van de huurmarkt, dat werd uitgevoerd door het bureau Team Vier in opdracht van de bouw- en installatiesector.

STEP

“Het is zonneklaar dat het tempo van verduurzaming dus stevig omhoog moet”, aldus de voorman van de bouwsector. “Er is te weinig ambitie, want het geld is er. Corporaties staan er alweer beter voor dan een paar jaar geleden en die 400 miljoen ligt te verstoffen, daarmee kunnen verhuurders een deel van de investeringen krijgen: de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, ofwel de STEP-regeling. Maar wel moeten ze eerst daadwerkelijk geïnvesteerd hebben. Corporaties die niet investeren kunnen ’t dus ook niet terugvragen en daar wringt de schoen. Dat zou anders moeten. Waarom halen we voor corporaties, die de middelen die niet kunnen vrijmaken, het STEP-geld niet naar voren? Dan hebben ze per direct de investeringsruimte om te werken aan die grote en belangrijke opgave.”

Serieuze stappen

“Die houdt niet op met label B in 2020; in 2030 moet het gemiddelde label A zijn, en in 2050 energieneutraal, voor alle woningen in Nederland. Dat lijkt ver weg, maar het gaat om enorme aantallen. Er zijn dus heel serieuze stappen nodig. Nu heeft nog geen kwart van de huurhuizen label B. We willen met z’n allen een duurzamer Nederland en minder gasverbruik. Dat kan nog steeds, maar dan wel met veel meer tempo. Zoals het nu gaat, komen we er niet.”

"Corporaties hebben veel nieuwe regels gekregen, maar duidelijkheid is er nu. Het is dan ook nu hét moment om weer tot investeringen over te gaan. Voor wachten is geen reden meer. technische oplossingen zijn er, middelen zijn aanwezig. Het is zaak 400 miljoen nu versneld uit te geven en daarvoor staan de corporaties en het ministerie aan de lat."

Voorrang

“Corporaties zeggen in het onderzoek dat ze meer willen doen aan verduurzaming. Om de snelheid daarvan op te schroeven zijn er twee dingen noodzakelijk: meer voorrang voor duurzaamheid in hun strategie en natuurlijk meer investeringen. Corporaties moeten verduurzaming een serieuze plek geven in hun portefeuillestrategie, strategisch voorraadbeheer en meerjaren-onderhoudsplanning. Naast beheersing van woonkosten en huisvesten van specifieke groepen.”

Verhuurderheffing

“Om handen en voeten te geven aan de nieuwe prioriteit voor energiebesparing, zijn er natuurlijk ook flinke investeringen nodig. Daarom zou de politiek eens moeten kijken naar de effecten van de Verhuurderheffing. Als blijkt dat verduurzaming niet op snelheid komt door de Verhuurderheffing, dan moet deze worden aan gepast, zodat investeringen worden beloond. Dat betekent dat bij de evaluatie van de heffing niet alleen wordt teruggekeken, maar vooral de blik naar de toekomst gericht moet worden. Reken de effecten eens door voor verduurzaming. Dat is een enorm belangrijke opgave. Die hebben we toch niet voor niets met elkaar afgesproken? Laten we dan ook alles doen om tempo te maken!”

Meebetalen?

De Nederlandse woningcorporaties bezitten zo’n 2,4 miljoen woningen, ofwel ruim 31 procent van de hele huizenvoorraad. 24% heeft A of B. Dat betekent tegelijk dat maar liefst ruim driekwart van de huurwoningen energielabel C of lager heeft. ”We hebben dus nog 5 jaar om ruim een 1,8 miljoen huurwoningen zuiniger te maken."

"Technisch is er veel mogelijk, dat is de moeilijkheid niet bij verduurzamen”, weet Verhagen. “Een of meer labelstappen, direct renoveren naar Nul-Op-De-Meter of sloop en zeer energiezuinige nieuwbouw. Wat nuttig en haalbaar is, verschilt per corporatie en zelfs per woningblok, maar we mogen bij deze gigantische, belangrijke opgave niet gehinderd worden. Integendeel!”

In het onderzoek werden huurders en verhuurders bevraagd over hun redenen om wel of niet te investeren in het zuiniger maken van de woningen. Ze vinden verduurzaming van de woningen allebei belangrijk, maar voorrang kreeg het tot op heden niet, zo blijkt. De huurder mag zelf maatregelen nemen, maar vindt dat vaak een zaak van de verhuurder. Drie op de vijf corporaties vinden op hun beurt dat huurders moeten meebetalen aan verduurzaming, meestal in de vorm van hogere huurlasten. Maar huurders lijken alleen onder strikte voorwaarden daar aan te willen.

Download hier het onderzoek van TeamVier.

Download hier de factsheet over verduurzaming in de huursector.

Bron: bouwendnederland.nl


Cover: ‘zonnepanelen dak’


Helen Visser

Door Helen Visser

Accountmanager, Bouwend Nederland


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023