Snelweg en stad en mobiliteit -> Photo by Shawn Ang on Unsplash door shawnanggg (bron: Unsplash)

Verstedelijking vereist duidelijke doelstellingen voor mobiliteit

1 oktober 2020

2 minuten

Onderzoek Doordat veel van de woningbouw op binnenstedelijke locaties niet geregisseerd wordt door het Rijk, wordt de infrastructuur ook niet automatisch aangepast. Het gevolg: zowel in de stad als bovenlokaal kan de mobiliteitsstructuur van wegen, knooppunten en openbaar vervoer de groei van inwoners niet aan. Onderzoekers Reynt Jan Sluis en Gert-Joost Peek (Amsterdam School of Real Estate) pleiten voor duidelijke eisen aan de combinatie van verstedelijking en mobiliteit, melden zij deze maand in vakblad Rooilijn.

Het verstedelijkings-mobiliteitsprobleem is volgens hen goed terug te zien in de Merwedekanaalzone, een bedrijventerrein in Zuidwest-Utrecht dat getransformeerd wordt naar woningbouw. Hier komen zo'n 10 duizend woningen, wat onderdeel is van de geplande schaalsprong in Utrecht van de 340 duizend inwoners nu naar 410 duizend in 2030.

De mobiliteitsstructuur van de Metropoolregio Utrecht (MRU) is alleen nog niet voorbereid op deze groei, met één intercitystation en twee tramlijnen. En omdat de MRU (met de ring rond Utrecht en Utrecht Centraal) functioneert als draaischijf van Nederland, zorgt congestie in dit gebied gelijk voor een terugslag op het landelijke verkeer.

Het probleem met de Merwedekanaalzone is bovendien dat de automobiliteit sterker toeneemt dan de wettelijke eisen toestaan. Om dit op te lossen moeten er op afstand multimodale hubs komen waar deze auto's geparkeerd worden, waarna met ov of fiets de laatste (kilo)meters worden afgelegd.  

Ontbrekende visie

De gebiedsontwikkeling hier kan dus alleen doorgaan als die hubs er ook echt komen. Maar uit het onderzoek van Sluis en Peek blijkt dat de besluitvorming hierover moeilijk tot stand komt. Dat is vreemd, noteren zij, want er zijn gedeelde belangen én middelen voor gereserveerd.

Gesprekken met een focusgroep, bestaande uit ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Utrecht, projectontwikkelaar AM en woningcorporatie Mitros, maken duidelijk dat de gefragmenteerde instituties die gezamenlijke besluitvorming bemoeilijken. Zo moest voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor deze hubs voldaan worden aan eisen voor transities van de infrastructuur. Op regionaal niveau ontbrak het aan een visie hierop, waardoor de aanvraag vastliep.

Geleerde lessen

Uit het onderzoek naar de casus van deMerwedekanaalzone destilleren Sluis en Peek drie  lessen voor verstedelijking in combinatie met mobiliteit:

  • Onderken dat betrokkenheid vanuit het Rijk nodig is bij problemen met de infrastructuur die het lokale en regionale niveau ontstijgen (zoals in dit geval met multimodale hubs)
  • Gebruik de Omgevingsagenda’s van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) om een goede verdeling te vinden tussen enerzijds de woningbouwopgave en anderzijds de doelstellingen voor mobiliteit. Een publiek-private samenwerking vereist indicatoren die inzichtelijk maken wat voor invloed de mobiliteitstransitie heeft op het complete systeem.
  • Start zo snel mogelijk met experimenten om ervaring op te doen met de gevolgen van de mobiliteitsdoelstellingen voor verstedelijking.


Cover: ‘Snelweg en stad en mobiliteit -> Photo by Shawn Ang on Unsplash’ door shawnanggg (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024