Snelweg en stad en mobiliteit -> Photo by Shawn Ang on Unsplash door shawnanggg (bron: Unsplash)

Verstedelijking vereist duidelijke doelstellingen voor mobiliteit

1 oktober 2020

2 minuten

Onderzoek Doordat veel van de woningbouw op binnenstedelijke locaties niet geregisseerd wordt door het Rijk, wordt de infrastructuur ook niet automatisch aangepast. Het gevolg: zowel in de stad als bovenlokaal kan de mobiliteitsstructuur van wegen, knooppunten en openbaar vervoer de groei van inwoners niet aan. Onderzoekers Reynt Jan Sluis en Gert-Joost Peek (Amsterdam School of Real Estate) pleiten voor duidelijke eisen aan de combinatie van verstedelijking en mobiliteit, melden zij deze maand in vakblad Rooilijn.

Het verstedelijkings-mobiliteitsprobleem is volgens hen goed terug te zien in de Merwedekanaalzone, een bedrijventerrein in Zuidwest-Utrecht dat getransformeerd wordt naar woningbouw. Hier komen zo'n 10 duizend woningen, wat onderdeel is van de geplande schaalsprong in Utrecht van de 340 duizend inwoners nu naar 410 duizend in 2030.

De mobiliteitsstructuur van de Metropoolregio Utrecht (MRU) is alleen nog niet voorbereid op deze groei, met één intercitystation en twee tramlijnen. En omdat de MRU (met de ring rond Utrecht en Utrecht Centraal) functioneert als draaischijf van Nederland, zorgt congestie in dit gebied gelijk voor een terugslag op het landelijke verkeer.

Het probleem met de Merwedekanaalzone is bovendien dat de automobiliteit sterker toeneemt dan de wettelijke eisen toestaan. Om dit op te lossen moeten er op afstand multimodale hubs komen waar deze auto's geparkeerd worden, waarna met ov of fiets de laatste (kilo)meters worden afgelegd.  

Ontbrekende visie

De gebiedsontwikkeling hier kan dus alleen doorgaan als die hubs er ook echt komen. Maar uit het onderzoek van Sluis en Peek blijkt dat de besluitvorming hierover moeilijk tot stand komt. Dat is vreemd, noteren zij, want er zijn gedeelde belangen én middelen voor gereserveerd.

Gesprekken met een focusgroep, bestaande uit ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Utrecht, projectontwikkelaar AM en woningcorporatie Mitros, maken duidelijk dat de gefragmenteerde instituties die gezamenlijke besluitvorming bemoeilijken. Zo moest voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor deze hubs voldaan worden aan eisen voor transities van de infrastructuur. Op regionaal niveau ontbrak het aan een visie hierop, waardoor de aanvraag vastliep.

Geleerde lessen

Uit het onderzoek naar de casus van deMerwedekanaalzone destilleren Sluis en Peek drie  lessen voor verstedelijking in combinatie met mobiliteit:

  • Onderken dat betrokkenheid vanuit het Rijk nodig is bij problemen met de infrastructuur die het lokale en regionale niveau ontstijgen (zoals in dit geval met multimodale hubs)
  • Gebruik de Omgevingsagenda’s van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) om een goede verdeling te vinden tussen enerzijds de woningbouwopgave en anderzijds de doelstellingen voor mobiliteit. Een publiek-private samenwerking vereist indicatoren die inzichtelijk maken wat voor invloed de mobiliteitstransitie heeft op het complete systeem.
  • Start zo snel mogelijk met experimenten om ervaring op te doen met de gevolgen van de mobiliteitsdoelstellingen voor verstedelijking.


Cover: ‘Snelweg en stad en mobiliteit -> Photo by Shawn Ang on Unsplash’ door shawnanggg (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Onderhandeling door Andrii Anna photographers (bron: Shutterstock)

Medezeggenschap in de eigen wijk, zo pakt dat uit in Rotterdam

Het is in theorie een prachtige nieuwe trits: meewegen, meedoen, meebeslissen. Maar hoe pakt die participatie van buurtbewoners uit in de praktijk? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken werd de proef op de som genomen.

Onderzoek

22 september 2023

Rik Dalmeijer.jpg door Erasmus MC (bron: Erasmus MC)

Rik Dalmeijer: “Ik noem mijn werk bewust geen gebiedsontwikkeling meer

Het ontwikkelen van een ziekenhuiscampus is niet voor veel gebiedsontwikkelaars gesneden koek. Juist daarom pakte Rik Dalmeijer de uitdaging als programmamanager Campusontwikkeling bij het Rotterdamse Erasmus MC met beide handen aan.

Uitgelicht
Interview

22 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023