Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/ door maxterragni (bron: Pixabay)

Verticale bossen zijn vooral nog prestigeprojecten

18 juni 2019

1 minuut

Nieuws Torens als verticale bossen, met veel groen op de balkons, winnen flink aan populariteit. Het vakblad Stedelijk Interieur vroeg daarom aan experts of zulke torens écht de toekomstige groenoplossing zijn voor een verdichtende stad, of dat zij vooral gezien moeten worden als symbolen.

Er zijn zeker voordelen, zeggen zij, waaronder verkoeling, een schonere lucht en het mitigeren van wateroverlast. Bovendien is het creëren van draagvlak voor hoogbouw onder omwonenden gemakkelijker als de torens een groene uitstraling hebben.

In de praktijk blijkt echter dat de torens hoge kosten opleveren door het extra gewicht en de ingewikkelde waterhuisvesting. Daarnaast zorgen de onderhoudskosten voor hogere servicekosten. Wonen in een groene toren lijkt zo dus uitsluitend bereikbaar voor hoge inkomens.

Strengere bouweisen

Bovendien zijn groene torens niet openbaar toegankelijk. De experts pleiten er daarom voor om in gebieden met een lagere dichtheid parken aan te leggen. Groene torens zijn vooral interessant in gebieden met een hoge dichtheid en schaarste aan groene ruimte op straatniveau.

De ondervraagden concluderen dat de verticale bossen vooral nog prestigeprojecten zijn. Dit is niet erg, omdat we wel leren van deze projecten. Plus, aldus een expert: “Bekijk het zo: we moeten de hoogte in bouwen en de bouweisen voor groen worden steeds strenger. Het verticale bos kan dus zeker nog een grote rol gaan spelen.”

Cover: Pixabay, public domain

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/’ door maxterragni (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023