Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/ door maxterragni (bron: Pixabay)

Verticale bossen zijn vooral nog prestigeprojecten

18 juni 2019

1 minuut

Nieuws Torens als verticale bossen, met veel groen op de balkons, winnen flink aan populariteit. Het vakblad Stedelijk Interieur vroeg daarom aan experts of zulke torens écht de toekomstige groenoplossing zijn voor een verdichtende stad, of dat zij vooral gezien moeten worden als symbolen.

Er zijn zeker voordelen, zeggen zij, waaronder verkoeling, een schonere lucht en het mitigeren van wateroverlast. Bovendien is het creëren van draagvlak voor hoogbouw onder omwonenden gemakkelijker als de torens een groene uitstraling hebben.

In de praktijk blijkt echter dat de torens hoge kosten opleveren door het extra gewicht en de ingewikkelde waterhuisvesting. Daarnaast zorgen de onderhoudskosten voor hogere servicekosten. Wonen in een groene toren lijkt zo dus uitsluitend bereikbaar voor hoge inkomens.

Strengere bouweisen

Bovendien zijn groene torens niet openbaar toegankelijk. De experts pleiten er daarom voor om in gebieden met een lagere dichtheid parken aan te leggen. Groene torens zijn vooral interessant in gebieden met een hoge dichtheid en schaarste aan groene ruimte op straatniveau.

De ondervraagden concluderen dat de verticale bossen vooral nog prestigeprojecten zijn. Dit is niet erg, omdat we wel leren van deze projecten. Plus, aldus een expert: “Bekijk het zo: we moeten de hoogte in bouwen en de bouweisen voor groen worden steeds strenger. Het verticale bos kan dus zeker nog een grote rol gaan spelen.”

Cover: Pixabay, public domain

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/’ door maxterragni (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024