Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/

Verticale bossen zijn vooral nog prestigeprojecten

18 juni 2019

1 minuut

Nieuws Torens als verticale bossen, met veel groen op de balkons, winnen flink aan populariteit. Het vakblad Stedelijk Interieur vroeg daarom aan experts of zulke torens écht de toekomstige groenoplossing zijn voor een verdichtende stad, of dat zij vooral gezien moeten worden als symbolen.

Er zijn zeker voordelen, zeggen zij, waaronder verkoeling, een schonere lucht en het mitigeren van wateroverlast. Bovendien is het creëren van draagvlak voor hoogbouw onder omwonenden gemakkelijker als de torens een groene uitstraling hebben.

In de praktijk blijkt echter dat de torens hoge kosten opleveren door het extra gewicht en de ingewikkelde waterhuisvesting. Daarnaast zorgen de onderhoudskosten voor hogere servicekosten. Wonen in een groene toren lijkt zo dus uitsluitend bereikbaar voor hoge inkomens.

Strengere bouweisen

Bovendien zijn groene torens niet openbaar toegankelijk. De experts pleiten er daarom voor om in gebieden met een lagere dichtheid parken aan te leggen. Groene torens zijn vooral interessant in gebieden met een hoge dichtheid en schaarste aan groene ruimte op straatniveau.

De ondervraagden concluderen dat de verticale bossen vooral nog prestigeprojecten zijn. Dit is niet erg, omdat we wel leren van deze projecten. Plus, aldus een expert: “Bekijk het zo: we moeten de hoogte in bouwen en de bouweisen voor groen worden steeds strenger. Het verticale bos kan dus zeker nog een grote rol gaan spelen.”

Cover: Pixabay, public domain

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023