Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

'Via huren nog meer nivellering'

6 november 2012

1 minuut

Nieuws Het huurbeleid van het kabinet-Rutte II leidt tot nog meer nivellering, meldt het Financieele Dagblad. Door afspraken in het regeerakkoord gaat de huur van goedkope woningen volgens de krant omlaag. Woningcorporaties met veel van dit soort woningen dreigen hierdoor in financiële problemen te komen.

In het regeerakkoord staat dat de maximumhuur in de sociale woonsector maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde mag zijn. Dit zou betekenen dat de huren vooral in krimpgebieden, zoals Noordoost-Groningen, Limburg en Zeeland, en in de regio Den Haag en Rotterdam omlaag moeten.

In de krant wordt het voorbeeld genoemd van corporatie Weller Wonen in Heerlen, waarvan bij 87 procent van de woningen de huur aan het plafond zit of te hoog is. Corporatie Havensteder in Rotterdam zou eenderde van zijn huren moeten verlagen.

Landelijk zou van 10 procent van alle huurwoningen de huur te hoog zijn.

Verhuurdersheffing

De huurverlaging komt voor de corporaties die het betreft boven op een extra verhuurdersheffing die het nieuwe kabinet wil opleggen. Het kabinet-Rutte I wilde de corporaties al voor 800 miljoen euro belasten. Het nieuwe kabinet wil dit nog eens verhogen met een bedrag dat oploopt van 485 miljoen euro in 2014 tot 1,2 miljard euro in 2017


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024