Beeld uit video ‘De stad van nu en straks’ door Geert Kloppenburg (bron: De stad van nu en straks)

Video: zo ziet integrale gebiedsontwikkeling er in de praktijk uit

21 april 2022

3 minuten

Analyse Gebrek aan ruimte? Niets van waar, stelt expert stedelijke ontwikkeling Geert Kloppenburg: er is enkel een gebrek aan het maken van de juiste keuzes. In zijn video ‘De stad van nu en straks’ laat hij zien hoe het wél kan. Cruciaal is daarbij de integrale benadering van wonen, groen en mobiliteit.

Geert Kloppenburg, zelfstandig expert stedelijke ontwikkeling, onderzoekt wonen, mobiliteit en leefbaarheid. Om duidelijk te maken hoe belangrijk daarbij integraliteit is, bezocht hij met zijn camera goede voorbeelden. Hierin worden woningbouw, groen en mobiliteit niet als aparte opgaven benaderd, maar in samenhang opgepakt en uitgevoerd. Ook legt hij vast op welke plekken het juist verkeerd gaat. Het resultaat is terug te zien in de video ‘De stad van nu en straks’.

(tekst gaat verder onder de video)

Woningbouw

Het eerste voorbeeld vindt hij in Zutphen, waar een oud industrieterrein achter het station getransformeerd tot een woningcomplex. Volgens hem vormt deze wijk hét voorbeeld van de 15-minuten-stad, want vlakbij station en centrum, en met alle belangrijke voorzieningen (zoals winkels en bibliotheken) in de directe buurt.

Voorbeeld twee: Holland Park in Diemen. Geen ‘megalomaan’ hoge bouw van tien verdiepingen of meer, maar een compact stadsblok met heel hoge dichtheden, voorzien van goede publieke ruimtes, en vlakbij zowel station als Amsterdam.

Het derde voorbeeld bezoekt hij in Apeldoorn. Kanaaldijk is een oud industrieterrein binnenin de stad. Doordat hier woningen komen, zijn er minder auto’s en vervoersbewegingen nodig. Volgens Kloppenburg kan 70 procent van de woningbouwopgave binnen de ring van de 40 grootste gemeenten gebouwd worden. Doe dit, benadrukt hij, en dan heb je overal veel minder ruimte voor auto’s en vervoer nodig. “En dan blijft er veel meer ruimte over voor parken en ander groen.”

Groen

Die laatste opmerking is niet toevallig, want stadsparken spelen een belangrijke rol in zijn visie. Kloppenburg omschrijft deze als vitale plekken om gebieden leefbaar te maken. Hij richt zijn lens onder meer op het doorlopende singelpark in het centrum van Leiden, het open karakter van het Haarlemmerhout in Haarlem, en een woonwijk in Zutphen waar de bestaande weg vervangen is door een park.

Ook de velden van sportverenigingen kunnen volgens Kloppenburg die rol van publiek groen vervullen, ware het niet dat zijn door hekwerken onttrokken zijn aan de publieke ruimte. Haal die hekken weg, stelt hij, al klauterend over zo’n hek, en voeg zo dat groen toe aan de publieke ruimte.

Mobiliteit

Als laatste zoomt Kloppenburg in op de problematische rol van mobiliteit binnen gebiedsontwikkeling. Rotterdam, zo rekent hij voor, kent jaarlijks 175 miljoen binnenstedelijke autoritten, mede dankzij de bezorgeconomie. Bovendien neemt dat veel onveiligheid met zich mee, met dank aan onder meer vrachtauto’s die tijdens de ochtendspits de weg delen met scholieren die naar school fietsen.

Verder verliest Nederland veel ruimte door de benodigde 14 miljoen parkeerplekken: 7 miljoen thuis en 7 miljoen op het werk. Tegelijkertijd staan veel parkeergarages de meeste tijd leeg. Zijn advies: zet die vol met deelauto’s en maak tegelijkertijd banen op snelwegen vrij voor elektrische bussen. Hierdoor neemt het aantal auto’s (en bewegingen) drastisch af, waarna je parkeerplaatsen in woonwijken kunt transformeren naar ruimte voor fietsers en wandelaars.

Conclusie

Juist nu we in Nederland voor een grote verbouwing staan, adviseert Kloppenburg, is het tijd om de juiste keuzes te maken. Pak wonen, groen en mobiliteit tegelijkertijd aan en in onderlinge samenhang, en draag zo gelijk bij aan de klimaatdoelstellingen en reductie van stikstof. “Er is geen gebrek aan ruimte. Er is een gebrek aan het maken van de juiste keuzes.”


Cover: ‘Beeld uit video ‘De stad van nu en straks’’ door Geert Kloppenburg (bron: De stad van nu en straks)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024