platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

“Vier het ruimtelijke contrast tussen dorp en stad”

“Vier het ruimtelijke contrast tussen dorp en stad”

stad & dorp -> 2 foto's samengevoegd -> artikel staan verwijzingen

Het is van belang dat dorpen en steden op een positieve manier verschillend worden, zodat dorpen niet meer leeglopen. Volgens hoogleraar sociale demografie Jan Latten kun je dit oplossen door steden nog meer te verstedelijken, schrijft hij eind mei in het Brabants Dagblad. Hij denkt daarbij aan duurzame infrastructuur, datingcafés en flexplekken. Dorpen moeten juist een plek worden voor natuur, ruimte, wandelpaden en zorgboerderijen, zodat er een positief contrast ontstaat tussen stad en dorp.

Als voorbeeld van hoe het níet moet noemt hij Brabant, waar de bevolking steeds meer samenklontert in de grote steden. Dat zijn aantrekkelijke plekken voor (de groeiende groep) hoogopgeleiden, waaronder buitenlandse ‘datanerds’. Steden geven namelijk de meeste baankansen en vormen vaak de plek waar hoogopgeleiden hun (eveneens hoogopgeleide) levenspartner ontmoeten. Zij blijven daarom wonen in en rondom grote steden, waardoor dorpen leegstromen.

Zijn advies: “Creëer een contrasterend dorpsmilieu dat ook voor een deel van de hoogopgeleide diplomabezitters waardevol is om te wonen. Probeer zo de diplomakloof tussen dorp en stad in Brabant niet al te veel te laten oplopen. Met andere woorden, vier het ruimtelijke contrast tussen dorp en stad maar bestrijd het sociale contrast.”

Cover:  Photo by ben o’bro on Unsplash & Photo by Arno Smit on Unsplash