stad & dorp -> 2 foto's samengevoegd -> artikel staan verwijzingen

“Vier het ruimtelijke contrast tussen dorp en stad”

4 juni 2019

1 minuut

Nieuws Het is van belang dat dorpen en steden op een positieve manier verschillend worden, zodat dorpen niet meer leeglopen. Volgens hoogleraar sociale demografie Jan Latten kun je dit oplossen door steden nog meer te verstedelijken, schrijft hij eind mei in het Brabants Dagblad. Hij denkt daarbij aan duurzame infrastructuur, datingcafés en flexplekken. Dorpen moeten juist een plek worden voor natuur, ruimte, wandelpaden en zorgboerderijen, zodat er een positief contrast ontstaat tussen stad en dorp.

Als voorbeeld van hoe het níet moet noemt hij Brabant, waar de bevolking steeds meer samenklontert in de grote steden. Dat zijn aantrekkelijke plekken voor (de groeiende groep) hoogopgeleiden, waaronder buitenlandse ‘datanerds’. Steden geven namelijk de meeste baankansen en vormen vaak de plek waar hoogopgeleiden hun (eveneens hoogopgeleide) levenspartner ontmoeten. Zij blijven daarom wonen in en rondom grote steden, waardoor dorpen leegstromen.

Zijn advies: “Creëer een contrasterend dorpsmilieu dat ook voor een deel van de hoogopgeleide diplomabezitters waardevol is om te wonen. Probeer zo de diplomakloof tussen dorp en stad in Brabant niet al te veel te laten oplopen. Met andere woorden, vier het ruimtelijke contrast tussen dorp en stad maar bestrijd het sociale contrast.”

Cover:  Photo by ben o'bro on Unsplash & Photo by Arno Smit on Unsplash


Cover: ‘stad & dorp -> 2 foto's samengevoegd -> artikel staan verwijzingen’Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023