platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Volle kracht (digitaal) vooruit!

Volle kracht (digitaal) vooruit!

tom en co 2

Kenmerkend aan gebiedsontwikkeling is dat het altijd anders gaat dan voorzien. Een conjuncturele dip, een crisis op de woningmarkt, nieuwe normen rondom PFAS, een uitspraak van de Raad van State, een innovatie die een kans biedt, een virus. Het onderstreept dat gebiedsontwikkelaars als geen ander in staat moeten zijn om flexibiliteit en adaptief vermogen te combineren met uithoudingsvermogen en koersvastheid. Dat maakt ons vakgebied zo ingewikkeld en gelijk ook zo fascinerend.

Veranderende omstandigheden weerspiegelen zich uiteraard ook in de activiteiten van de leerstoel en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling: we blijven – in samenspraak met de praktijk – kennis ontwikkelen en ontsluiten voor de lange termijn. Gelijktijdig bewegen we continu mee met de veranderende behoeften van de praktijk en proberen we de agenda voor de toekomst te zetten. We lopen als het ware continu een marathon en trekken ondertussen de nodige sprintjes. De afgelopen maanden hebben dus niet stilgezeten.

Dat weerspiegelt zich ook in de activiteiten van de leerstoel: de reeks crisis-colleges mocht zich verheugen in grote belangstelling en goede recensies. De bezoekersaantallen op gebiedsontwikkeling.nu zijn de afgelopen jaren grofweg verdubbeld. Daarnaast kunnen we met trots melden dat we inmiddels drie promovendi aan het werk hebben die de komende tijd de basis onder het vakgebied verder zullen versterken: Céline Jansen (sociale duurzaamheid), Simon van Zoest (bekostiging en governance), en René de Weijer (buitenpromovendus Kadaster, over veranderende eigendomsverhoudingen). Verderop in deze ledenbrief stellen zij zich nader aan u voor. Met praktijkgerichte publicaties hebben zij inmiddels ook al de nodige impact in het vak bereikt. Het laat zien dat de juiste combinatie van wetenschap en praktijk verdiepend én relevant kan zijn.

Zelf hebben we samen met emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw gewerkt aan een beleidsgerichte publicatie over een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Hierin leggen we uit hoe de ambities van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kunnen worden vertaald naar concrete resultaten. Minister Ollongren heeft onze uiteenzetting voor het zomerreces in ontvangst genomen. Bovendien werd in de beantwoording van vragen door Tweede Kamer-lid Julius Terpstra (CDA) op 17 augustus twee keer verwezen naar publicaties op gebiedsontwikkeling.nu. Ons werk doet er dus toe, zowel in het beïnvloeden van de nationale agenda als het ondersteunen van de talloze professionals in de dagelijkse praktijk.

We kunnen onze ambities alleen waar maken en verder brengen dankzij de steun en inbreng van onze deelnemers. Dat maakt dat wij jullie als deelnemers gericht blijven bevragen naar de behoeften, wensen en zorgen in het vakgebied. Daarnaast staat het eenieder altijd vrij om direct contact te zoeken voor ideeën, vragen of suggesties.

Onze gezamenlijke inzet is dat we de inrichting van Nederland naar een nieuwe, duurzame fase van ontwikkeling brengen. Nederland is nog lang niet af! Dus vertalen we regionale opgaven rondom wonen, bereikbaarheid, energie, klimaat en leefomgeving naar realistische ambities en mooie gebiedsontwikkelingen. Het volgende kabinet zal hier naar verwachting weer volop aandacht en middelen aan besteden, maar samenwerking blijft essentieel. Als dat lukt, al voelt het nu wellicht af en toe ook even als ‘overleven’, wacht ons met elkaar een mooie toekomst.

Auteurs

co verdaas pp
Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, Dijkgraaf waterschap Rivierenland, oud-gedeputeerde Gelderland

Bekijk alle artikelen
tom daamen2
Tom Daamen

Directeur SKG, Associate Professor Urban Development Management TU Delft

Bekijk alle artikelen