co verdaas pp

Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, Dijkgraaf waterschap Rivierenland, oud-gedeputeerde Gelderland


Artikelen door Co Verdaas

43 artikelen

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Rijk als marktmeester door Studio Doeke (Gebiedsontwikkeling.nu)

Uitvoering revisited: op naar een missie-gedreven gebiedsontwikkeling

De oogst van het SKG Jaarcongres was duidelijk: we willen gaan uitvoeren! Een sector met een missie: op een samenhangende manier verschillende opgaven realiseren. Tom Daamen en Co Verdaas zetten de koers uit, met hulp van Mariana Mazzucato.

Analyse

11 juli 2022

Offshore windmolenpark door Marc Studer (shutterstock.com)

Waarom een balanceeract nodig is op het podium van de ruimtelijke ordening

De huidige ruimtelijke opgaven vragen volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas om een nieuwe rol van het Rijk. In zijn analyse legt hij uit waarom dit een balanceeract is.

Analyse

13 mei 2022

Co Verdaas door Sander van Wettum (Gebiedsontwikkeling.nu)

3 adviezen aan Hugo de Jonge om van ambities naar uitvoering te komen

De ambities zijn mooi, maar de hoe-vraag blijft nog onbeantwoord in de plannen van de minister van woningbouw en ruimtelijke ordening. Hoogleraar Co Verdaas geeft daarom drie adviezen voor Hugo de Jonge.

Uitgelicht
Analyse

21 maart 2022

Zo krijgen we een gelijk speelveld voor groen en water

Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd, maar kunnen onder druk komen te staan als de stad oprukt. De leerstoel Gebiedsontwikkeling inventariseert hoe groenblauw de plek krijgt die zij verdient.

Onderzoek

10 februari 2022

Dijk Biesbosch door Ruud Morijn Photographer (shutterstock.com)

“Met deze principes geven we meer richting met de Nationale Omgevingsvisie”

Als de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoeringskracht moet leiden, dan moeten de onderliggende principes volgens hoogleraar Co Verdaas worden herzien. Hij doet een voorzet en nodigt lezers uit met suggesties of alternatieven te komen.

Uitgelicht
Opinie

21 januari 2022

Tom Daamen en Co Verdaas door Sander van Wettum (sandervanwettum.nl)

Tijd om werk te maken van uitvoeringskracht

Nu de grote opgaven waar Nederland voor staat bekend zijn, is het volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen zaak om de benodigde uitvoeringskracht te organiseren. Zij laten zien wat dit betekent.

Uitgelicht
Analyse

14 januari 2022

Eerste Kamer der Staten Generaal in Binnenhof door Sirozy (Shutterstock)

Hoogleraar Co Verdaas: nieuw uitstel Omgevingswet gaat ten koste van uitvoeringskracht

Is de Omgevingswet het bestuurlijke monster dat de ruimtelijke ordening van ons land zal schaden? Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas vindt van niet. Uitstel, dát zou de zaak pas kwaad doen, betoogt hij richting de Eerste Kamer.

Opinie

27 december 2021

Binckhorst Den Haag door Nanda Sluijsmans (flickr.com)

Dwing als gebiedsontwikkelaar een duidelijke opdracht af

Terwijl de context waarin gebiedsontwikkelaars werken alleen maar complexer wordt, ziet hoogleraar Co Verdaas een aanhoudende neiging om keuzes vooruit te schuiven of te verhullen. Hij geeft zes tips om gebiedsontwikkelaars in hun kracht te zetten.

Uitgelicht
Opinie

3 december 2021

NIA illustratie door Ronald van der Heide (gebiedsontwikkeling.nu)

Kabinet, zet in op een Nationale InvesteringsAgenda

Om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken, is het nodig dat rijksmiddelen gebundeld worden in een Nationale Investeringsagenda. (emeritus) hoogleraren Co Verdaas en Friso de Zeeuw vertellen waarom.

Uitgelicht
Opinie

12 juli 2021

Leeg weiland met een koe door Olha Rohulya (Shutterstock)

Het lonkend weiland is zo plat als een dubbeltje

Bouwen in het groen? Hoogleraar gebiedsontwikkeling en dijkgraaf Co Verdaas vindt dat evident, maar niet volgens de simplistische benadering van het EIB. “Ruimtelijke ordening is niet het in alle vrijheid tekenen op andermans grond.”

Opinie

16 juni 2021

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

Water en data: een koningskoppel

Hoogleraar Co Verdaas is óók dijkgraaf. Voor de serie ‘data & gebiedsontwikkeling’ belicht hij wat dit vakgebied kan leren van de watersector. “Urgentie en up front financiering leiden tot een praktijk die vergroeid is met het genereren van data.”

Uitgelicht
Analyse

15 juni 2021

Rotterdam Zuid door jarrow153 (Shutterstock)

Pamflet: Van ambities naar uitvoering in het fysieke domein

Investeringen in het ruimtelijke domein laten landen in de regio om de complexe ruimtelijke opgaven in Nederland integraal en gericht aan te pakken. In een pamflet biedt een brede coalitie een handelingsperspectief aan het nieuwe kabinet.

Uitgelicht
Nieuws

1 april 2021

Landschap windmolens door Niels Bosman (Unsplash)

Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

Om meer Rijksregie in het ruimtelijk domein vorm te geven overweegt het Ministerie van BZK een Rijksontwikkelbedrijf op te richten. Tijdens een expertsessie werd onderzocht op welke manier dit effectief kan zijn voor gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Verslag

15 februari 2021

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling is terug van nooit weggeweest

In een voorpublicatie van de Gebiedsontwikkeling.krant laten hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen hun licht schijnen op de toenemende aandacht van de rijksoverheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Uitgelicht
Analyse

15 januari 2021

Rijnenburg Lange Wetering Utrecht door Joostik (Wikimedia Commons)

Gevraagd: een duidelijke rol van het Rijk

Regio, gemeente, provincie of Rijk? De strijd over wie de inrichting bepaalt lijkt in alle hevigheid losgebarsten. Met name in Noord-Holland en Utrecht wringt het, blijkt uit de politieke ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Uitgelicht
Analyse

11 december 2020

Center_city_cloudy_groningen_netherlands door PXhere (PXhere)

Onderzoek: regionale fondsvorming voor gebiedsontwikkeling kansrijk, maar let wel op de hobbels

Een (regionaal) investeringsfonds is een effectief instrument om baten én lasten tussen gebiedsontwikkelaars te verdelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Onderzoek

5 november 2020

Verkeer auto's file - Pixabay

Waarom corona ons mobiliteitsgedrag fundamenteel kan veranderen

Mobiliteitsexpert Jos Hollestelle en hoogleraar Co Verdaas zien voldoende aanleiding om corona als een game changer voor ons mobiliteitsgedrag te zien. Met de nodige gevolgen voor gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2020

Sagrada Familia - Wikicommons

Zo kijkt de leerstoel gebiedsontwikkeling naar het vakgebied

De Leerstoel wordt regelmatig naar een standpunt gevraagd. Bijvoorbeeld over bouwen in het groen, burgerparticipatie of klimaatadaptatie. SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas geven inzicht in de filosofie van de leerstoel.

Uitgelicht
Analyse

22 september 2020

Go zomertour header

Waalsprong Nijmegen – Veur Lent: het wonder aan de Waal

In de GO Zomertour vertellen experts en liefhebbers over hun favoriete gebiedsontwikkeling. In deel 9 Co Verdaas over het wonder dat hij zich aan de Waal in Nijmegen heeft zien voltrekken.

Casus

24 augustus 2020