platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Waarom autovrije straten de steden gaan veroveren

Waarom autovrije straten de steden gaan veroveren

Lijnbaan | michiel verbeek Wikimedia Commons

Wereldwijd wordt de beperkte ruimte in steden voor een groot deel bezet door auto’s. CityLab signaleert een trend naar meer ruimte voor de mens in de stad. Dit leidt tot een omslag in gebruik van de binnenstedelijke ruimtes en het heroveren van de straat op de auto.

Als een sleutelmoment van deze omslag noemt het Amerikaanse magazine de Lijnbaan in Rotterdam. Hier werd in 1953 voor het eerst een grote doorgaande weg omgevormd tot compleet autovrij winkelgebied. Wat bleek: de winkels aan deze straat bloeiden op en het precedent voor een nieuwe vorm van winkelen was geschept. Andere Europese steden volgden het voorbeeld en zetten tegelijkertijd in op openbaar vervoer, lopen en fietsen. Dit creëerde een ander model stad dan de Amerikaanse steden, die veel meer op de auto waren gericht.

Door de recente opkomst van fietsen en andere manieren van actief vervoer, proberen verschillende Amerikaanse steden weer meer ruimte te geven aan de mens in de stad. Zo vormde de stad New York onlangs een belangrijke verkeersas om tot busbaan met brede looppaden en wil San Francisco een centrale straat in het centrum compleet afsluiten voor autoverkeer.

market street san francisco | cc 3.0 andreas praecke


Market Street in San Francisco wordt compleet afgesloten voor autoverkeer | bron: Andreas Praefcke CC3.0

Al deze nieuwe energie om de stad echt weer van de mens te maken in plaats van de auto, markeert een omslag in het denken over stadsleven. “Auto’s hebben hun plek in steden, maar de mens verdient een veel centralere rol in het gebruik van binnenstedelijke ruimte”, concludeert Brooks Rainwater, directeur van het Center for City Solutions, in CityLab.

Cover: Lijnbaan by Michiel Verbeek | CC4.0 Wikimedia Commons

Lees het hele artikel op de site van CityLab