Lijnbaan | michiel verbeek Wikimedia Commons door Michielverbeek (bron: Wikimedia Commons)

Waarom autovrije straten de steden gaan veroveren

17 december 2019

2 minuten

Analyse Wereldwijd wordt de beperkte ruimte in steden voor een groot deel bezet door auto’s. CityLab signaleert een trend naar meer ruimte voor de mens in de stad. Dit leidt tot een omslag in gebruik van de binnenstedelijke ruimtes en het heroveren van de straat op de auto.

Als een sleutelmoment van deze omslag noemt het Amerikaanse magazine de Lijnbaan in Rotterdam. Hier werd in 1953 voor het eerst een grote doorgaande weg omgevormd tot compleet autovrij winkelgebied. Wat bleek: de winkels aan deze straat bloeiden op en het precedent voor een nieuwe vorm van winkelen was geschept. Andere Europese steden volgden het voorbeeld en zetten tegelijkertijd in op openbaar vervoer, lopen en fietsen. Dit creëerde een ander model stad dan de Amerikaanse steden, die veel meer op de auto waren gericht.

Door de recente opkomst van fietsen en andere manieren van actief vervoer, proberen verschillende Amerikaanse steden weer meer ruimte te geven aan de mens in de stad. Zo vormde de stad New York onlangs een belangrijke verkeersas om tot busbaan met brede looppaden en wil San Francisco een centrale straat in het centrum compleet afsluiten voor autoverkeer.

market street san francisco | cc 3.0 andreas praecke

‘market street san francisco | cc 3.0 andreas praecke’Market Street in San Francisco wordt compleet afgesloten voor autoverkeer | bron: Andreas Praefcke CC3.0

Al deze nieuwe energie om de stad echt weer van de mens te maken in plaats van de auto, markeert een omslag in het denken over stadsleven. "Auto’s hebben hun plek in steden, maar de mens verdient een veel centralere rol in het gebruik van binnenstedelijke ruimte", concludeert Brooks Rainwater, directeur van het Center for City Solutions, in CityLab.

Cover: Lijnbaan by Michiel Verbeek | CC4.0 Wikimedia Commons

Lees het hele artikel op de site van CityLab


Cover: ‘Lijnbaan | michiel verbeek Wikimedia Commons’ door Michielverbeek (bron: Wikimedia Commons) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineelMeest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023