platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Explosieve groei fietsverkeer vereist herinrichting straten

Explosieve groei fietsverkeer vereist herinrichting straten

"Scooter Girl" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

De fiets als vervoermiddel is razend populair. Zowel Rijk als provincie en gemeenten stimuleren het fietsgebruik van inwoners, vanwege de aantoonbare voordelen op het gebied van duurzaamheid, luchtkwaliteit, gezondheid en doorstroming. De toenemende populariteit heeft echter ook een keerzijde: e-bikes, maaltijdbezorgers, bakfietsen en ‘gewone’ fietsen zorgen voor een enorme drukte in grote steden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en zelfs fietsfiles. Om de groei op te vangen is daarom een nieuwe inrichting van de stad nodig.

De huidige inrichting van wegen en straten stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien is er onvoldoende geïnvesteerd om het groeiende fietsgebruik te accommoderen. De fiets is nu beleidsmatig en financieel nog vaak een bijproduct, maar voor lokaal verkeer is het een realistischer en serieuzer alternatief dan veel mensen denken. Snelfietsroutes zijn bovendien veel goedkoper dan bijvoorbeeld snelwegen.

Om de duurdere bruggen en tunnels aan te leggen zijn echter wel forse investeringen nodig. Nu is dit nog de verantwoordelijkheid van lokale overheden,  maar er is meer steun van bovenaf nodig.  Lot van Hooijdonk, de Utrechtse wethouder mobiliteit, stelt het zo: “Bereikbaarheid van de grote steden is van nationaal belang, het Rijk moet daaraan meebetalen.” 

Cover: Scooter Girl” (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl