Nieuwbouw Leusden - Wikimedia Commons door IJslandGek (bron: Wikimedia Commons)

Wat wil de woonconsument nu zelf?

14 mei 2020

4 minuten

Onderzoek Hoe willen mensen wonen als ze zelf hun ideale wijk mogen bepalen? CHOICE Insights + Strategy deed onderzoek onder de woonconsument van nu naar de ideale woonomgeving van straks. Kleinstedelijke gebieden en nieuwe stadswijken in een parklandschap zijn populair. In ruil voor zo'n hoogwaardige groene onderlegger zijn woonconsumenten bereid in te schikken en voorzieningen te delen.

"Nieuwbouwwijken aan de randen van steden zijn de laatste jaren populairder geworden." Dat zegt Martin Siebelhoff, CEO van CHOICE Insights + Strategy, naar aanleiding van het onderzoek onder woonconsumenten dat zijn bureau voor gebiedsontwikkelaar BPD uitvoerde. "Dat heeft zeker te maken met de krapte op de woningmarkt. Maar de ideale uitbreidingswijken van de eenentwintigste eeuw zien er wel anders uit dan die van de twintigste eeuw. Het moet groener, speelser en inclusiever." Siebelhoff reageert in dit artikel op vier opvallende onderzoeksresultaten.

Woonconsumenten willen in groene, speelse en inclusieve wijken wonen

Conclusie 1

Tweederde van de consumenten wil in een kleinstedelijk gebied wonen. Van de ondervraagden woont veertig procent het liefst in een parkstad-achtige wijk.

"Nieuwbouw aan de randen van de steden is voor veel mensen een steeds aantrekkelijker alternatief voor de dure binnensteden, zo blijkt uit ons onderzoek. Parkstad-achtige wijken zijn groen, er is ruimte om te spelen en te recreëren, en ze bestaan uit een mix van laagbouw en hogere woongebouwen van maximaal vijf tot tien lagen. Opvallend is dat de mix van verschillende inkomensgroepen wordt omarmd en men niet alleen ons soort mensen als buren wil hebben, iets wat lange tijd wel uit woononderzoeken naar voren kwam."

"Naast een groene omgeving worden de variëteit in architectuur en stedenbouwkundige opzet genoemd als belangrijke elementen van aantrekkelijke, nieuwe wijken aan de randen van de stad. Daarnaast moet er in nieuwe wijken ook iets te doen zijn: je moet er je dagelijkse boodschappen kunnen halen, er moet zoiets basaals als een ophaalpunt voor postpakketten zijn, en er moet ook horeca in de buurt zijn. Voor het echte vertier moet het centrum van de stad snel bereikbaar zijn."

Woonwensen

‘Woonwensen’


Conclusie 2

De rol van de auto in de wijk gaat veranderen: een meerderheid staat open voor duurzame alternatieven.

"Een meerderheid van de ondervraagden kan zich duurzame alternatieven voor de klassieke eigen auto heel goed voorstellen. Naast goed openbaar vervoer vinden bewoners van toekomstige wijken aan de randen van de stad deelauto's, zelfrijdende auto's, deelbakfietsen en bijvoorbeeld snelle fietsverbindingen voor elektrische fietsen heel goede toekomstige mogelijkheden. De vrijheid van het eigen vervoersmiddel blijft belangrijk, aangezien ruim tachtig procent van de ondervraagden ook zegt een auto voor de deur te willen hebben."

"Overigens is duurzaamheid als thema wel echt geland en dat is een verschil met bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Zonnepanelen op huizen, een windturbine die in de verte te zien is; het zijn dingen die mensen geaccepteerd hebben als noodzakelijke onderdelen van de nieuwe stad. Een ruime meerderheid heeft er geen moeite meer mee.’

Autowensen

‘Autowensen’


Woonconsumenten hebben de energietransitie omarmd

Conclusie 3

De betreffende wijk hoeft niet aan de stad te grenzen, het aantal reisminuten naar het centrum van de stad is belangrijker.

"Mobiliteit is essentieel. Het centrum van de dichtstbijzijnde grote stad is belangrijk vanwege werk en vooral als plek waar de grote uitgaansgelegenheden zijn. Die reuring in de stad moet snel en gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dat zo is, dan zijn mensen bereid wat verder weg te wonen. Liefst tachtig procent vindt tien ov-minuten naar het centrum ideaal, terwijl een afstand van dertig minuten voor de helft van de ondervraagden nog acceptabel is. Voor het centrum van Amsterdam zijn respondenten zelfs bereid langer met het openbaar vervoer te reizen. Hoewel bijna negentig procent van de mensen hoogwaardig openbaar vervoer voor toekomstige nieuwe wijken noodzakelijk vindt, is het soort mobiliteit ook aan het veranderen. Delen en duurzaam hebben de toekomst.’

Openbaar vervoer

‘Openbaar vervoer’


Conclusie 4

Bewoners hebben binnen hun wijk behoefte aan zowel rust als reuring, het is de kunst de sweetspot te vinden in balans tussen beide.

"De ideale balans tussen rust en reuring hangt van meerdere facetten af, maar verschilt vooral per doelgroep. Jonge stedelingen willen horeca, winkels en werkplekken binnen handbereik. Stedelingen die voor parkstad-achtige wijken kiezen, willen ook ontmoetingsplekken in de buurt, maar dan in de vorm van parkjes, waar zij kunnen ontspannen en recreëren. Een park in de buurt wordt steeds belangrijker omdat het in de huidige woningmarkt niet altijd meer mogelijk is een ruime eigen tuin te hebben, ook al blijft de privétuin door een grote groep gewenst."

"Mensen zien ook in dat steden - en dus ook nieuwe wijken – wat compacter gebouwd moeten worden. Daarvoor in de plaats willen ze wel meer aandacht voor groen op en bij hun woningen, denk bijvoorbeeld aan groene daken. Gedeelde tuinen zijn ook een alternatief voor de eigen tuin, maar er bestaan wel twijfels over de vraag hoe die goed beheerd kunnen worden."

Voorzieningen

‘Voorzieningen’


Cover: Wikimedia Commons

Dit artikel verscheen eerder in BPD Magazine


Cover: ‘Nieuwbouw Leusden - Wikimedia Commons’ door IJslandGek (bron: Wikimedia Commons) onder CC BY-SA 3.0, uitsnede van origineel


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024