Bezuidenhouteweg 110

Welkom bij gebiedsontwikkeling, Rijksvastgoedbedrijf

11 juli 2018

2 minuten

Opinie Een regelrechte doorbraak. Dat is de eind juni verstuurde brief van Staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer over het Rijksvastgoedbedrijf en het zogeheten regionaal ontwikkelprogramma.

De essentie van deze doorbraak: niet langer staat de boekhouding van het ministerie van Financiën centraal, maar het realiseren van maatschappelijke doelen: duurzaamheid, woningbouw en sociaal-economische kansen. De staatssecretaris geeft hiermee mede gehoor aan soortgelijke adviezen uit 2014 van de Algemene Rekenkamer en de Raad Leefomgeving en Infrastructuur. Gebiedsontwikkeling in Nederland heeft er zo een partner bij met 89.000 hectare grond en 12 miljoen m2 vastgoed die maatschappelijke meerwaarde centraal stelt.

Gestolde belangen

Dat de staatssecretaris een achtergrond heeft in het lokale bestuur als wethouder, heeft hem ongetwijfeld gesterkt bij het zetten van deze stap. In de lokale praktijk ervaar je waarom zaken wel of niet lopen. Bovendien groeit het inzicht dat gebiedsontwikkeling om meer gaat dan kennis alleen over processen, juridische procedures, inhoudelijke thema’s en financiën. Het gaat ook over vertrouwen en gezamenlijkheid.

In zijn tijd als wethouder heeft Knops ongetwijfeld ervaren dat ontwikkelingen beter lopen als er geen ‘toevallige’ eigenaar is die zich enkel richt op de eigen opbrengst op korte termijn. En dat gestolde belangen vloeibaar worden als partners zich verenigen in een gezamenlijk perspectief met meerwaarde voor iedereen.

Van harte welkom

In het verleden heeft het Rijksvastgoedbedrijf zich vaak geen eigenaar kunnen of mogen tonen van perspectieven waarbij de maatschappelijke meerwaarde ook onderdeel van de balans is. De brief aan de Tweede Kamer markeert een nieuwe episode. Brieven veranderen de wereld alleen niet; het daadwerkelijk handelen wel. Alle reden dus om het Rijksvastgoedbedrijf positief-kritisch te blijven volgen en de staatssecretaris te helpen zijn ambitie waar te maken.

Wat mij betreft heet gebiedsontwikkelend Nederland het Rijksvastgoedbedrijf van harte welkom. Het zal helpen de wereld te veranderen.
Coverfoto: Rijksvastgoedbedrijf

Cover: ‘Bezuidenhouteweg 110’


co verdaas pp

Door Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, Dijkgraaf waterschap Rivierenland, oud-gedeputeerde Gelderland


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023