2013.02.14_Wetenschap en Praktijk reageren op Woonakkoord

Wetenschap en Praktijk reageren op Woonakkoord

20 februari 2013

1 minuut

Nieuws
Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen dinsdag 12 februari jl. een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Hoe kijkt de wetenschap en de praktijk hier tegenaan? Gebiedsontwikkeling.nu vroeg Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling.nu; Prof. dr. Peter Boelhouwer, Wetenschappelijk directeur / hoogleraar housing systems TU Delft; Jan Fokkema namens de branchevereniging van projectontwikkelaars en vanuit de corporatiesector: Alfred van den Bosch, de Alliantie en Roel Steenbeek, Ymere om een reactie. Deze reacties zijn met aanvullende achtergrondinformatie gebundeld in de nieuwsbrief special 'Akkoord woningmarkt'.

Lees verder:


Cover: ‘2013.02.14_Wetenschap en Praktijk reageren op Woonakkoord’Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022