Wie heeft hier de leiding?  - Afbeelding 1

Wie heeft hier de leiding?

24 november 2011

2 minuten

Verslag Op vrijdag 25 november 2011 hield Prof. ir. Karin Laglas, haar intreerede ‘Wie heeft hier de leiding’ als hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde TU Delft. In haar intreerede pleitte Karin Laglas, de eerste vrouwelijke decaan van de TU Delft, voor leiderschap in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Juist omdat de opgave van de gebouwde omgeving steeds complexer wordt zijn er professionals met visie en focus nodig om die complexiteit te ontrafelen en in goede banen te leiden.

Intreerede Decaan Faculteit Bouwkunde Karin Laglas

Het tot stand brengen van de gebouwde omgeving wordt steeds ingewikkelder. De bouwopgave verschuift naar vernieuwen binnen het bestaande en gebruikers krijgen een rol in ontwerpprocessen. Daarbij komt dat in de gebouwde omgeving geen sprake is van een eenduidig klantbegrip; we hebben te maken met eigenaren, gebruikers en de maatschappij. Om in dit complexe systeem dat luistert naar de wetten van chaos tot resultaten te komen is leiderschap nodig; leiderschap met specifieke competenties. Leiderschap dat doorwaadbare plaatsen weet te creëren waarin alle partijen met hun belangen, opvattingen en allergieën op één lijn worden gebracht.

In de rede is verkend hoe de complexiteit van het systeem in elkaar zit en welke competenties noodzakelijk zijn om hier leiding aan te geven. Ook wordt onderzocht bij welke partij in het ontwerpproces de leiding zou kunnen liggen. Tenslotte zijn de overwegingen uit bovenstaande gekoppeld aan een visie op de Faculteit Bouwkunde.

Wie heeft hier de leiding?  - Afbeelding 1

Prof.ir. Karin Laglas

‘Wie heeft hier de leiding? - Afbeelding 1’


Karin Laglas is sinds 1 januari 2011 decaan van de Faculteit Bouwkunde. Daarvoor heeft ze 25 jaar gewerkt in de praktijk van de gebouwde omgeving. Na haar opleiding tot civiel ingenieur in Delft startte ze als bouwprojectmanager bij Twynstra Gudde. Vervolgens werkte ze lange tijd bij projectontwikkelaar MAB aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Na een verblijf in Parijs voor dit bedrijf als ‘directeur du developpement’ werd ze in 1998 directeur van de Nederlandse vestiging en enige jaren later directeur van de internationaal werkende MAB group. In 2004 stapte ze over naar belegger Rodamco en in 2007 naar OVG. Alvorens de functie van decaan te aanvaarden was Laglas ruim een jaar interim directeur van de Bond van Nederlands Architecten (BNA).

Laglas werkte in haar praktijk intensief samen met architecten en stedenbouwers en geldt als ervaren Real Estate deskundige. In het bijzonder is zij ervaren in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in samenwerking met publieke partijen. Naast decaan is Laglas lid commissaris bij Twynstra Gudde en Development Company Greenport Venlo, lid van de raad van Toezicht van het Westfries Gasthuis, bestuurslid van het Forum voor stedelijke vernieuwing en maakt zij deel uit van het Amsterdamse Stad Forum.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Wie heeft hier de leiding? - Afbeelding 1’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023