Wie heeft hier de leiding?  - Afbeelding 1

Wie heeft hier de leiding?

24 november 2011

2 minuten

Verslag Op vrijdag 25 november 2011 hield Prof. ir. Karin Laglas, haar intreerede ‘Wie heeft hier de leiding’ als hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde TU Delft. In haar intreerede pleitte Karin Laglas, de eerste vrouwelijke decaan van de TU Delft, voor leiderschap in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Juist omdat de opgave van de gebouwde omgeving steeds complexer wordt zijn er professionals met visie en focus nodig om die complexiteit te ontrafelen en in goede banen te leiden.

Intreerede Decaan Faculteit Bouwkunde Karin Laglas

Het tot stand brengen van de gebouwde omgeving wordt steeds ingewikkelder. De bouwopgave verschuift naar vernieuwen binnen het bestaande en gebruikers krijgen een rol in ontwerpprocessen. Daarbij komt dat in de gebouwde omgeving geen sprake is van een eenduidig klantbegrip; we hebben te maken met eigenaren, gebruikers en de maatschappij. Om in dit complexe systeem dat luistert naar de wetten van chaos tot resultaten te komen is leiderschap nodig; leiderschap met specifieke competenties. Leiderschap dat doorwaadbare plaatsen weet te creëren waarin alle partijen met hun belangen, opvattingen en allergieën op één lijn worden gebracht.

In de rede is verkend hoe de complexiteit van het systeem in elkaar zit en welke competenties noodzakelijk zijn om hier leiding aan te geven. Ook wordt onderzocht bij welke partij in het ontwerpproces de leiding zou kunnen liggen. Tenslotte zijn de overwegingen uit bovenstaande gekoppeld aan een visie op de Faculteit Bouwkunde.

Wie heeft hier de leiding?  - Afbeelding 1

Prof.ir. Karin Laglas

‘Wie heeft hier de leiding? - Afbeelding 1’


Karin Laglas is sinds 1 januari 2011 decaan van de Faculteit Bouwkunde. Daarvoor heeft ze 25 jaar gewerkt in de praktijk van de gebouwde omgeving. Na haar opleiding tot civiel ingenieur in Delft startte ze als bouwprojectmanager bij Twynstra Gudde. Vervolgens werkte ze lange tijd bij projectontwikkelaar MAB aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Na een verblijf in Parijs voor dit bedrijf als ‘directeur du developpement’ werd ze in 1998 directeur van de Nederlandse vestiging en enige jaren later directeur van de internationaal werkende MAB group. In 2004 stapte ze over naar belegger Rodamco en in 2007 naar OVG. Alvorens de functie van decaan te aanvaarden was Laglas ruim een jaar interim directeur van de Bond van Nederlands Architecten (BNA).

Laglas werkte in haar praktijk intensief samen met architecten en stedenbouwers en geldt als ervaren Real Estate deskundige. In het bijzonder is zij ervaren in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in samenwerking met publieke partijen. Naast decaan is Laglas lid commissaris bij Twynstra Gudde en Development Company Greenport Venlo, lid van de raad van Toezicht van het Westfries Gasthuis, bestuurslid van het Forum voor stedelijke vernieuwing en maakt zij deel uit van het Amsterdamse Stad Forum.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Wie heeft hier de leiding? - Afbeelding 1’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023