Thumb_retail winkels_0_667px

Winkelbeleggingen met 29% gedaald in eerste drie kwartalen

16 november 2012

2 minuten

Nieuws
In de eerste drie kwartalen van 2012 is voor circa € 705 mln belegd in winkelvastgoed. Dit is een daling van 29% vergeleken met dezelfde periode in 2011. Winkelcentra en solitaire winkelunits op A1-locaties zijn het meest in trek bij winkelvastgoedbeleggers. Dit meldt Jones Lang LaSalle in zijn 'Retail Market Profile Netherlands - Q3, 2012.'

Van het totale beleggingsvolume in commercieel vastgoed bestaat nu ruim 20% uit winkelvastgoed. In 2011 was dit nog 30%. Veel retailers maken pas op de plaats wat betreft de uitbreiding naar middelgrote en kleine steden. Hierdoor is er sprake van een dalende vraag naar winkelvastgoed, minder concurrentie en een oplopende leegstand. Medio 2012 lag het winkelleegstandspercentage in Nederland op circa 6,8%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (6,4%). De totale winkelleegstand neemt toe, met uitzondering van toplocaties in de grote winkelsteden.

Net als in 2011 gaat de grootste interesse van beleggers uit naar winkelcentra en solitaire winkelunits. Hierin werd respectievelijk voor circa € 332 mln en circa € 240 mln belegd. De belangstelling voor het segment 'retail warehousing' is in Nederland nog steeds laag. Hierin is circa € 110 mln belegd in de eerste drie kwartalen van 2012. Vanwege hun sterke winkelbeleving blijven A1-locaties aantrekkelijk en ook wijkwinkelcentra met een sterk verzorgingsgebied en krachtige supermarktformules die goed renderen, blijven in trek.

Totaalrendementen topvastgoed blijven hoog

De topaanvangsrendementen voor solitaire winkelunits zijn onveranderd in 2011 en in de eerste drie kwartalen van 2012. De topaanvangsrendementen voor winkelcentra lieten gedurende deze periode een lichte stijging zien van gemiddeld 10 basispunten. Aanvangsrendementen voor 'retail warehouses' stegen gedurende deze periode met gemiddeld 25 basispunten. Voorlopig blijven totaalrendementen voor topvastgoed steevast op een hoog niveau.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022