Thumb_retail winkels_0_667px

Winkelbeleggingen met 29% gedaald in eerste drie kwartalen

16 november 2012

2 minuten

Nieuws In de eerste drie kwartalen van 2012 is voor circa € 705 mln belegd in winkelvastgoed. Dit is een daling van 29% vergeleken met dezelfde periode in 2011. Winkelcentra en solitaire winkelunits op A1-locaties zijn het meest in trek bij winkelvastgoedbeleggers. Dit meldt Jones Lang LaSalle in zijn 'Retail Market Profile Netherlands - Q3, 2012.'

Van het totale beleggingsvolume in commercieel vastgoed bestaat nu ruim 20% uit winkelvastgoed. In 2011 was dit nog 30%. Veel retailers maken pas op de plaats wat betreft de uitbreiding naar middelgrote en kleine steden. Hierdoor is er sprake van een dalende vraag naar winkelvastgoed, minder concurrentie en een oplopende leegstand. Medio 2012 lag het winkelleegstandspercentage in Nederland op circa 6,8%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (6,4%). De totale winkelleegstand neemt toe, met uitzondering van toplocaties in de grote winkelsteden.

Net als in 2011 gaat de grootste interesse van beleggers uit naar winkelcentra en solitaire winkelunits. Hierin werd respectievelijk voor circa € 332 mln en circa € 240 mln belegd. De belangstelling voor het segment 'retail warehousing' is in Nederland nog steeds laag. Hierin is circa € 110 mln belegd in de eerste drie kwartalen van 2012. Vanwege hun sterke winkelbeleving blijven A1-locaties aantrekkelijk en ook wijkwinkelcentra met een sterk verzorgingsgebied en krachtige supermarktformules die goed renderen, blijven in trek.

Totaalrendementen topvastgoed blijven hoog

De topaanvangsrendementen voor solitaire winkelunits zijn onveranderd in 2011 en in de eerste drie kwartalen van 2012. De topaanvangsrendementen voor winkelcentra lieten gedurende deze periode een lichte stijging zien van gemiddeld 10 basispunten. Aanvangsrendementen voor 'retail warehouses' stegen gedurende deze periode met gemiddeld 25 basispunten. Voorlopig blijven totaalrendementen voor topvastgoed steevast op een hoog niveau.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024