Thumb_retail winkels_0_667px

Winkelbeleggingen met 29% gedaald in eerste drie kwartalen

16 november 2012

2 minuten

Nieuws In de eerste drie kwartalen van 2012 is voor circa € 705 mln belegd in winkelvastgoed. Dit is een daling van 29% vergeleken met dezelfde periode in 2011. Winkelcentra en solitaire winkelunits op A1-locaties zijn het meest in trek bij winkelvastgoedbeleggers. Dit meldt Jones Lang LaSalle in zijn 'Retail Market Profile Netherlands - Q3, 2012.'

Van het totale beleggingsvolume in commercieel vastgoed bestaat nu ruim 20% uit winkelvastgoed. In 2011 was dit nog 30%. Veel retailers maken pas op de plaats wat betreft de uitbreiding naar middelgrote en kleine steden. Hierdoor is er sprake van een dalende vraag naar winkelvastgoed, minder concurrentie en een oplopende leegstand. Medio 2012 lag het winkelleegstandspercentage in Nederland op circa 6,8%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (6,4%). De totale winkelleegstand neemt toe, met uitzondering van toplocaties in de grote winkelsteden.

Net als in 2011 gaat de grootste interesse van beleggers uit naar winkelcentra en solitaire winkelunits. Hierin werd respectievelijk voor circa € 332 mln en circa € 240 mln belegd. De belangstelling voor het segment 'retail warehousing' is in Nederland nog steeds laag. Hierin is circa € 110 mln belegd in de eerste drie kwartalen van 2012. Vanwege hun sterke winkelbeleving blijven A1-locaties aantrekkelijk en ook wijkwinkelcentra met een sterk verzorgingsgebied en krachtige supermarktformules die goed renderen, blijven in trek.

Totaalrendementen topvastgoed blijven hoog

De topaanvangsrendementen voor solitaire winkelunits zijn onveranderd in 2011 en in de eerste drie kwartalen van 2012. De topaanvangsrendementen voor winkelcentra lieten gedurende deze periode een lichte stijging zien van gemiddeld 10 basispunten. Aanvangsrendementen voor 'retail warehouses' stegen gedurende deze periode met gemiddeld 25 basispunten. Voorlopig blijven totaalrendementen voor topvastgoed steevast op een hoog niveau.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023