2014.02.25_Winkelgebied van de toekomst_180

Winkelgebied van de toekomst

25 februari 2014

2 minuten

Onderzoek Veel mensen voelen zich verbonden met winkelgebieden, niet alleen als winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus, maar ook als consument en burger. De toekomst van deze plekken, of het nu gaat om het (buurt)winkelcentrum of het stads- of dorpshart, gaat ons aan het hart. Winkelgebieden zijn op dit moment in hoog tempo aan het veranderen, door wijzigingen in ons eigen winkelgedrag. De winkelleegstand neemt toe, er zijn veel faillissementen onder winkeliers. Daar staan positieve ontwikkelingen tegenover zoals succesvolle samenwerkingsverbanden die winkelgebieden nieuw leven inblazen en spannende nieuwe winkel- en gebiedsconcepten, offline en online.

Bouwstenen voor publiek-private samenwerking

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, willen Detailhandel Nederland, het G32-stedennetwerk, Platform31 en de vele andere partijen die een bijdrage hebben geleverd aan deze publicatie, de toekomst van winkelgebieden breed maatschappelijk agenderen. Mede daarom zijn we blij dat minister Kamp van Economische Zaken het voorwoord voor deze publicatie heeft geschreven.

Naast het agenderen van de opgave, doen we een oproep om, nadrukkelijker dan voorheen, de publiek-private samenwerking op te zoeken. Als winkelgebieden voor zoveel partijen en personen belangrijk zijn, ligt het dan niet voor de hand om, ook in samenwerking op de komende veranderingen te anticiperen? Winkelgebieden zijn complex van aard; er komen vele belangen en perspectieven samen. In een brede publiek-private samenwerking, zeker op lokaal en regionaal niveau, kunnen we scherpere analyses, scenario’s en plannen voor onze winkelgebieden maken, dan partijen individueel kunnen. Ook biedt gezamenlijke strategievorming een mooie kans om onderling commitment op te bouwen, zodat iedereen zich zoveel mogelijk aan zijn afspraken houdt, ook in de uitvoering. Natuurlijk zijn er ook meningsverschillen en valkuilen, maar door samen te werken komen we verder.

Deze publicatie biedt bouwstenen voor iedereen die deze opgave wil aangaan. We beschrijven de relevante trends die op winkelgebieden inwerken en schetsen hun verwachte impact. We bieden een analyse van partijen die werken in winkelgebieden en analyseren hun rollen en belangen. En we geven een beeld van de vele concrete instrumenten die deze partijen kunnen inzetten om de toekomst van winkelgebieden te beïnvloeden. Deze publicatie is niet bedoeld om van kaft tot kaft te lezen, maar om er per hoofdstuk uit te halen wat u, in uw specifieke situatie, nodig heeft om vooruit te kunnen.

Meer weten?
Op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling op 27 maart a.s gaat Jan Dirk van der Zee (INretail) in op de veranderingen in de retail. Hoe shopt de consument in 2020? En hoe kunnen vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en (lokale) overheden hierop inspelen?


Cover: ‘2014.02.25_Winkelgebied van de toekomst_180’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023