Thumb_onderzoek_0_667px

Wonen in Groningen, of hoe woonwensen werkelijkheid worden

12 december 2011

3 minuten

Onderzoek Deze week zijn de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek dat de gemeente en Groninger woningcorporaties hebben laten doen. Het onderzoek geeft aan de ene kant inzicht in de opbouw van de Stad-Groningse bevolking, op basis van acht belevingswerelden, en in het beschikbare aanbod van woningen voor deze groepen aan de andere kant.

Nieuwe methode vergelijkt woonwensen met woningaanbod, onderzoek geeft veel inzicht

Zo is een kaart ontstaan met plekken waar een bijzondere kans of opgave ligt. Het onderzoek is verricht door KAW architecten en adviseurs en Smart Agent Company. Gemeente en corporaties gaan de resultaten gebruiken bij de uitdagingen op de woningmarkt waar ze samen voor staan.

Aanvulling op gebruikelijk onderzoek

Het onderzoek is een waardevolle aanvulling op de gebruikelijke manier van het aanduiden van groepen bewoners op basis van demografische gegevens zoals leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Aan de inwoners van Groningen zijn vragen gesteld die inzicht geven in hoe ze in het leven staan en hoe ze willen wonen, zoals: Wil je graag contact met je buren of ben je meer op jezelf? Hou je van rust of van levendigheid? Is status belangrijk voor je? Wil je vrijstaand of liever in een appartement wonen, modern of historisch, in het centrum of meer buiten?

Vraag en aanbod nergens eerder zo uitvoerig geanalyseerd

Op deze manier zijn in Groningen acht zogenaamde woonbelevingsgroepen (kleuren) onderscheiden. Het unieke van dit onderzoek is, dat ook de woningen in Groningen zijn ingedeeld naar de wensen van deze acht groepen, dit is gedaan aan de hand van fysieke kenmerken. Met de combinatie van deze gegevens is inzichtelijk gemaakt of het aanbod van woningen in de stad past bij de vraag van de Stadjers. Nergens in Nederland zijn vraag en aanbod op deze manier zo uitvoerig geanalyseerd en naast elkaar gelegd.

Match en mismatch

De grootste woonbelevingsgroep in Groningen is de ‘rode’ groep: stedelijk en authentiek. Deze groep woont graag in een gevarieerde en levendige omgeving in of bij het centrum met veel voorzieningen en bijzondere architectuur. Het gaat om individualistische, extraverte, ruimdenkende mensen. Voor deze groep zijn er genoeg woningen op de juiste plekken, blijkt uit het onderzoek. Er liggen nog wel kansen voor grondgebonden woningen op plekken nabij het centrum voor deze groep.

Een mismatch in Groningen is er in het aanbod voor mensen die graag in een stedelijke woonwijk met een levendig, groen en ruim karakter willen wonen. Deze mensen zijn sociaal, extravert en groepsgericht. Zij vinden het niet erg als er grote verschillen zijn tussen bewoners en ze willen graag veel voorzieningen in de buurt. Uit het onderzoek blijkt dat deze groep behoefte heeft aan meer grondgebonden woningen op locaties waar ze nu al wonen. ** Betere afstemming op wat de Groninger wil**
Met deze nieuwe methode is op wijk- en zelfs buurtniveau inzichtelijk gemaakt welke woonbelevingsgroepen er wonen, of er voldoende woningen zijn die tegemoetkomen aan hun wensen en of die op de juiste plekken staan. De resultaten bieden de gemeente en corporaties een schat aan informatie voor toekomstige nieuwbouw- en renovatieprojecten, om zo meer kwaliteit te bieden op de Groninger woningmarkt. En ze geven veel informatie voor het maken van keuzes voor participatietrajecten, wat de beste manier is om met een bepaalde groep in een wijk te communiceren en bij leefbaarheidsprojecten.

Nieuw Lokaal Akkoord: Mensen maken Stad!

Mensen maken Stad! is de vlag waaronder corporaties en de gemeente Groningen samen met bewoners werken aan wonen, bouwen en leven in de stad. De Groningse aanpak heeft al vele vruchten afgeworpen, op het gebied van stedenbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. Nieuw wapenfeit in deze samenwerking is dit net afgeronde onderzoek.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023