Thumb_onderzoek_0_667px

Wonen in Groningen, of hoe woonwensen werkelijkheid worden

12 december 2011

3 minuten

Onderzoek
Deze week zijn de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek dat de gemeente en Groninger woningcorporaties hebben laten doen. Het onderzoek geeft aan de ene kant inzicht in de opbouw van de Stad-Groningse bevolking, op basis van acht belevingswerelden, en in het beschikbare aanbod van woningen voor deze groepen aan de andere kant.

Nieuwe methode vergelijkt woonwensen met woningaanbod, onderzoek geeft veel inzicht

Zo is een kaart ontstaan met plekken waar een bijzondere kans of opgave ligt. Het onderzoek is verricht door KAW architecten en adviseurs en Smart Agent Company. Gemeente en corporaties gaan de resultaten gebruiken bij de uitdagingen op de woningmarkt waar ze samen voor staan.

Aanvulling op gebruikelijk onderzoek

Het onderzoek is een waardevolle aanvulling op de gebruikelijke manier van het aanduiden van groepen bewoners op basis van demografische gegevens zoals leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Aan de inwoners van Groningen zijn vragen gesteld die inzicht geven in hoe ze in het leven staan en hoe ze willen wonen, zoals: Wil je graag contact met je buren of ben je meer op jezelf? Hou je van rust of van levendigheid? Is status belangrijk voor je? Wil je vrijstaand of liever in een appartement wonen, modern of historisch, in het centrum of meer buiten?

Vraag en aanbod nergens eerder zo uitvoerig geanalyseerd

Op deze manier zijn in Groningen acht zogenaamde woonbelevingsgroepen (kleuren) onderscheiden. Het unieke van dit onderzoek is, dat ook de woningen in Groningen zijn ingedeeld naar de wensen van deze acht groepen, dit is gedaan aan de hand van fysieke kenmerken. Met de combinatie van deze gegevens is inzichtelijk gemaakt of het aanbod van woningen in de stad past bij de vraag van de Stadjers. Nergens in Nederland zijn vraag en aanbod op deze manier zo uitvoerig geanalyseerd en naast elkaar gelegd.

Match en mismatch

De grootste woonbelevingsgroep in Groningen is de ‘rode’ groep: stedelijk en authentiek. Deze groep woont graag in een gevarieerde en levendige omgeving in of bij het centrum met veel voorzieningen en bijzondere architectuur. Het gaat om individualistische, extraverte, ruimdenkende mensen. Voor deze groep zijn er genoeg woningen op de juiste plekken, blijkt uit het onderzoek. Er liggen nog wel kansen voor grondgebonden woningen op plekken nabij het centrum voor deze groep.

Een mismatch in Groningen is er in het aanbod voor mensen die graag in een stedelijke woonwijk met een levendig, groen en ruim karakter willen wonen. Deze mensen zijn sociaal, extravert en groepsgericht. Zij vinden het niet erg als er grote verschillen zijn tussen bewoners en ze willen graag veel voorzieningen in de buurt. Uit het onderzoek blijkt dat deze groep behoefte heeft aan meer grondgebonden woningen op locaties waar ze nu al wonen. ** Betere afstemming op wat de Groninger wil**
Met deze nieuwe methode is op wijk- en zelfs buurtniveau inzichtelijk gemaakt welke woonbelevingsgroepen er wonen, of er voldoende woningen zijn die tegemoetkomen aan hun wensen en of die op de juiste plekken staan. De resultaten bieden de gemeente en corporaties een schat aan informatie voor toekomstige nieuwbouw- en renovatieprojecten, om zo meer kwaliteit te bieden op de Groninger woningmarkt. En ze geven veel informatie voor het maken van keuzes voor participatietrajecten, wat de beste manier is om met een bepaalde groep in een wijk te communiceren en bij leefbaarheidsprojecten.

Nieuw Lokaal Akkoord: Mensen maken Stad!

Mensen maken Stad! is de vlag waaronder corporaties en de gemeente Groningen samen met bewoners werken aan wonen, bouwen en leven in de stad. De Groningse aanpak heeft al vele vruchten afgeworpen, op het gebied van stedenbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. Nieuw wapenfeit in deze samenwerking is dit net afgeronde onderzoek.

Zie ook:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022